18 Haziran 2024 Salı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında arşiv hizmetlerinde aşağıda belirtilen pozisyonlarda çalışmak üzere mülakatla sözleşmeli arşiv uzmanı alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
(1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4.,5.,6. ve 7. bendinde belirtilen genel şartları haiz olmak;
(2)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak;
(3)Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.
(4)Kategoriler itibariyle aranan ilave şartlar aşağıda belirtilmiştir:

200216-1

200216-2

II. BAŞVURULARIN YAPILMASI
(1)Başvurular, 22 Şubat-4 Mart 2016 tarihleri arasında Bakanlığın
https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve
adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
(2) Yukarıda belirtilen KPSS puanına sahip adaylar kategoriler itibariyle iki ayrı liste
halinde sıralanacak ve mülakata, en yüksek KPSS puanını haiz SAU01 grubundan 50
ve SAU02 grubundan 40 aday davet edilecektir. Kategoriler itibariyle mülakata
katılmaya hak kazanan son aday ile aynı KPSS puanına sahip diğer adaylar da mülakata
davet edilecektir. Mülakata katılmaya hak kazananları listesi, Bakanlığın
http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
III. MÜLAKAT SINAVI VE DEĞERLENDİRME
(1) Sınav, mülakat sınavı olmak üzere tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Mülakat
sınavı, 21-22 Mart 2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınavda adayların, SAU01
pozisyonu için alan bilgisi ve SAU02 için alan bilgisinin yanısıra Osmanlıca ve yabancı
dil yeterlikleri ölçülecektir.
(2) Mülakat ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan olan adaylar sınavda
başarılı sayılacaktır. Mülakat sınavı ortalaması en yüksek olan adaydan başlayarak,
kontenjan sayısı itibariyle asil ve gerek görülmesi halinde yedek adaylar
belirlenecektir. Başarılı olan adaylar, asil ve yedek listeler halinde Bakanlık internet
sitesinde ilan edilecektir.
(3)Mülakat sonucunda başarılı bulunan adayların, güvenlik soruşturmalarının olumlu
olması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri
kaydıyla “sözleşmeli arşiv uzmanı” pozisyonlarına atamaları yapılabilecektir.
(4)Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat)
Balgat/Ankara
E-posta: ikad.ih@mfa.gov.tr
Tel: (312) 2921000

Sonraki Haber

Mesleki Yeterlilik Kurumu 41 Sürekli İşçi Alacak 28 Ocak – 8 Şubat

  2016-4-10220-2016 NİTELİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.