18 Haziran 2024 Salı

Vatandaşlık

2014 KPSS İçin Güncel Bilgiler

2014KpssGuncelBilgiler-1_1-1 2014KpssGuncelBilgiler-1_2-2 2014KpssGuncelBilgiler-1_3-3 2014KpssGuncelBilgiler-1_4-4 2014KpssGuncelBilgiler-1_5-5 2014KpssGuncelBilgiler-1_6-6 2014KpssGuncelBilgiler-1_7-7 2014KpssGuncelBilgiler-1_8-8 2014KpssGuncelBilgiler-1_9-9 2014KpssGuncelBilgiler-1_10-10 2014KpssGuncelBilgiler-1_11-11 2014KpssGuncelBilgiler-1_12-12 2014KpssGuncelBilgiler-1_13-13 2014KpssGuncelBilgiler-1_14-14 2014KpssGuncelBilgiler-1_15-15 2014KpssGuncelBilgiler-1_16-16 2014KpssGuncelBilgiler-1_17-17 2014KpssGuncelBilgiler-1_18-18 2014KpssGuncelBilgiler-1_19-19 2014KpssGuncelBilgiler-1_20-20 2014KpssGuncelBilgiler-1_21-21 2014KpssGuncelBilgiler-1_22-22 2014KpssGuncelBilgiler-1_23-23 2014KpssGuncelBilgiler-1_24-24 2014KpssGuncelBilgiler-1_25-25 2014KpssGuncelBilgiler-1_26-26 2014KpssGuncelBilgiler-1_27-27 2014KpssGuncelBilgiler-1_28-28 2014KpssGuncelBilgiler-1_29-29 2014KpssGuncelBilgiler-1_30-30 2014KpssGuncelBilgiler-1_31-31 2014KpssGuncelBilgiler-1_32-32 2014KpssGuncelBilgiler-1_33-33 2014KpssGuncelBilgiler-1_34-34 2014KpssGuncelBilgiler-1_35-35 2014KpssGuncelBilgiler-1_36-36 2014KpssGuncelBilgiler-1_37-37 2014KpssGuncelBilgiler-1_38-38 2014KpssGuncelBilgiler-1_39-39 2014KpssGuncelBilgiler-1_40-40 2014KpssGuncelBilgiler-1_41-41 2014KpssGuncelBilgiler-1_42-42 2014KpssGuncelBilgiler-1_43-43 2014KpssGuncelBilgiler-1_44-44 2014KpssGuncelBilgiler-1_45-45

Devamı »

KPSS Vatandaşlık Dersi Deneme Sınavı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen rastlanabilecek hata ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan  hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.   1. İdari vesayet ilkesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?   A) İdarenin …

Devamı »

1961 Ve 1982 Anayasası Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

1961 ve 1982 Anayasalarının Benzerlikleri ve Farklılıkları Benzerlikleri: -Askeri müdahale sonucunda oldu. -Bir kanadı askeri diğer kanadı sivil olan kurucu meclisler tarafından yapıldı (MGK,MBK) (temsilciler meclisi ,Danışma meclisi) -Kurucu meclislerin sivil kanadı seçimlerle oluşmadı -Hazırlanan anayasa halkoyuyla yürürlüğe girdi. -Sivil kanadın bakanlar kurulunun oluşturulmasında ve düşürülmesinde yetkileri yoktu. Farklar: -61 temsilciler meclisi …

Devamı »

Mahkemeler Hakkında Temel Bilgi

MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI   —Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar. —Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez. —Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde görüşme yapılamaz. —Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. HÂKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI VE MESLEĞİ   — Hâkimler …

Devamı »

Milli Güvenlik Kurulu

MİLLİ GÜVENLİK KURULU   1-Cumhurbaşkanı 2-Başbakan 3-Genelkurmay Başkanı 4-Milli Savunma Bakanı 5-İçişleri Bakanı 6-Dışişleri Bakanı 7-Adalet Bakanı 8-Kuvvet Komutanları (Kara,Deniz ,Hava ve Jandarma komutanları) 9-Başbakan Yardımcılarından oluşur. Gündemi; Başbakan ya da Genelkurmay Başkanı‘nın önerileriyle Cumhurbaşkanı belirler. Cumhurbaşkanı olmadığı zaman Başbakan toplar. OLAĞANÜSTÜ HALLER   1.Tabii afet 2.Tehlikeli salgın hastalıklar 3.Ağır …

Devamı »

CumhurBaşkanı Görev Ve Yetkileri

CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ a)Yasamayla ilgili Yetkileri   1-Yasama yılının ilk günü TBMM‘de açılış konuşmasını yapar. 2-TBMM‘yi gerektiğinde toplantıya çağırır. 3-Kanunları yayınlar. 4-Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM‘ne yollar. 5-Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerek gördüğünde halkoyuna sunar. 6-Kanunların, KHK, TBMM iç tüzüğünün iptali için Anayasa mahkemesi‘ne iptal davası açar. 7-TBMM‘de seçimlerin …

Devamı »

Siyasi Haklar Ve Ödevler – Sosyal ve Ekonomik Haklar

SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER 1-Türk vatandaşlığı 2-Seçme ve seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma 3-Siyasi parti kurma, partilere girme ve partiden ayrılma hakkı 4-Kamu hizmetine girme hakkı 5-Vatan hizmeti 6-Vergi ödeme 7-Dilekçe hakkı Türk anadan veya Türk babadan doğan herkes Türktür. Vatandaşlıktan çıkarılma kararına karşı yargı yolu kapatılamaz. SOSYAL VE EKONOMİK …

Devamı »

1982 Anayasasında Değiştirilemeyecek Hususlar

1982 Anayasasında Değiştirilemeyecek Hususlar 2012-03-29 22:22:28   1982 ANAYASASINDAKİ DEĞİŞTİRİLMEYECEK HÜKÜMLER 1-Milli marşı İstiklal Marşı‘dır. 2-Başkenti Ankara‘dır. 3-Bayrağı ay yıldızlı bayraktır. 4-Türkiye; devleti ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 5-Dili Türkçedir. 6-Türkiye devleti bir cumhuriyettir. M.6.Egemenlik: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini yetkili organ eliyle kullanır. M.7-Yasama: Yasama yetkisi, Türk …

Devamı »

Vatandaşlık Dersi 50 Püf Nokta

1. Türklerin yazılı ilk anayasası 1876 Kanun-i Esasidir. 2. 1876 Kanun-i Esasi döneminde siyasi fırkalar benimsenmemiştir. 3. Türklerin tek yumuşak anayasası 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu’dur. 4. 1924 Anayasasının 2. maddesinde resmi dilin Türkçe, devletin islamiliği, başkentin Ankara olduğu belirtilmiştir. 5. 1946 yılında çok partili siyasi yaşama geçilmiştir. 6. 1946 yılından …

Devamı »