25 Nisan 2024 Perşembe

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 2

1-Türkiyenin yer şekilleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi doğrudur.?-

A) Erezyon en fazla karadeniz bölgesinde görülür.

B) Matematik konumundan dolayı türkiyede  buzullara pek rastlanmamaktadır.

C)Lapya,dolin,polye gibi şekiller güneydoğu anadoluda yaygındır

D)Ülkemizin batısında akarsuların aşındırma güçleri daha fazladır.

E)Falazlere daha çok dağların denize dik uzandığı kıyılarda rastlanmaktadır.

2-Herhangi bir yerde arazideki engebe arttıkça gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark artar.

Buna göre aşağıda verilen illerden hangisi gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark daha azdır?

A)Artvin

B)Hakkar

C-Muğla

D-Tekirdağ

E-Antalya

3-Karadeniz kıyılarımızda bulunan bafra ver çarşamba delta ovaları aşağıdan hangisini kanıtlamaz?

A-Kıyılarda gel git olayının az olduğunu.

B-Dalga ve akıntıların kuvvetli olduğunu

C-Akarsuların aşındırma güçlerinin fazla olduğunu

D-Kıta sahanlığının geniş olduğunu

E- Bu deltaları oluşturan akar suların havzalarında erezyonun fazla olduğunu

4-Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisi Türkiyede görülmez ?

A-Enine kıyı tipi

B-Fiyort kıyı tipi

C-Boyuna kıyı tipi

D-Fİyort kıyı tipi

E-Dalmaçya kıyı tipi,

5-Malatya ,elazığ ,ığdır ovalarının doğu anadolunun diğer alanlarındandaha az yağış almalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-Dağlarla çevrili ve alçak olmaları

B-Denizden uzak olmaları

C-Yağış getiren rüzgarlara açık olmayışları

D-Dağ sıralarının uzanışı

E-Bölgenin güneyinde bulunmaları

6-Yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlerden biride rüzgardır.Rüzgarlar kurak ve yarı kurak bölgelerde etkili olurlar.

Buna göre rüzgar aşındırmasının aşağıda verilen illerimizden hangisinde daha etkili olması beklenir

A-Konya

B-Muğla

C-Rize

D-Hakkari

E-Erzurum

7-Aşağıdaki yer şekillerinin hangisini oluşumunda tektonik hareketlerin etkisi yoktur?

A-Tuz gölü

B-Aydın dağları

C-Gediz ovası

D-Büyük çekmece gölü

E-Manyas gölü

8-Aşağıdaki dağların hangisinde kış turizmi yapılmaz?

A-Erciyes

B-Yıldız

C-Uludağ

D-Kartalkaya

E-Palandöken

9-Toprak koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerden hangisinin tarıma daha az elverişli olması beklenebilir?

A-Erzurum-Kars platosu

B-Malatya havzası

C-Bozok platosu

D-Ergene havzası

E-Tuz gölü ve çevresi

10-Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi oluşum bakımından delta ovası özelliği taşımamaktadır?

A-Adapazarı ovası

B-Bafra ovası

C-Çukurova

D-Silifke ovası

E-Menemen ovası

11-Aşağıdakilerden hangisi türkiyede erezyon ve heyalanların fazla olmasında etkili değildir

A-Tarlaların eğim yönünde sürülmesi

B-Bitki örtüsünün seyrek olması

C-Dağların batı doğu doğrultusunda uzanması

D-Yağış rejiminin düzensiz olması

E-Engebeliğin fazla olması

12-Toros dağlarını oluşturan ana kayaçlar göz önüne alındığında bu yörede aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinin daha yaygın olması beklenir?

A-Karstik kaynak

B-Vadi kaynağı

C-Fay kaynağı

D-Termal kaynak

E-Yamaç kaynağı

13-Türkiyenin yer aldığı bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi  Türkiyede yer yüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesinin nedenlerinden biri değildir?

A-IV Jeolojik devirde görülen iklim değişmelerinin etkisinde kalması

B-Arazi yapısını oluşturan kayaçların çeşitlilik göstermesi

C-Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

D-III.jeolojik devirde volkanizmanın etkili olması

E-Alp orojenezinden etkilenmiş olması.

14-Aşağıda kilerin hangisinde verilen ovaların ikisi de karstik çanaklar içinde yer alır?

A-Amik-Erzincan

B-İnegöl-Bolu

C-Gediz-Çarşamba

D-Kestel-Elmalı

E-Harran-Muş

15-Türkiyede barajlar yapılırken çevreside ağaçlandırılmaktadır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-Yağışı arttırmak

B-Buharlaşmayı azaltmak

C-Su kontrolünü sağlamak

D-Doğayı güzelleştirmek

E-Erezyonu önlemek

16-Türkiyede kısa mesafelerde yüzey şekillerinin çeşitlilik göstermesi aşağıdakilerden hangisin etkilemez?

A-Tarım ürünlerinin çeşidini

B-Yağış miktarının değişmesini

C-Bitki örtüsünün çeşitlenmesini

D-Tarım alanlarının parçalı olmasını

E-Sıcak su kaynaklarının yaygın olmasını

17-Aşağıdakilerden hangileri türkiyede yer yüzü şekillerinin özellikleri arasındarı?

I.Yükselti batıdan doğuya doğru artar

II.Dağ sıraları genellikle kuzey- güney yönülüdür.

III.Kuzeyde dağlar denize dik uzanır.

A-Yanlız  I

B-Yanlız II

C-Yanlız III

D-Ive II

E-II veIII

18-Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerin etkisi sonucu meydana gelen oluşumlardan biridir?

A-Delta ovaların oluşması

B-Denizlerdeki gel-git olayları

C-Mağaraların oluşması

D-Yeryüzünün engebeli hale gelmesi

E-Mendereslerin oluşması

19-Denizli ve Bingöl illerindeki kaplıcaların varlığı bize bu illerin hangi yönleri hakkında bilgi verir?

A-Yer yüzü şekilleri

B-İklim yapıları

C-Turizm Yönleri

D-Toprak türleri

E-Fay kırıkları

CEVAP ANAHTARI:1-B 2-D 3-B 4-B 5-A 6-A 7-D 8-B 9-E 10-A 11-C 12-A 13-C 14-D 15-E 16-E 17-A 18-D 19-E

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.