27 Mayıs 2024 Pazartesi

Türkiye'nin İklim Ve Bitki Örtüsü TEST- 1

1-Aşağıda Türkiye’nin iklimi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir;

-Güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır

-Batıdan doğuya doğru sıcaklık azalır

-Kıyıdan iç kesimlere doğru sıcaklık azalır

-Denizlerin etki alanı dardır

Bu bilgilere göre Türkiye’nin ikliminde etkili olan etmenlerden hangisi vurgulanmamıştır?

a-Dağların uzanış yönü

b-Enlem

c-Yükselti

d-Basınç

e-Denizlerin etkisi

2-Bitki örtüsü iklimle doğrudan alakalıdır.İklimin çeşitlilik gösterdiği bölgelerde  bitki örtüsü de çeşitlilik gösterir.

Bu bilgiye dayanarak bitki örtüsü çeşidinin en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

a-Karadeniz Bölgesi

b-Ege Bölgesi

c-Akdeniz Bölgesi

d-Marmara Bölgesi

e-İç Anadolu Bölgesi

3-Doğu Anadolu Bölgesi’nde yükseltinin fazla olması,kış yağışlarının kar şeklinde düşmesine yol açar.Bu durumun;

1.Kış mevsiminde akarsu debilerinin azalması

2.Ulaşım hizmetlerinin aksaması

3.Tarım süresinin kısa olması

gibi gelişmelerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

a-Yalnız 1

b-Yalnız 2

c-1 ve 3

d-1 ve 2

e-2 ve 3

4-1.sıcaklık

2.Su yüzeyi

3.Basınç

Yukarıda buharlaşmayı etkileyen bazı hava olayları verilmiştir.Bunlardan hangisindeki artış buharlaşmayı da arttırır?

a-Yalnız 1

b-Yalnız 2

c- 1 ve 2

d-1 ve 3

e-1,2 ve 3

5-Havadaki mevcut su buharı miktarına “mutlak nem” denir.Bu bilgiye göre mutlak nem aşağıdaki durumların hangisinde azalma göstermez?

a-Denizden uzaklaştıkça

b-Yerden uzaklaçtıkça

c-Geceden gündüze geçince

d-Yazdan kışa geçince

e-Ormandan bozkıra geçince

6-Rüzgarın yönü;yer şekilleri,günlük hareket ve basınç merkezlerinin yeri gibi faktörlerin kontrolü altındadır.

Buna göre yer şekillerinin etkileri göz önüne alındığında Çanakkale Boğazı’nda rüzgarın hangi yönlerden esmesi beklenir?

a-Doğu-batı

b-Güney-Kuzey

c-Güneybatı-Kuzeydoğu

d-Kuzeybatı-Güneydoğu

e-Güneydoğu-Kuzeydoğu

7-Bağıl nem;mutlak nem ile doğru,maksimum nem ile ters orantılıdır.

Buna göre aşağıda sıcaklık değerleri ve mutlak nem miktarları aynı olan noktalardan hangisinde bağıl nem oranı daha yüksektir?

Sıcaklık                                                 Mutlak nem                                        Maksimum nem

a-                                 15                                                                   5 gr                                                             15gr

b-                                15                                                                    5gr                                                              20gr

c-                                15                                                                     5gr                                                              25gr

d-                               15                                                                      5gr                                                              30gr

e-                               15                                                                       5gr                                                              35gr

8-Yükseldikçe sıcaklık  her 100 m’de 0,5 derece azalır.Bir noktanın yükseltisi,deniz seviyesinde kabul edilerek elde edilen sıcaklık değerlerine,o noktanın indirgenmiş sıcaklığı denir.

Buna göre,aşağıda verilen bölgelerin yükseltileri dikkate alındığında hangisinin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark en fazladır?

a-Marmara

b-İç anadolu

c-Ege

d-Doğu anadolu

e-Akdeniz

9-Doğu Karadeniz kıyıları Türkiye’de bağıl nemin en fazla olduğu yerdir.

Aşağıdakilerden hangisi kışın bazı dönemlerde bağıl nemin azalmasına yol açar?

a-Yağışların fazla olması

b-Buharlaşmanın az olması

c-Fön rüzgarlarının esmesi

d-Bitki örtüsünün gür olması

e-Kar yağışlarının görülmesi

10-Bir kış gününde sıcaklık ölçümleri Adana’da 8,Ankara’da -2,Samsun’da ise 3 derece olarak yapılıyor.

Bu durum sıcaklık ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye ters düşmektedir?

a-Yer şekilleri

b-Denize yakınlık

c-Yükselti

d-Enlem

e-Basınç

11-Balkan yarımadasından gelip Trakya’dan Türkiye topraklarına giren soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi doğuya doğru hareket ederek Doğu Anadolu’dan yurdumuzu terk eder.

Yukarıda özelliği ve hareket yönü belirtilen hava kütlesinin,Marmara Bölgesi’nde yağmur,İç Anadolu’da kar yağışı oluşturması aşağıdaki verilerden hangisini kanıtlamaktadır?

a-Ülkemizde yükseltinin batıdan doğuya doğru arttığını

b-Doğu Anadolu’nun daha çok yağış aldığını

c-Ülkemizde yaz mevsiminin yaşandığını

d-Marmara Bölgesi’nden Doğu Anadolu’ya doğru gidildikçe hava basıncının arttığını

e-Ülkemizi etkileyen hava kütlelerinin her zaman batıdan geldiğini

12-1.Asor

2.Basra

3.İzlanda

4.Sibirya

Yukarıda Türkiye iklimini etkileyen basınç merkezlerinin bazıları verilmiştir.

Bunlardan hangisi ya da hangileri dinamik oluşum özelliğine sahiptir?

a-Yalnız 1

b-1 ve 2

c-1 ve 3

d-2 ve 4

e-3 ve 4

13-Türkiye’nin çoğu yerinde yazların kurak geçmesi,aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

a-Yarımadalar üzerinde bulunmasının

b-Yükselti ortalamasının fazla olmasının

c-Akdeniz ikliminin etkisinde kalmasının

d-Bitki örtüsünün çoğu yerde bozkır olmasının

e-Batı rüzgarlarının etkisinde kalmasının

14-Doğu Avrupa üzerinden Türkiye’yi etkileyen hava kütlelerinin genelde sıcaklığı düşürücü etki yapması aşağıdakilerden en çok hangisinin bir sonucudur?

a-Denize olan mesafenin

b-Yükseltinin

c-Enlemin

d-Dağların uzanışının

e-Basınç sistemlerinin dağılışının

15-Karadeniz Bölgesi’nde yıl boyunca yağış görülür.Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu bölgenin bu özelliğinden etkilenmemiştir?

a-Çay tarımının yapılması

b-Bulutlu gün sayısının fazla olması

c-Güneş enerjisinden az yararlanılması

d-Akarsu rejimin düzenli olması

e-Deniz ticaretinin gelişmemesi

16-Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde kışın havanın ayaz olduğu geceler diğerlerine göre daha fazladır?

a-Antalya

b-Rize

c-İstanbul

d-İzmir

e-Afyon

17-Rize’de yıllık yağış miktarı 2357 mm iken,Trabzon’da bu miktar 822,7 mm’ye iner.Bu iki ilimizdeki yağış farklılığı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

a-Yükselti

b-Bakı

c-Enlem

d-Sıcaklık

e-Yer şekilleri

 

CEVAP ANAHTARI:1-D 2-D 3-D 4-C 5-C 6-C 7-A 8-D 9-C 10-D 11-A 12-C 13-C 14-C 15-E 16-E 17-E

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.