23 Temmuz 2024 Salı

Sürekli İşçi

Ankara Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel Alacak

I.SINAVA İLİŞKİN BİLGLER Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; ÇalıĢtırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı : 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli …

Devamı »