27 Mayıs 2024 Pazartesi

Türkiye'nin Akarsuları ve Gölleri TEST-5

1-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki akarsuların özelliklerinden değildir?

 

a-Uzunlukları fazla değildir.

 

b-En fazla suyu taşıdıkları dönem kıştır.

 

c-Enerji potansiyelleri fazladır

 

d-Ulaşım ve taşımacılıkta yararlınalamaz

 

e-Ağız ve kaynak arası yükselti farkı fazladır

 

2-Aras-Kura gibi akarsuların yukarı bölümleri kış mevsiminde donmaktadır.

 

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Enlem

 

b-Denizellik

 

c-Engebelik

 

d-Yükselti

 

e-Doğal bitki örtüsü

 

3-Akarsuların kolları ile birlikte,sularını topladığı alana havza denir.Bazı akarsular denize ulaşamayarak,göl veya kurak bir alanda sona erer.Bu tür havzalara kapalı havza denir.

 

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki kapalı havzalardan biri değildir?

 

a-Hazar denizi

 

b-Van gölü

 

c-Konya ovası

 

d-Göller yöresi

 

e-Basra körfezi

 

4- 1.Enerji potansiyelleri fazladır

 

2.Boyları uzundur

 

3.İçme suyu elde edilir

 

4.Ulaşımda yaralanılır

 

5.Denge profiline yakındır

 

Yukarıda ülkemiz akarsuları ile ilgili verilen bilgilerden hangileri ülkemiz akarsularına ait değildir?

 

a- 1,2,3

 

b-2,4,5

 

c-2,3,4

 

d-2,4

 

e-2,3,5

 

5- 1.Tuz gölü

 

2.Van gölü

 

3.Beyşehir gölü

 

4.Eğirdir gölü

 

5.Manyas gölü

 

Yukarıda verilen göllerimizden hangileri kapalı havza özelliği göstermez?

 

a-1,2,3

 

b-1,3,4

 

c-2,3,5

 

d-2,4,5

 

e-3,4,5

 

6-Göller ve oluşumları düşünüldüğünde aşağıdaki göllerden hangilerinin tümü dış kuvvetlere bağlı olarak oluşmuştur?

 

a-Abant,Sera,Terkos,Manyas

 

b-Tuz,Van,Beyşehir,Eğirdir

 

c-K.Çekmece,Durusu,Sera,Uzungöl

 

d-Hazar,Nemrut,Balık,Köyceğiz

 

e-Van,Yedigöller,Çıldır,Meke

 

7-Aşağıdaki akarsu ve baraj eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

a-Hirfanlı-Kızılırmak

 

b-Almus-Yeşilırmak

 

c-Karakaya-Dicle

 

d-Oymapınar-Manavgat

 

e-Berke-Ceyhan

 

8-Kıyı oku veya kıyı kordonunun bir koy ya da körfezin önünü kapatmasıyla oluşan göllere “kıyı set gölü ya da lagün” denir.

 

Ülkemizde kıyı set gölleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

 

a-Manyas,köyceğiz,Terkos,Durusu

 

b-Tortum,Sera,Abant,Yedigöller

 

c-Terkos,K.Çekmece,B.Çekmece

 

d-Hazar,Tuz,Beyşehir,Eğirdir

 

e-Nemrut,Acıgöl,Meke

 

9-Aşağıdaki göl türlerinin hangisi iç kuvvetlerin dolaylı etkisi sonucunda oluşmuştur?

 

a-Kıyı set gölü

 

b-Volkanik set gölü

 

c-Heyelan set gölü

 

d-Alüvyal set gölü

 

e-Karstik göller

 

10-Ülkemizde oluşumları farklı olan birçok göl vardır.Bu göllerden bazılarının suları tatlı iken,gidegeni olmayan bazı göllerin suları acı,tuzlu veya sodalı olabilmektedir.Bu tür göllerin suyu bu nedenle içme suyu olarak kullanılmamaktadır.

 

Aşağıdaki göllerimizden hangilerinin suları içme suyu olarak kullanılmamaktadır?

 

a-Van,Tuz,Manyas

 

b-Beyşehir,Eğirdir,Acıgöl

 

c-Küçük Çekmece,Terkos,Hazar

 

d-Ulubat,Meke Tuzlası,Beyşehir

 

e-Acıgöl,Tuz gölü,Van gölü

 

11-Güney Marmara’da yer alan Manyas,Ulubat,İznik,Sapanca gölleri,oluşumları bakımından hangi göl grubuna dahildirler?

 

a-Karstik göller

 

b-Tektonik göller

 

c-Alüvyal set gölleri

 

d-Kıyı set gölleri

 

e-Volkanik göller

 

12-Ülkemizde akarsular en fazla suyu ilkbahar döneminde taşırlar.

 

Bu durumun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

 

a-Arazi geçirimliliğin bu dönemde azalması

 

b-Sulama amaçlı su kullanımı için ilkbaharda akarsulardan su alınmaması

 

c-Baraj kapaklarının bu dönemde açılması

 

d-Yağışlarla birlikte kar erimelerinin olması

 

e-Taban suyunun bu dönemde yükselmesi

 

13-Akarsulardan enerji üretiminde yararlanabilmek için;akarsuyun bol su taşıması ve eğimin fazla olması beklenir.

 

Buna göre aşağıdaki akarsularımızdan hangisinde hidroelektrik enerji üretiminin en fazla olması beklenir?

 

a-Susurluk

 

b-Asi

 

c-Büyük menderes

 

d-Aras

 

e-Meriç

 

14-Aşağıdaki göllerimizden hangisi;

 

-Kıyı şekli

 

-Dalga birikimi

 

-Gel-git genliği

 

etkilerine bağlı olarak oluşmuştur?

 

a-Beyşehir gölü

 

b-Küçük Çekmece gölü

 

c-Manyas gölü

 

d-Nemrut gölü

 

e-Abant gölü

 

15-Akdeniz’de deniz suyu tuzluluk oranı diğer üç denizimizin tuzluluk oranından daha fazladır.

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki olayın nedenidir?

 

a-Yüz ölçümü en büyük denizimiz olması

 

b-Buharlaşma oranının daha fazla olması

 

c-Boğazlarla okyanuslara bağlı olması

 

d-Akdeniz’e dökülen tatlı suların fazla olması

 

e-Derinliğinin fazla olması

 

16-Dağlık alanlarda akarsuların aşındırma güçleri arttığı için,bu tür arazilerde akarsular derin vadiler içinde akarlar.

 

Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde vadilerin derin olması beklenir?

 

a-Asıl Ege Bölümü

 

b-Ergene bölümü

 

c-Konya bölümü

 

d-Çatalca-Kocaeli Bölümü

 

e-Yukarı Fırat Bölümü

 

17-Aşağıdaki göllerden hangisi alüvyal set gölüdür?

 

a-Sapanca gölü

 

b-Meke Tuzlası

 

c-Köyceğiz Gölü

 

d-Tuz Gölü

 

e-Büyük Çekmece Gölü

 

18-Ülkemiz sınırları içindeki en uzun akarsu ile ülke sınırlarını da aşan en uzun akarsu hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

 

a-Kızılırmak-Fırat

 

b-Dicle-Fırat

 

c-Yeşilırmak-Fırat

 

d-Kızılırmak-Dicle

 

e-Sakarya-Aras

 

 

 

CEVAP ANAHTARI:1-B 2-D 3-E 4-B 5-E 6-C 7-C 8-C 9-B 10-E 11-B 12-D 13-D 14-B 15-B 16-E 17-C 18-A

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.