25 Nisan 2024 Perşembe

Türkiye’nin Akarsu ve Gölleri Test-2

1-Ülkemizde bazı akarsular kaynağını sınırlarımız dışından alıp,ülkemiz sınırları içinde sularını denize boşaltmaktadır.

Buna göre,yukarıda belirtilen akarsuya aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

A)Aras                       B)Fırat                      C)Dicle                         D)Meriç                             E)Yeşilırmak

2-Ülkemizde akarsular;

1.Tarımda sulama

2.İçme suyu temini

3.Kültür balıkçılığı

4.Su sporları

5.Enerji üretimi

yukarıda verilen amaçlardan hangisi için en az kullanılır?

A)1                                          B)2                          C)3                               D)4                               E)5

3-Akarsu rejimini belirleyen faktör yağış rejimidir.Yağış rejimi düzenli ise akarsu rejimi de düzenli,yağış rejimi düzensiz ise akarsu rejimi de düzensizdir.

Buna göre,aşağıda verilen bölümlerin hangisindeki akarsuların rejimi düzenlidir?          

A)Antalya                       B)Asıl Ege                           C)Doğu Karadeniz                                 D)Orta Fırat                       E)Güney Marmara

4-Aşağıdakilerin hangisi,Batı Anadolu Akarsularının çok alüvyon taşıdıklarına en güçlü kanıttır?

A)Sık sık taşarak çevrelerindeki ovaları çamur gölü haline getirmeleri

B)Kaynaklarıyla ağızları arasında yükselti farkının fazlalığı

C)Geniş büklümler yaparak akmaları

D)Bitki örtüsünden yoksun dağlık yörelerden kaynaklanmaları

E)Denize döküldükleri yerlerde geniş deltalar oluşturmaları

5-Taşıdığı su miktarı ve vadisindeki yerşekilleri göz önüne alındığında,aşağıdaki akarsuların hangisinden sağlanan hidroelektrik enerjinin en fazla olması beklenir?

A)Susurluk                    B)Gediz                                     C)Fırat                                     D)Dalaman                                E)Bakırçay

6-Beslendiği havza dikkate alındığında aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin rejimi daha düzenlidir?

A)Fırat                                 B)Dicle                                  C)Gediz                                D)Bartın                                     E)Seyhan

7-Akarsularımızın en fazla hangi amaca hizmet etmektedir?    

A)Enerji elde etme

B)Su depolama

C)Tarım alanlarını sulama

D)Kültür balıkçılığı yapma

E)Kullanma suyu elde etme

8-Türkiye’de aşağıdaki göllerden hangisi tektonik kökenli değildir?

A)Tuz                            B)Manyas                           C)Ulubat                            D)Beyşehir                                 E)Terkos

9-Aşağıdaki bölgelerden hangisinin akarsuları hem basra körfezi hem de Hazar kapalı havzasına ulaşır?

A)Karadeniz              B)Güneydoğu Anadolu                        C)Akdeniz                        D)Doğu Anadolu                E)İç Anadolu

10-Aşağıdaki akarsulardan hangisinin seviyesi kış mevsiminde yükselmez?

A)Bakırçay                 B)Gediz                        C)Küçük Menderes                      D)Manavgat                          E)Fırat

11-Akdeniz’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu denizin sularının Marmara Denizi’ne göre daha tuzlu olmasının bir nedenidir?

A)Yüz ölçümünün daha büyük olması

B)Derinlğinin daha fazla olması

C)Atlas okyanusuna bağlanması

D)Buharlaşmanın daha fazla olması

E)Dökülen akarsu sayısının daha fazla olması

12-Baraj yapımı üzerinde,

1.Akarsu potansiyelinin fazla olması

2.Ulaşımın kolay olması

3.Arazinin engebeli olması

4.Tabakaların cinsi

5.Sanayi tesislerine yakın olması

gibi etmenlerden hangileri etkili değildir?

A)1ve2                 B)3 ve 4                     C)4 ve 5                           D)1 ve 3                   E)2 ve 5

13-Aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin geçtiği bölgelerin yerleşim ve endüstrileşmesi dikkate alındığında kirlilik oranının en az olması beklenir?

A)Kızılırmak                   B)Sakarya                 C)Susurlul Çayı      D)Kura                  E)Menderes

14-Aşağıdakilerden hangisi akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerlerde oluşmaz?   

A)Büklüm                         B)Tabanlı vadi                                C)Ova                        D)Birikinti konisi                        E)Çentik vadi

15-1.Denge profilinden uzaktırlar

2.Akış hızları fazladır

3.Rejimleri düzensizdir

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Türkiye’deki akarsulara aittir?

A)Yalnız 1                                B)Yalnız 2                                  C)1 ve 2                                  D)2 ve 3                      E)1,2 ve 3

16-Bir körfezin çevresindeki endüstri kuruluşları ne kadar yoğunsa,çevresel kirlilik de o kadar yüksektir.

Buna göre,aşağıdaki körfezlerden hangisinin çevresinde kirlilik en azdır?

A)İzmit Körfezi                       B)İzmir Körfezi                           C)İskenderun Körfezi                 D)Saros Körfezi                       E)Bandırma Körfezi

17-Marmara Bölgesindeki göllerden hangileri dalga ve akıntıların etkisi ile oluşmuştur?

A)Manyas Gölü                        B)Ulubat                      C)Sapanca Gölü                            D)Büyük Çekmece Gölü                       E)İznik Gölü

18-Ülkemiz akarsularının enerji potansiyeli Avrupa ülkelerinin birçoğundan daha yüksektir.

Bu durum ülkemizin daha çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A)Yağış rejiminin düzensiz olması

B)Yükselti ve engebenin fazla olması

C)Bitki örtüsünün cılız olması

D)Etrafının denizlerle çevrili olması

E)Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması

19-Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi denge profiline daha yakındır?

A)B.Menderes                                 B)Aras                                       C)Çoruh                              D)Fırat                                     E)Göksu

 

 

CEVAP ANAHTARI:1-D 2-D 3-C 4-E  5-C  6-D 7-A 8-E 9-D 10-E 11-D 12-E 13-D14-E15-E 16-D17- D 18- B 19-A

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.