29 Kasım 2022 Salı

Tag Archives: kpss coğrafya soruları

KPSS İçin Önemli Coğrafya Soruları

TÜRKİYE’NİN BÖLGELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA TEST SORULARI)     Soru 1. Karadeniz Bölgesi’nin bazı bölümlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir. Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?   A) Tarım alanlarının sulanabilir olması.   B) Akdeniz iklimi özellikleri görülmesi.   C) Deniz etkisine açık olması.   D) Yer şekillerinin engebeli olması. …

Devamı »

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 4

1-Türkiye’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında,aşağıdaki alanların hangisinde şiddetli yer sarsıntılarının görülmesi olasılığı en fazladır? A)Gediz Havzası     B)Taşeli Platosu       C)Ergene Havzası                D)Mardin Eşiği                 E)Konya Ovası 2-Aşağıdakilerden hangisi,yeryüzündeki bir bölgede yer …

Devamı »

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 5

1-Aşağıdakilerden hangisi karstik alanlarda oluşan yerşekillerinden birisi değildir?   A)Polye B)Haliç C)Lapya D)Dolin E)Obruk   2-Eski kıta çekirdeklerine masif denir.Ülkemizde de bazı alanlar masiftir.   Aşağıdaki alanlardan hangisi bu karakterdedir?   A)Yıldız Dağları B)Adana C)Ağrı Dağı D)Samsun E)Burdur   3-Denizlerin veya göllerin yüzeyinde oluşan salınımı hareketlerine dalga adı verilir.Kıyılarda dalga …

Devamı »

Türkiye’nin Denizleri,Gölleri ve Akarsuları Test -1

Türkiye’nin Denizleri,Gölleri ve Akarsuları Test/1   1- Aşağıdakilerden hangisi akarsuların hem aşındırma hem de biriktirmeleri sonucu meydana gelen oluşumlardan biridir?   A- Vadiler B- Ovalar C- Menderesler D- Peribacaları E- Kırgıbayırlar   2- Çoruh ve Dicle nehirleri arasındaki benzer özellik aşağıdaki nehirlerin hangisinde vardır?   A- Kızılırmak B- Büyükmenderes C- …

Devamı »

Türkiye’nin Akarsu ve Gölleri Test-2

1-Ülkemizde bazı akarsular kaynağını sınırlarımız dışından alıp,ülkemiz sınırları içinde sularını denize boşaltmaktadır. Buna göre,yukarıda belirtilen akarsuya aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir? A)Aras                       B)Fırat                      C)Dicle             …

Devamı »

Türkiye’nin Akarsuları ve Gölleri-Test 3

1-Aşağıdakilerden hangisi akarsularımızın özelliklerinden değildir?   A)Mekanik aşındırma güçleri fazladır.   B)Çoğu denge profiline ulaşmıştır.   C)Genelde rejimleri düzensizdir.   D)Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir.   E)Çoğu açık havzadır.   2-Göllerin büyüklüğü göl sularının seviyesine göre değişir.Suların kabarma zamanında gölün yüz ölçümü büyürken,çekilme zamanında küçülür.   Bu durum aşağıdaki göllerimizden hangisinde daha …

Devamı »

Türkiye' de Akarsuları Ve Göller TEST -4

1-Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi ülkemiz sınırları içinden kaynağını alıp sınırlarımız dışında denize dökülmemektedir?   A)Fırat B)Dicle C)Aras D)Kura E)Meriç   2-Karadeniz Bölgesi’nde heyelan sonucunda aşağıdaki göllerden hangisi oluşmuştur?   A)Sera B)Hazar C)Eğirdir D)Gölcük E)Tuz Gölü   3-Yer altı veya yer üstü gideğeni olmayan,böylece fazla sularını dışa akıtamayan göllerin suları acı veya …

Devamı »

Türkiye'nin Akarsuları ve Gölleri TEST-5

1-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki akarsuların özelliklerinden değildir?   a-Uzunlukları fazla değildir.   b-En fazla suyu taşıdıkları dönem kıştır.   c-Enerji potansiyelleri fazladır   d-Ulaşım ve taşımacılıkta yararlınalamaz   e-Ağız ve kaynak arası yükselti farkı fazladır   2-Aras-Kura gibi akarsuların yukarı bölümleri kış mevsiminde donmaktadır.   Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden …

Devamı »

Türkiye'nin Akarsuları ve Gölleri TEST-6

1-Aşağıdakilerden hangisi kıyı birikim şekillerinden biri değildir? a-Falez b-Kumsal c-Tombolo d-Lagün e-Kıyı oku 2-Türkiye’nin akarsuları genelde yerşekillerine bağlı olarak doğu-batı yönünde akmaktadır. Aşağıdaki akarsulardan hangisi bu genellemeye uymaz? a-Fırat b-Bakıçay c-Gediz d-Büyük Menderes e-Küçük Menderes 3-Aşağıdakilerden hangisi Ege denizine döküldüğü halde kaynağını ülkemiz dışından alır? a-Bakırçay b-Küçük Menderes c-Gediz d-Büyük …

Devamı »

Türkiye'nin İklim Ve Bitki Örtüsü TEST- 1

1-Aşağıda Türkiye’nin iklimi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir; -Güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır -Batıdan doğuya doğru sıcaklık azalır -Kıyıdan iç kesimlere doğru sıcaklık azalır -Denizlerin etki alanı dardır Bu bilgilere göre Türkiye’nin ikliminde etkili olan etmenlerden hangisi vurgulanmamıştır? a-Dağların uzanış yönü b-Enlem c-Yükselti d-Basınç e-Denizlerin etkisi 2-Bitki örtüsü iklimle doğrudan …

Devamı »