27 Mayıs 2024 Pazartesi

Türkiye' de Akarsuları Ve Göller TEST -4

1-Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi ülkemiz sınırları içinden kaynağını alıp sınırlarımız dışında denize dökülmemektedir?

 

A)Fırat B)Dicle C)Aras D)Kura E)Meriç

 

2-Karadeniz Bölgesi’nde heyelan sonucunda aşağıdaki göllerden hangisi oluşmuştur?

 

A)Sera B)Hazar C)Eğirdir D)Gölcük E)Tuz Gölü

 

3-Yer altı veya yer üstü gideğeni olmayan,böylece fazla sularını dışa akıtamayan göllerin suları acı veya tuzlu olur.

 

Aşağıdaki göllerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

 

A)Van Gölü B)Tuz gölü C)Beyşehir Gölü D)Acıgöl E)Eber gölü

 

4-Doğu Anadolu akarsuları hangi özelliklerinden dolayı hidroelektrik üretimi açısından değerlidir?

 

A)Bol su taşımaları

 

B)Rejimlerinin düzensiz olması

 

C)Sulama imkanları sağlamaları

 

D)Hızlı akışları

 

E)İlkbaharda çok su geçirmeleri

 

5-İç Anadolu Bölgesindeki akarsular için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

A)Akarsuların havzaları geniştir

 

B)Kapalı havzalarda birçok akarsu bulunur

 

C)Akarsularda sel rejimi görülür

 

D)İlkbaharda su seviyesi artar

 

E)Yıl boyunca debisi boldur

 

6-Kıyı setleri,koyların iki yakasını birleştirince göller oluşur.Bu tür göllere deniz kulağı ya da lagün denir.

 

Aşağıdaki göllerimizden hangisi bu oluşumla meydana gelmiştir?

 

A)Bafa B)Beyşehir C)Küçük Çekmece D)İznik E)Van

 

7-Kıyı Ege de eğimin az olması,bölgedeki akarsularda bazı özelliklerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

 

Aşağıdakilerden hangisi akarsuların bu özelliklerinden biri değildir?

 

A)Akış hızının azalması

 

B)Menderes(büklüm)çizerek denize dökülmeleri

 

C)Denge profiline yaklaşmış olmaları

 

D)Enerji potansiyellerinin düşük olması

 

E)Rejimlerinin düzenli olması

 

8- -Efes,Milet kentlerinin liman kenti iken,denizden uzakta kalmaları

 

-Gediz Nehri’nin ağız kısmının körfezin derin kısımlarına çevrilmesi

 

Yukarıda belirtilen olayların yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 

A)Kıta sahanlığının geniş olması

 

B)Akarsuların denge profiline yaklaşmaları

 

C)Akarsuların bol alüvyon taşımaları

 

D)Gelgit ve akıntıların etkili olmaması

 

E)Kıyıların epirojenik olarak yükselmeleri

 

9-Türkiyenin akarsularının rejimlerinin düzensizliğinde aşağıdakilerin hangisinin payı en fazladır?

 

A)Yağış miktarı

 

B)Yağış düzeni

 

C)Toprak özelliği

 

D)Yazların sıcak geçmesi

 

E)Bitki örtüsünün bozkır olması

 

10-Yapılan araştırmalara göre,denizlerin tuzluluk oranı arttıkça balık miktarı azalmaktadır.

 

Buna göre,aşağıdaki yerlerden hangisi balıkçılığa en az elverişlidir?

 

A)Boğazlar

 

B)İzmir körfezi

 

C)Bandırma körfezi

 

D)Edremit körfezi

 

E)İskenderun körfezi

 

11-Fırat ve dicle nehirlerinin hangi özellikleri,bu nehirlerden sulamada yararlanmayı güçleştirir?

 

A)Şiddetli buharlaşma ile su kaybetmeleri

 

B)Yatak eğimlerinin az olması

 

C)Yataklarını derin kazmış olmaları

 

D)Yaz aylarında debilerinin azalması

 

E)Taşkınların olması

 

12-Büyük Menderes’in aşağı çığırı için,aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğru olamaz?

 

A)Yatak eğimi azalmıştır

 

B)Denge profiline çok yakındır

 

C)Denize döküldüğü yerde haliç oluşturmuştur

 

D)Yatağını denize doğru sürekli uzatmaktadır

 

E)Zaman içerisinde sürekli yatak değiştirmektedir

 

13-Türkiyenin 2.büyük gölü olan Tuz Gölünün su seviyesinin yıl içinde fazla değişmesinde;

 

1.Sığ olması

 

2.Buharlaşmanın fazla olması

 

3.Suların tuzlu olması

 

4.Bulunduğu bölgenin sade olması

 

faktörlerinden hangileri etkilidir?

 

A)Yalnız 3 B)Yalnız 4 C)1 ve 2 D) 1 ve 4 E)3 ve 4

 

14-Türkiye’de akarsular,saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz.Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir.

 

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

 

A)Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna

 

B)Akarsu havzalarının geniş olduğuna

 

C)Akarsuların kar suyuyla beslendiğine

 

D)Akarsu rejimlerinin düzensizliğine

 

E)Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine

 

15-Birden fazla iklim bölgelerinden geçen ve beslenme kaynakları çeşitli olan akarsuların debisi yıl içinde birkaç defa değişir.Bu,karma rejim olarak adlandırılır.

 

Aşağıdaki akarsuların hangisinin karma rejimli olması beklenir?

 

A)Büyük Menderes B)Gediz C)Filyos D)Kızılırmak E)Bakırçay

 

16-Bolu,Bursa,Kütahya,Denizli yörelerinde kaplıca ve şifalı suların bulunması,bu yörelerin hangi bakımdan benzer olduğuna kanıt gösterilebilir?

 

A)Yağış düzeni B)Engebelik C)Yer yapısı D)Maden yatakları E)Toprak türü

 

17-Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de su kirliliğine etkisi en azdır?

 

A)Hidroelektrik santraller B)Endüstriyel atıklar C)Tarım ilaçları D)Kanalizasyon atıkları E)Kent çöplükleri

 

18-Türkiye’de baraj yapımında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?

 

A)İçme suyu sağlama

 

B)Sulama suyu sağlama

 

C)Balıkçılığı geliştirme

 

D)Enerji üretme

 

E)Taşkınlardan korunma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI:1-E 2-A 3-C 4-D 5-E 6-C 7-E 8-B 9-B 10-E 11-C 12-C 13-C 14-A 15-D 16-C 17-A 18-C

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.