25 Nisan 2024 Perşembe

Türkiye'nin Akarsuları ve Gölleri TEST-6

1-Aşağıdakilerden hangisi kıyı birikim şekillerinden biri değildir?

a-Falez

b-Kumsal

c-Tombolo

d-Lagün

e-Kıyı oku

2-Türkiye’nin akarsuları genelde yerşekillerine bağlı olarak doğu-batı yönünde akmaktadır.

Aşağıdaki akarsulardan hangisi bu genellemeye uymaz?

a-Fırat

b-Bakıçay

c-Gediz

d-Büyük Menderes

e-Küçük Menderes

3-Aşağıdakilerden hangisi Ege denizine döküldüğü halde kaynağını ülkemiz dışından alır?

a-Bakırçay

b-Küçük Menderes

c-Gediz

d-Büyük Menderes

e-Meriç

4-Türkiye’de delta,kıyı seti,tombolo ve kıyı oku gibi yerşekillerinin bulunması aşağıdakilerden hangisinin etkili olmadığını gösterir?

a-Rüzgarların

b-Med-Cezir’in

c-Buzulların

d-Erozyonun

e-Heyelanların

5-Karadeniz Bölgesi’nde hangi tür göl oluşumu yaygındır?

a-Karstik-kıyı set

b-Buzul-heyelan set

c-Tektonik-krater

d-Alüvyon set-Volkanik

e-heyelan set-Krater

6-Akarsular,taşıdıkları alüvyonları,taşıma gücünün azaldığı yerlerde biriktirir.

Buna göre bir akarsuyun biriktirme şekilleri oluşturabilmesi;

1.Eğimin azalması

2.Yükün artması

3.Eğimin artması

4.Akış hızının artması

5.Akımın artması

koşullardan hangilerinin gerçekleşmesine bağlıdır?

a-1 ve 2

b-1 ve 3

c-2 ve 4

d- 2 ve 5

e-3 ve 4

7-Fırat nehrinin debisi kış ortalarında en düşük düzeydedir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-Su toplama havzasının genişliği

b-Vadilerin geçirgen olması

c-kaynakların kuruması

d-Yağışların kar şeklinde olması

e-Barajların su toplaması

8-Aşağıda verilen göllerimizden hangisinin çevresinde turistik tesislerin daha fazla yaygınlaştığı söylenebilir?

a-Nemrut gölü

b-Hazar gölü

c-Abant gölü

d-Çıldır gölü

e-Tuz gölü

9-Ülkemizde bazı göller dışa çıkışı olmadığı için kapalı havza özelliği taşırlar.

Aşağıdaki göl çiftlerinden hangileri bu duruma örnek gösterilebilir?

a-Tuz-Van

b-Beyşehir-Eğirdir

c-Tuz-Sapanca

d-Tortum-Van

e-İznik-Terkos

10-Derin vadilerde akan akarsuların hidroelektrik potansiyelleri yüksek olur.

Buna göre aktığı yörelerin özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki akarsulardan hangisinin hidroelektrik potansiyelinin diğerlerinden daha düşük olması beklenir?

a-Meriç

b-Aras

c-Kura

d-Çoruh

e-Dicle

11-Akdeniz Bölgesi’nin genelinde Toroslar ana gövdeyi oluşturur.

Torosların genel uzanışı dikkate alındığında Akdeniz bölgemizde yaygın kıyı tipleri hangi seçenekte verilmiştir?

a-Boyuna-Skyer

b-Boyuna -Dalmaçya

c-Enine-Dalmaçya

d-Ria-Fiyort

e-Yalıyar-Ria

12-Türkiye’de akarsuların denge profilini almamış  olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-Yağış rejiminin düzensiz olması

b-Vadi tabanlarının oldukça sert taşlardan oluşması

c-3.jeolojik devirde oluşan genç arazilerin yaygın olması

d-Akarsuların akış hızlarının fazla olması

e-Akarsu rejimlerinin düzensiz olması

13-Türkiye’de yer şekillerinin bugünkü görünümlerini kazanmasında en çok etkili olan kuvvet akarsulardır.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde akarsuların yerşekillerine son görünümlerini vermesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

a-Akış hızı

b-Yatak eğimi

c-Taşıdığı su miktarı

d-Arazinin kayaç yapısı

e-Akış yönü

14-Göllerin oluşumunda birçok faktör etkili olur.

Aşağıdakilerden hangisi göl oluşumunda etkili olan etmenlerden değildir?

a-Buzullar

b-Tektonik hareketler

c-Heyelanlar

d-Akarsular

e-Rüzgarlar

15-Bölgelerin yağış rejimi göz önüne alındığında,sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir?

a-Karadeniz

b-Marmara

c-Ege

d-İç anadolu

e-Doğu anadolu

16-Türkiye’de akarsuların rejimleri düzensiz ve akıttıkları su miktarı azdır;ancak başta Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere akarsularımızın enerji potansiyellerinin fazla olması aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

a-Türkiye’nin yüksek ve engebeli bir ülke olduğunun

b-Akarsu havzalarının geniş olduğunun

c-Kar yağışlarından dolayı rejimlerinin düzensiz olduğunun

d-Akarsuların yatak değiştirebileceğinin

e-Bitki örtüsünün orman olduğunun

17-Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege bölgesinde değildir?

a-Büyük Menderes

b-Gediz

c-Manavgat

d-Bakırçay

e-Küçük Menderes

18-Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa,bu akarsu için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi kesinlikle doğru olur?

a-Enerji potansiyeli azdır

b-Taşıdığı alüvyon miktarı fazladır

c-Rejimi düzensizdir

d-Geniş büklümler yaparak akar

e-Sık sık taşarak çevresindeki ovaları çamur gölü haline getirir.

 

CEVAP ANAHTARI:1-A 2-A 3-E 4-B 5-B 6-A 7-D 8-C 9-A 10-A 11-B 12-C 13-E 14-E 15-D 16-A 17-C 18-C

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.