25 Nisan 2024 Perşembe

Türkiye’nin Akarsuları ve Gölleri-Test 3

1-Aşağıdakilerden hangisi akarsularımızın özelliklerinden değildir?

 

A)Mekanik aşındırma güçleri fazladır.

 

B)Çoğu denge profiline ulaşmıştır.

 

C)Genelde rejimleri düzensizdir.

 

D)Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir.

 

E)Çoğu açık havzadır.

 

2-Göllerin büyüklüğü göl sularının seviyesine göre değişir.Suların kabarma zamanında gölün yüz ölçümü büyürken,çekilme zamanında küçülür.

 

Bu durum aşağıdaki göllerimizden hangisinde daha belirgindir?

 

A)Van gölü B)Tortum gölü C)Eğirdir gölü D)Tuz gölü E)Ulubat gölü

 

3-Bir akarsu sık sık yatak değiştiriyorsa,bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A)Akımının fazla olması

 

B)Kar suları ile beslenmesi

 

C)Yatak eğiminin az olması

 

D)Rejiminin düzenli olması

 

E)Havzasının geniş olması

 

4-Aşağıdakilerden hangisi,akarsularla ilişkili bir yer şekli değildir?

 

A)Irmak adası B)Vadi C)Taraça D)Delta E)Krater

 

5-Deniz sularının çeşitli nedenlerle bulunduğu yerden başka yerlere hareket etmesi akıntılara neden olur.

 

Buna göre,aşağıdakilerden hangisi denizlerdeki akıntıların nedenlerinden biri değildir?

 

A)Sıcaklık farkı B)Kıyının şekli C)Seviye farkı D)Sürekli rüzgarlar E)Yoğunluk farkı

 

6-Aşağıdakilerden hangisi dalga ve akıntıların oluşturduğu şekillerden değildir?

 

A)Kumsallar B)Kıyı okları C)Lagün D)Tombolo E)Sander ovası

 

7-Aşağıdakilerden hangisi Türkiyedeki akarsuların genel özelliklerinden biri değildir?

 

A)Akış hızları fazladır.

 

B)Aşındırma güçleri fazladır.

 

C)Bol miktarda alüvyon taşırlar

 

D)Ulaşıma elverişlidirler.

 

E)Enerji potansiyelleri yüksektir.

 

8-Aşağıdaki göllerimizden hangisi volkanik set gölü değildir?

 

A)Van gölü B)Erçek gölü C)Nazik gölü D)Nemrut gölü E)Haçlı gölü

 

9-Gediz nehri büklümler oluşturarak akarken,Kızılırmak büklüm oluşturmaz.

 

Bu durumun farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Rejimler B)Beslenme durumları C)Yatak eğimleri D)Havzaları E)Derinlikleri

 

10-Deniz’e ulaşan akarsuların havzalarına açık havza,denize ulaşamayanlara da kapalı havza denir.

 

Aşağıdakilerin hangisinde,açık ve kapalı havzalı iki akarsu yanlış olarak verilmiştir?

 

Açık Havzalı Kapalı Havzalı

 

A) Susurluk Aras

 

B) Sakarya Aras

 

C) Aras Çoruh

 

D) Fırat Kura

 

E) Dicle Kura

 

11- 1.Bitki örtüsü

 

2.Yer altı suları

 

3.İnsan faktörü

 

Yukarıdakilerden hangileri bir akarsuyun debisinde etkili olan faktörlerdendir?

 

A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)Yalnız 3 D)1 ve 2 E)1,2 ve 3

 

12-Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi karstik arazinin yaygın olduğu bölgede yer alır?

 

A)Manavgat B)Dicle C)Çoruh D)Gediz E)Sakarya

 

13-Bir akarsuyun taşımacılığa uygun olması için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?

 

A)Boyunun uzun olması

 

B)Akımın düzenli olması

 

C)Beslenme alanının geniş olması

 

D)Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması

 

E)Kaynağı ile arasındaki yükselti farkının fazla olması

 

14-Aşağıdakilerden hangisi deniz suyunun özelliklerinden değildir?

 

A)Güneş ışınlarını derinlere iletmesi

 

B)Sıcaklık arttıkça tuz oranının azalması

 

C)Yıl içinde su sıcaklığının fazla değişmemesi

 

D)Yavaş ve az ısınması

 

E)Yüzeysel akıntıların bulunması

 

15-Bir akarsuyun ağzında delta bulunması,bu akarsu ile ilgili aşağıdakilerin hangisinin göstergesi olmaz?

 

A)Su toplama havzasında erozyonun şiddetli olduğunun

 

B)Yatağı boyunca,çözülebilen kayaçların yaygın olduğunun

 

C)Denize döküldüğü yerde akıntıların zayıf olduğunun

 

D)Denize döküldüğü yerde deniz derinliğinin az olduğunun

 

E)Taşıma gücünün fazla olduğunun

 

16-Türkiyede akarsuların genel olarak yatak eğimleri fazladır.

 

Buna göre,aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan değildir?

 

A)Alüvyon taşıma güçleri fazladır.

 

B)Enerji potansiyelleri yüksektir

 

C)Ulaşımda kolaylık sağlarlar

 

D)Akış hızları fazladır

 

E)Mekanik aşındırmaları fazladır

 

17-Ülkemizde yerşekillerinin ve iklim özelliklerinin bölgelere göre değişmesi akarsuların aşağıdaki özelliklerinden hangisini etkilememiştir?

 

A)Debilerini

 

B)Akış hızlarını

 

C)Yataklarındaki kayaç yapısını

 

D)Aşındırma potansiyellerini

 

E)Vadi özelliklerini

 

18- 1.Akarsuyun doğduğu yere denir.

 

2.Akarsuyun denize döküldüğü yere denir.

 

3.Birbirine komşu akarsuların havzalarını ayıran sınıra denir.

 

4.Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı alana denir.

 

Yukarıda akarsularla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin tanımı yoktur?

 

A)Debi B)Kaynak C)Ağız D)Su bölümü çizgisi E)Havza

 

19-Aşağıdakilerden hangisi,sel suları ve akarsu erozyonunun en belirgin görüldüğü bölgelerin özelliklerinden biri değildir?

 

A)Sağanak yağışlar görülür.

 

B)Bitki örtüsü gürdür.

 

C)Toprak örtüsü incedir.

 

D)Eğim fazladır.

 

E)Mekanik çözülme hızlıdır.

 

20-Göller oluşumlarına göre çeşitli gruplara ayrılmıştır.

 

Buna göre,aşağıdaki göllerden hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A)Tuz B)Beyşehir C)Manyas D)Hazar E)Tortum

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI:1-B 2-D 3-C 4-E 5-B 6-E 7-D 8-D 9-C 10-C 11-E 12-A 13-B 14-B 15-B 16-C 17-C 18-A 19-B 20-E

 

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.