18 Haziran 2024 Salı

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Test-4

1-Türkiye’nin yıllık sıcaklık farkları dağılışı haritasına baktığımızda yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu bölgenin Doğu Anadolu Bölgesi olduğu görülür.

Bu durum üzerinde etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a-Enlem-Yükselti

b-Yükselti-Karasallık

c-Denizellik-Karasallık

d-Yükselti-denizellik

e-Bakı-yükselti

2- 1.Ege Bölgesi’nden İç Anadolu’ya gidildikçe sıcaklık azalmıştır

2.Karadeniz’in tuzluluk oranı Akdeniz’den azdır

3.Iğdır’da güneş İzmir’den erken doğar

4.Temmuz ayında Şanlıurfa,Antalya’dan daha sıcaktır

5.Ege bölgesinde Akdeniz iklimi,Akdeniz bölgesine göre daha geniş yerde görülür

Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi üzerinde denizellik ve karasallık etkili olmuştur?

a-Yalnız 2

b-1 ve 2

c-1 ve 4

d-2 ve 5

e-3 ve 5

3- 1.Erzurum’un kışın Ankara’dan soğuk olması

2.Antalya’nın Rize’den sıcak olması

Yukarıda verilen durumların nedeni aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

a-Yükselti                   Denizellik

b-Eğim ve bakı           Enlem

c-Yükselti                    Enlem

d-Boylam                     Enlem

e-Karasallık                Boylam

4-Ülkemizde güneşlenmenin en az olduğu yer Doğu Karadeniz kıyıları iken en fazla olduğu yer Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.

Buna göre;

1.Enlem

2.Yükselti

3.Bulutluluk

gibi etkenlerden hangisi ya da hangileri bu duruma etki eder?

a-Yalnız 1

b-Yalnız 2

c-1 ve 2

d-1 ve 3

e-2 ve 3

5-Türkiye iklimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Ege kıyıları;yazları sıcak ve kurak,kışları ılık ve yağışlıdır

b-Doğu Karadeniz kıyıları;her mevsim yağışlı,güneşli gün sayısı azdır

c-Erzurum-Kars;yazları yağışlı,kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

d-Güney Marmara;yazları kısa ve serin,kışları kar yağışlıdır

e-Konya bölümü,yazları kurak,kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

6-Türkiye’de dağların güney yamaçlarında tarım ürünleri erken olgunlaşırken,kuzey yamaçlarında tarım ürünleri geç olgunlaşır.

Buna göre,bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-Enlem

b-Yükselti

c-Karasallık

d-Bakı

e-Yer şekilleri

7-Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki hakim rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

a-Lodos

b-Kıble

c-Keşişleme

d-Poyraz

e-Karayel

8-Aşağıdaki faktörlerden hangisi Türkiye’de sıcaklık dağılımında etkili değildir?

a-Yükselti

b-Karasallık

c-Rüzgarlar

d-Okyanus akıntıları

e-Enlem

9-Kışın Konya,Antalya’dan soğuk olmakla birlikte yaz mevsimindeki sıcaklığı hemen hemen Antalya’ya yakındır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

a-Karasallık

b-Enlem

c-Bitki örtüsü

d-yükselti

e-Yer şekilleri

10-Balkanlardan gelen nemli hava kütlelerinin Batı Karadeniz’de yağış bırakması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a-Bitki örtüsü

b-Enlem

c-Mevsim

d-Yükselti

e-Akıntılar

11-Ülkemizin çeşitli yörelerinde yağış miktarı farklıdır.

Yağış miktarında görülen farklılıklar aşağıdakilerden hangisinde etkili olmaz?

a-Tarım ürününün türünde

b-Akarsuların akımında

c-Toprak tiplerinin oluşumunda

d-Doğal bitki örtülerinin farklılaşmasında

e-Kayaların cinsinde

12- 1.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısı

2.Güney Marmara

3.Yukarı Fırat Bölümü

Akdeniz iklimi yukarıdaki alanlardan hangisinde görülmez?

a-Yalnız 1

b-Yalnız 2

c-Yalnız 3

d-1 ve 3

e-1,2,3

13-Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi estiği yerde bağıl nem oranını azaltır?

a-Samyeli

b-Poyraz

c-Karayel

d-Etezyen

e-Yıldız

14-Türkiye yıllık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren izoterm haritasında en düşük sıcaklıkların Doğu Anadolu’da oluştuğu gözlenir.

1.Enleminin

2.Denize uzaklığının

3.Yükseltisinin

4.Yağış şeklinin

5.Yüz ölçümünün

Bu durum bölgenin daha çok hangi özelliğinin bir sonucudur?

a-1

b-2

c-3

d-4

e-5

15-Kış mevsiminde havanın bulutlu olduğu günler,bulutsuz olduğu günlere oranla daha ılık geçer.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

a-Alçalıcı hava hareketleriolması

b-Mutlak nemin az olması

c-Ilık rüzgarın hakim olması

d-Güneşten daha çok enerji gelmesi

e-Yerin ısı kaybının azalması

16-Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği su buharı miktarı da artar.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

a-Orta kuşakta karaların batı kıyılarının çok yağış alması

b-Havanın bulutsuz olduğu kış günlerinde günlük sıcaklık farkının fazla olması

c-Havanın nemli olduğu yerlerde bitki örtüsünün gür olması

d-Gündüz,sis yoğunluğunun geceden daha az olması

e-Yeryüzünde ısı kaybının fazla olduğu kış gecelerinde don olayının görülmesi

17-Ülkemizde iklim çeşitliliği ve bitki örtüsü zenginliği,aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesini daha fazla etkilemiştir?

a-Arıcılığın

b-İpek böcekçiliğinin

c-Besi hayvancılığının

d-Kümes hayvancılığının

e-Balıkçılığın

 

CEVAP ANAHTARI:1-B 2-C 3-C 4-D 5-D 6-D 7-C 8-D 9-A 10-D 11-E 12-C 13-A 14-C 15-E 16-D 17-A

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.