8 Aralık 2023 Cuma

Tag Archives: coğrafya testleri

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 1

I.Muş ovası II.Elazığ ovası III.Çarşamba ovası   1-Yukarıdaki ovalardan hangisi tektonik ovalardandır?   A-Yanlız I   B-Yanlız II   C-Ive II   D-IIveIII   E-I,IIveIII   2-Karadenizde;   I.Kıyı ile iç kesim arasındaki iklim farkı.   II.Önemli limanların bulunması.   III.Zigana ve kop geçitlerinin bulunması   IV.715kmlik karadeniz sahil yolu …

Devamı »

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 2

1-Türkiyenin yer şekilleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi doğrudur.?- A) Erezyon en fazla karadeniz bölgesinde görülür. B) Matematik konumundan dolayı türkiyede  buzullara pek rastlanmamaktadır. C)Lapya,dolin,polye gibi şekiller güneydoğu anadoluda yaygındır D)Ülkemizin batısında akarsuların aşındırma güçleri daha fazladır. E)Falazlere daha çok dağların denize dik uzandığı kıyılarda rastlanmaktadır. 2-Herhangi bir yerde …

Devamı »

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 3

1-Ülkemizde dağlar doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu durumun aşağıda verilenlerin hangisi üzerinde etkisi azdır? A)Ülkemizin ulaşımının doğu batı yönünde gelişmesinde B)Kuzey-Güney yönlü ulaşımın zorlaşmasında C)Yetiştirilen tarım ürünlerinin farklı olmasında D)Karadeniz bölgesinde boyuna kıyı tipi görülmesinde E)Ege bölgesinde enine kıyı tipi görülmesinde 2- 1.Antalya bölümünde kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın …

Devamı »

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 4

1-Türkiye’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında,aşağıdaki alanların hangisinde şiddetli yer sarsıntılarının görülmesi olasılığı en fazladır? A)Gediz Havzası     B)Taşeli Platosu       C)Ergene Havzası                D)Mardin Eşiği                 E)Konya Ovası 2-Aşağıdakilerden hangisi,yeryüzündeki bir bölgede yer …

Devamı »

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 5

1-Aşağıdakilerden hangisi karstik alanlarda oluşan yerşekillerinden birisi değildir?   A)Polye B)Haliç C)Lapya D)Dolin E)Obruk   2-Eski kıta çekirdeklerine masif denir.Ülkemizde de bazı alanlar masiftir.   Aşağıdaki alanlardan hangisi bu karakterdedir?   A)Yıldız Dağları B)Adana C)Ağrı Dağı D)Samsun E)Burdur   3-Denizlerin veya göllerin yüzeyinde oluşan salınımı hareketlerine dalga adı verilir.Kıyılarda dalga …

Devamı »

Türkiye’nin Denizleri,Gölleri ve Akarsuları Test -1

Türkiye’nin Denizleri,Gölleri ve Akarsuları Test/1   1- Aşağıdakilerden hangisi akarsuların hem aşındırma hem de biriktirmeleri sonucu meydana gelen oluşumlardan biridir?   A- Vadiler B- Ovalar C- Menderesler D- Peribacaları E- Kırgıbayırlar   2- Çoruh ve Dicle nehirleri arasındaki benzer özellik aşağıdaki nehirlerin hangisinde vardır?   A- Kızılırmak B- Büyükmenderes C- …

Devamı »

Türkiye’nin Akarsu ve Gölleri Test-2

1-Ülkemizde bazı akarsular kaynağını sınırlarımız dışından alıp,ülkemiz sınırları içinde sularını denize boşaltmaktadır. Buna göre,yukarıda belirtilen akarsuya aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir? A)Aras                       B)Fırat                      C)Dicle             …

Devamı »

Türkiye’nin Akarsuları ve Gölleri-Test 3

1-Aşağıdakilerden hangisi akarsularımızın özelliklerinden değildir?   A)Mekanik aşındırma güçleri fazladır.   B)Çoğu denge profiline ulaşmıştır.   C)Genelde rejimleri düzensizdir.   D)Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir.   E)Çoğu açık havzadır.   2-Göllerin büyüklüğü göl sularının seviyesine göre değişir.Suların kabarma zamanında gölün yüz ölçümü büyürken,çekilme zamanında küçülür.   Bu durum aşağıdaki göllerimizden hangisinde daha …

Devamı »

Türkiye' de Akarsuları Ve Göller TEST -4

1-Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi ülkemiz sınırları içinden kaynağını alıp sınırlarımız dışında denize dökülmemektedir?   A)Fırat B)Dicle C)Aras D)Kura E)Meriç   2-Karadeniz Bölgesi’nde heyelan sonucunda aşağıdaki göllerden hangisi oluşmuştur?   A)Sera B)Hazar C)Eğirdir D)Gölcük E)Tuz Gölü   3-Yer altı veya yer üstü gideğeni olmayan,böylece fazla sularını dışa akıtamayan göllerin suları acı veya …

Devamı »

Türkiye'nin Akarsuları ve Gölleri TEST-5

1-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki akarsuların özelliklerinden değildir?   a-Uzunlukları fazla değildir.   b-En fazla suyu taşıdıkları dönem kıştır.   c-Enerji potansiyelleri fazladır   d-Ulaşım ve taşımacılıkta yararlınalamaz   e-Ağız ve kaynak arası yükselti farkı fazladır   2-Aras-Kura gibi akarsuların yukarı bölümleri kış mevsiminde donmaktadır.   Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden …

Devamı »