19 Haziran 2024 Çarşamba

KPSS İçin Önemli Coğrafya Soruları

TÜRKİYE’NİN BÖLGELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA TEST SORULARI)

 

 

Soru 1. Karadeniz Bölgesi’nin bazı bölümlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir. Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Tarım alanlarının sulanabilir olması.

 

B) Akdeniz iklimi özellikleri görülmesi.

 

C) Deniz etkisine açık olması.

 

D) Yer şekillerinin engebeli olması.

 

E) Topraklarının verimli olması.

 

 

 

Soru 2. Türkiye’de seracılığın daha çok Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olmasında;

 

I.Sulama olanaklarının daha elverişli olması

 

II.Toprağın seracılığa daha uygun olması

 

III.Seracılığın daha ucuza yapılabilmesi

 

IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması gibi olgulardan hangileri daha çok etkilidir?

 

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

 

D) I ve III E) II ve IV

 

 

 

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölümlerden biridir?

 

A) Antalya bölümü

 

B) İç Batı Anadolu

 

C) Erzurum-Kars bölümü

 

D) Konya bölümü

 

E) Güney Marmara bölümü

 

 

 

Soru 4. Doğu Anadolu Bölgesinin iç Anadolu Bölgesinden daha fazla yağış almasında;

 

I.Enlem

 

II.Denizden uzaklık

 

III.Yükselti

 

IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?

 

A) I ve II B) II C) II ve III

 

D) III E) I ve III

 

 

 

Soru 5. Türkiye’de iklim koşulları göz önüne alındığında ahşaptan yapılan evlerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde en çok görülmesi beklenir?

 

A) İç Anadolu

 

B) Akdeniz

 

C) Karadeniz

 

D) Doğu Anadolu

 

E) Ege

 

 

 

Soru 6. Aşağıdaki isimleri yazılı göllerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?

 

A) Beyşehir B) Burdur C) Acıgöl

 

D) Çıldır E) Eğirdir

 

 

 

Soru 7. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde köy yerleşmeleri daha çok dağınık ve küçük mahalleler halindedir.

 

Bu durumun oluşmasında;

 

I.Tarım alanlarının dağınık olması

 

II.Dağların doğrultusu

 

III.Suyun bol olması

 

IV.Nüfus yoğunluğunun fazla olması gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

 

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

 

D) I ve III E) II ve IV

 

 

 

Soru 8. Aynı tür tarım ürününün Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde farklı zamanlarda olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Toprak çeşidinin farklılığı

 

B) Yağış miktarlarının farklı olması

 

C) Enlemlerinin farklı olması

 

D) Yağışın yıl içindeki dağılışı

 

E) Bitki örtüsünün farklı olması

 

 

 

Soru 9. Türkiye’deki endüstri kurumlarının büyük çoğunluğunun Marmara Bölgesinde toplanmasında;

 

I.Nüfus yoğunluğunun fazla olması

 

II.Ulaşım imkanlarının kolaylığı

 

III.Enerji üretiminin fazla olması

 

IV.Yeraltı kaynaklarının zengin olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?

 

A) I B) II ve III C) III ve IV

 

 

 

D) II E) I ve III

 

 

 

Soru 10. Karadeniz Bölgesi’nde dağların doğrultusu aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilememiştir?

 

I.Yağış miktarını

 

II.Ulaşımı

 

III.Balıkçılığı

 

IV.Yerleşmeyi

 

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

 

 

 

D) I ve III E) II ve IV

 

 

 

Soru 11. Tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan ova aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Çarşamba

 

B) Iğdır

 

C) Çukurova

 

D) Adapazarı ovası

 

E) Ergene havzası

 

 

 

Soru 12. Ege Bölgesinin Menteşe Yöresi’nde nüfusun seyrek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A ) Yağış miktarının az olması

 

B ) Yer şekillerinin engebeli olması

 

C ) İklimin elverişli olmaması

 

D ) Ortalama yükseltisinin az olması

 

E ) Deniz etkisine kapalı olması

 

 

 

Soru 13. Sebze tarımı açısından en az elverişli olan bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. Bunda;

 

I.Yıllık ortalama sıcaklığının düşük olması

 

II.Tarım alanlarının yetersiz olması

 

III.Toprağın sebzeciliğe elverişli olmaması

 

IV.Ortalama yükseltisinin fazla olması

 

 

 

gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidir?

 

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

 

 

 

D) I ve III E) II ve IV

 

 

 

Soru 14.

 

I.Yıllık yağış miktarları

 

II.Geniş alüvyal ovaların yer alması

 

III.Dağların uzanış biçimi

 

IV.Kış sıcaklığı

 

Yukarıdakilerden hangileri Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölümünün ortak özelliği değildir?

 

 

 

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

 

 

 

D) I ve III E) II ve IV

 

 

 

Soru 15. Mercimek Türkiye’nin hangi Bölgesinde daha çok yetiştirilmektedir?

 

A) Akdeniz

 

B) Marmara

 

C) İç Anadolu

 

D) G. Doğu Anadolu

 

E) D. Anadolu

 

 

 

Soru 16. Makineli tarım, Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yaygınlaştığı halde Karadeniz Bölgesinde yaygınlaşmamıştır. Bu durum Karadeniz Bölgesinin hangi özelliğinin bir sonucudur?

 

A) Hayvancılığın gelişmiş olması.

 

B) Makine kullanımına elverişli tarım alanlarının ……….sınırlı olması.

 

C) Tarım gelirlerinin yüksek olması.

 

D) Tarım etkinliklerine elverişli sürenin kısa olması.

 

E) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması.

 

 

 

Soru 17. Türkiye’de Van Gölü çevresinde ve Konya Ova’sında olduğu gibi suları denize ulaşamayan kapalı havzalar vardır. Bu tür havzalarının oluşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 

A) Coğrafi konumu

 

B) Karasallık

 

C) Eğim fazlalığı

 

D) Yağış rejimi

 

E) Yer şekillerinin oluşumu

 

 

 

Soru 18. Yukarı Kızılırmak Bölümü, İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu en az olan bölümüdür.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir nedeni olamaz?

 

A) Yükseltinin fazla olması

 

B) İklimin sert olması

 

C) Sanayinin yetersiz olması

 

D) Yüzölçümünün küçük olması

 

E) Tarım alanlarının sınırlı olması

 

 

 

Soru 19. 1990 sayımına göre Türkiye’de kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. Bu farklılığının en belirgin olarak görüldüğü bölge Marmara Bölgesidir.

 

Bu durum Marmara Bölgesinin öncelikle hangi özelliğine bağlanabilir?

 

A) Sanayinin gelişmiş olmasına

 

B) Boğazların bulunmasına

 

C) Tarım alanlarının dar olmasına

 

D) Geçiş iklimine sahip olmasına

 

E) Ekonomik değeri yüksek ürün çeşidinin az ………olmasına

 

 

 

Soru 20. Ege Bölgesi’nde dağlar kıyıya dik uzanma- sından dolayı nemli hava kütleleri 150-200 km iç kısımlara kadar sokulabilme özelliği göstermektedir.

 

Buna göre, aşağıda belirtilen yargılardan hangisi bu durumu kanıtlayıcı niteliktedir?

 

A) Denizli’de Turunçgil tarımının yapılması

 

B)Bölge içerisinde turizmin gelişmiş olması

 

C) İzmir Limanı’nın hinterlandının geniş olması

 

D) Bölgenin, bölümleri arasında farklı iklim tiplerinin görülmesi

 

E)Bölge içerisinde nüfusun kıyı kesimlerde yoğunlaşması

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

 

1.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.A 11.C 12.B 13.E 14.A 15.D 16.B 17.E 18.D 19.A 20.A

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.