27 Mayıs 2024 Pazartesi

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 3

1-Ülkemizde dağlar doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır.

Bu durumun aşağıda verilenlerin hangisi üzerinde etkisi azdır?

A)Ülkemizin ulaşımının doğu batı yönünde gelişmesinde

B)Kuzey-Güney yönlü ulaşımın zorlaşmasında

C)Yetiştirilen tarım ürünlerinin farklı olmasında

D)Karadeniz bölgesinde boyuna kıyı tipi görülmesinde

E)Ege bölgesinde enine kıyı tipi görülmesinde

2- 1.Antalya bölümünde kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın zor olması

2.Doğu karadeniz bölümünde tarımda makina kullanımının zor olması

3.Doğu anadolu bölgesinde hidroelektrik potansiyelinin fazla olması

4.Ege bölgesinde akarsuların menderesler çizerek akması

5.Güney marmara bölümünde tarım ürün çeşitliliğinin fazla olması

Yukarıda verilenlerden hangisinin oluşmasında yer şekillerinin etkisi azdır?

A)5        B)4          C)3            D)2         E)1

3-Akarsular tarafından aşındırılmış çevresine göre yüksekte yer alan yüksek ve geniş düzlüklere plato denir.

Buna göre ülkemizde platolar aşağıda verilen durumlardan hangisi için en fazla kullanılır?

A)Tarımsal faaliyetler

B)Ulaşım

C)Turizm faaliyetleri

D)Sanayi Faaliyetleri

E)Ticari faaliyetler

4- 1.Akarsular

2.Volkanizma

3.Dalga ve akıntılar

4.Orojenez(dağ oluşumu)

5.Rüzgarlar

Yukarıda verilen olaylardan hangisi ülkemizin şekillenmesinde etkili olan en etkili iç ve dış kuvvetlerdir?

A)1 ve 2            B) 2 ve 3           C) 1 ve 4             D) 1 ve 3            E) 2 ve 4

5-Türkiye’deki toprakların oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A)Kayaçların yapısal özelliği

B)İklim

C)Zaman

D)Bitki örtüsü

E)Bulunulan bölge

6-Depremler ve kaplıcaların görüldüğü alanlar birbirine paralellik göstermektedir.

Bu durum bu alanların;

1.Arazilerinin eski oluşumlu olduğunu

2.Arazilerinin genç oluşumlu olduğunu

3.Tabakaların yerine oturduğunu

4.Depremlerin ve kaplıcaların görüldüğü arazilerin kırıklı olduğunu

hangi özelliklerinin ortak olduğunu göstermektedir?

A) 1 ve 2       B)2 ve 3       C) 3 ve 4            D)2 ve 4             E)1 ve 3

7-Epirojenez çok geniş alanlarda meydana gelen,tabaka oynamalarının ve yapı bozulmalarının meydana gelmediği yükselme ve alçalma olaylarıdır.

Buna göre,aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde bu olayın yaşandığını gösterir?

A)Toros dağlarının oluşması

B)Ağrı,süphan dağlarının oluşması

C)Akdeniz bölgesindeki lapya,dolin,travertenlerin oluşması

D)İç Anadolu Bölgesinde Obruk,Cihanbeyli gibi platoların bulunması

E)Nevşehir,Ürgüp,Göreme,Üçhisar’da peri bacalarınınoluşması

8- 1.Linyit,petrol ve tuz yataklarının oluşması

2.Taş kömürü yataklarının oluşması

3.Krom yataklarının oluşması

4.Kuzey Anadolu ve toros dağlarının oluşması

5.Ege denizinin oluşması

Yukarıda verilen olaylardan hangisi 4.jeolojik dönemde oluşmuştur?

A)5                    B)4                    C)3                         D)2                             E)1

9-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki platoların genel özelliklerinden biri değildir?

A)Ortalama yükseltileri genel olarak 1000 m’nin üzerindedir

B)Büyük bir bölümünde tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılır

C)Ovalardan sonra nüfusun yoğunlaştığı önemli yerleşim alanlarıdır

D)Bazı platolarımızda yaylacılık faaliyeti de yapılmaktadır

E)Platolar kırık hatlarının üzerinde yoğunlaşmıştır

10-Kuzey Anadolu Dağları aşağıdakilerden hangisi sonucu oluşmuştur?

A)Volkanizma                   B)Epirojenez                         C)Orojenez                            D)Depremler                               E)Tektonizma

11-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki ovaların genel özelliklerinden değildir?

A)Önemli tarım ve yerleşim alanlarıdır

B)Akarsu ve göl tortularıyla kaplı oldukları için verimli arazilerdir

C)Kıyı ovalarımızın bir bölümü delta ovasıdır

D)Çevrelerine göre yüksekte kalan alanlardır

E)Ulaşımın kolay geliştiği alanlardır

12-Ege kıyılarımız gerçekte en uzun kıyı olduğu halde,kuş uçuşu kıyı uzunluğunun karadenizde daha fazla olduğu görülür.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ege kıyılarında ada sayısının fazla olması

B)Ege’de şelf sahasının geniş olması

C)Karadeniz kıyılarının falezli olması

D)Ege kıyılarının çok girintili çıkıntılı olması

E)Ege bölgesinin çok dağınık olması

13-Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde birçok su kaynağının acı olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) jibsli arazinin geniş yer tutmasının

B)Tektonik bir fay hattının olmasının

C)Dağlık alanların fazla olmasının

D)Erozyonun kuvvetli olmasının

E)Volkanik toprakların geniş yer tutmasının

14-Türkiye’nin tektonik yapısı göz önüne alındığında,horst ve graben için verilen örnek aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 Horst                                                 Graben

A)       Kaçkar dağları                                  Çarşamba ovası

B)       Erciyes dağı                                        Kayseri ovası

C)       Bolkar dağları                                     Çukurova

D)       Ağrı dağı                                               Iğdır ovası

E)        Bozdağlar                                             K.Menderes ovası

15-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yer şekillerinin çeşitli olmasının nedenlerinden biridir? 

A)Güneş ışınlarının yıl boyunca eğik gelmesi

B)Nüfus yoğunluğunun farklılık göstermesi

C)Dağların güney yamaçlarının güneşe bakması

D)Gündüz süresinin değişmesi

E)Tan ve grup süresinin kuzeye doğru artması

17-Dağların denize dik olarak uzandığı kıyı tipine “enine kıyılar” denir.

Buna göre,aşağıda verilen yörelerden hangilerinin kıyıları enine kıyı tipine örnek gösterilebilir?

A)Zonguldak-Sinop

B)Giresun-Rize

C)Edremit-Kuşadası

D)Antalya-Mersin

E)İstanbul-Tekirdağ

17-Karstik aşındırma ve biriktirme şekillerinin Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaygınlık göstermesi,aşağıdakilerden hangisi ile en iyiaçıklanabilir?

A)Düzlüklerin geniş yer tutmasıyla

B)Yağış miktarının az olmasıyla

C)Yer altı sularının çokluğuyla

D)Kalkerli arazinin yaygınlığıyla

E)Ekvator’a yakın bulunmasıyla

18-Aşağıdaki göllerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetler etkili değildir?

A)Van gölü

B)Beyşehir gölü

C)Nemrut gölü

D)Büyük çekmece gölü

E)Eğirdir Gölü

20-Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda hem iç hem de dış kuvvetlerin etkisi bulunmaktadır?

A)Peri bacaları            B)Dev kazanı               C)Birikinti konisi                         D)Kum adaları                           E)Lagün

 

CEVAP ANAHTARI:1-C 2-A 3- A 4- C 5- E 6- D 7- D 8- A 9- E 10- C 11- D 12- D 13- A 14- E 15- B 16- C 17- D 18- D 19- A

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.