27 Mayıs 2024 Pazartesi

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 5

1-Aşağıdakilerden hangisi karstik alanlarda oluşan yerşekillerinden birisi değildir?

 

A)Polye B)Haliç C)Lapya D)Dolin E)Obruk

 

2-Eski kıta çekirdeklerine masif denir.Ülkemizde de bazı alanlar masiftir.

 

Aşağıdaki alanlardan hangisi bu karakterdedir?

 

A)Yıldız Dağları B)Adana C)Ağrı Dağı D)Samsun E)Burdur

 

3-Denizlerin veya göllerin yüzeyinde oluşan salınımı hareketlerine dalga adı verilir.Kıyılarda dalga aşındırması ile oluşan en önemli yerşekli falez(yalıyar)dir.

 

Buna göre falez oluşumu ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir bağlantı yoktur?

 

A)Dağların doğrultusu

 

B)Kıta sahanlığının dar veya geniş olması

 

C)Kıyının sığ ya da derin olması

 

D)Rüzgar

 

E)Kıyının sıcaklık özelliği

 

4-Yer şekillerinin biçimi iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişir.

 

Aşağıdakilerden hangisinde iç kuvvetlerin payı en büyüktür?

 

A)Kıyı şekillenmesinde

 

B)Mağara oluşumunda

 

C)Kıta oluşumunda

 

D)Vadilerin oluşumunda

 

E)Kayaların ufalanmasında

 

5-Akarsular tarafından yarılmış yüksek düzlüklere plato denir.

 

Aşağıdaki platolardan hangisi oluşum bakımından hangisi diğerlerinden farklıdır?

 

A)Yazılıkaya B)Cihanbeyli C)Erzurum-Kars D)Uzunyayla E)Haymana

 

6-Yerkabuğunun zayıf olduğu kırıklardan zaman zaman magmanın yeryüzüne çıkması,volkanik dağları oluşturur.

 

Ülkemizde volkan dağlarının yoğunlaştığı iki bölgemiz aşağıdakilerden hangisiyle birlikte verilmiştir?

 

A)Karadeniz-Ege

 

B)Marmara-Güneydoğu Anadolu

 

C)Doğu Anadolu-İç Anadolu

 

D)Akdeniz-Ege

 

E)Akdeniz-Karadeniz

 

7-Yatağının bir kısmında çağlayanlar(şelaleler) oluşturan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A)Denge profiline ulaşmamıştır.

 

B)Ulaşıma elverişli değildir.

 

C)Vadinin tamamında menderesler oluşur.

 

D)Hidroelektrik potansiyeli yüksektir.

 

E)Yatak eğimi fazladır.

 

8-Türkiye’de kaplıca ve ılıca olarak adlandırılan su kaynaklarının yaygın olarak bulunması Türkiye’ye ait;

 

1.Fay hatlarının geniş yer tutması

 

2.Buzul aşındırma şekillerinin yaygın olmaması

 

3.Deprem kuşağında yer alması

 

özelliklerinden hangilerinin varlığına kanıt oluşturmaz?

 

A)Yalnız 2 B)Yalnız 3 C)1 ve 2 D)1 ve 3 E)2 ve 3

 

9-Aşağıdakilerden hangisi karstik bölgelerde oluşan biriktirme şekillerindendir?

 

A)Traverten B)Kırgıbayır C)Delta D)Taban seviyesi ovası E)Dağ içi ovası

 

10-Fay hatlarına bağlı olarak oluşan çukurlara alüvyal malzemelerin birikmesiyle tektonik ovalar oluşur.

 

Aşağıdakilerden hangisi tektonik ovalardan biri değildir?

 

A)Niksar B)Elazığ C)Silifke D)Amik E)Gediz

 

11-Bir bölgede erozyonun şiddetinin;

 

-Bitki örtüsünün cılız olması

 

-Sağanak yağışlar ve sel sularının fazla olması

 

-Arazi eğiminin fazla olması

 

gibi etkilere bağlı olduğu bilindiğine göre aşağıda verilen bölümlerden hangisinde erozyona daha az rastlanır?

 

A)Konya Bölümü

 

B)Ergene bölümü

 

C)Doğu Karadeniz bölümü

 

D)İç Anadolu bölümü

 

E)Yukarı Fırat bölümü

 

12-Aşağıda verilen yörelerle buralarda yaygın toprak türleri eşleştirilmiştir.

 

Bunlardan yanlış eşleştirilen hangisidir?

 

A)Akdeniz-Terra Rosa

 

B)Doğu Karadeniz-Laterit

 

C)İç Anadolu-Kahverengi Step

 

D)Güneydoğu-Podzoller

 

E)Ege-Terra rosa

 

13-Yatak eğimi azalan bir akarsu,aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisini oluşturamaz?

 

A)Birikinti konisi

 

B)Menderes(büklüm)

 

C)Kırgıbayır

 

D)Birikinti yelpazesi

 

E)Dağ eteği ovası

 

14-Yerkabuğunun geniş alanlarında alçalma ve yükselme şeklinde yavaş olarak meydana gelen kıta oluşum hareketlerine epirojenez denir.

 

Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de epirojenik hareketlere örnek olduğu söylenemez?

 

A)Anadolu yarımadasının toptan yükselmesi

 

B)Ergene ve Çukurova’nın her yıl alçalmaya devam etmesi

 

C)İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması

 

D)İç Anadolu Bölgesinde sönmüş volkan dağlarının var olması

 

E)Ege’de ilk çağ deniz şehirlerinin bugün kara şehri olmaları

 

15-Buzulların da diğer dış kuvvetler gibi aşındırma,taşıma ve biriktirme faaliyetleri vardır.

 

Buna göre aşağıdaki yerşekillerinden hangisinin oluşumunda buzulların etkisi yoktur?

 

A)Kanyon vadi

 

B)Hörgüç kaya

 

C)Tekne vadi

 

D)Fiyordlu kıyı

 

E)Sirk gölü

 

16-Türkiye2de buzul aşınım ve birikim şekillerine yüksek dağların üzerinde rastlanırken,İsveç,Norveç ve Fillandiya gibi ülkelerde buzul aşındırması deniz kıyılarında görülür.

 

Türkiye’nin kıyılarında buzul aşındırma şekillerine rastlanmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Bir yarımada ülkesi olması

 

B)Fay hatlarının yoğun olarak bulunması

 

C)Yerşekillerinin eğimlerinin çok oluşu

 

D)Türkiyenin enlem değerleri ile ekvatora daha yakın oluşu

 

E)Dağların kuzey ve güneyde denize paralel olarak uzanması

 

17-Ülkemizde ovalar,yüksek düzlükler,platolar olmasına rağmen,dağlar ve engebeli araziler de oldukça geniş yer kaplar.

 

Ülkemizde yerşekillerinin engebeli olması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

 

A)Tarım alanlarının az olmasına

 

B)Hidroelektrik potansiyelinin yüksek olması

 

C)Bitki örtüsünün çeşitli olmasına

 

D)Yağış miktarının farklılaşmasına

 

E)Karayollarının gelişmesine

 

18-Aşağıdakilerden hangisi,İç Anadolu Bölgesi’nin yeryüzü şekillerinin doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

 

A)Ulaşımın kolay olması

 

B)Toplu yerleşmelerin görülmesi

 

C)Tarım imkanlarının fazla olması

 

D)Yer altı kaynakları bakımından fakir olması

 

E)Yıllık yağış miktarının az olması

 

19-Ülkemizde ovalar iç ovalar ve kıyı ovaları olmak üzere ikiye ayırabiliriz.İç bölge ovalarının yükseklikleri genel olarak fazla iken kıyı ovaları deniz seviyesine yakın düzlüklerdir.

 

Buna göre aşağıda verilen ovaların hangisinin iç bölgede olmasına rağmen yükseltisi daha azdır?

 

A)Bafra ovası B)Develi ovası C)Çukurova D)Iğdır ovası E)Pasinler ovası

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI:1-B 2-A 3- E 4-C 5-C 6-C 7-C 8-A 9-A 10-C 11-B 12-D 13-C 14-B 15-A 16-D 17-E 18-D 19-C

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.