9 Aralık 2023 Cumartesi

Tag Archives: coğrafya bitki örtüsü testleri

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Test-4

1-Türkiye’nin yıllık sıcaklık farkları dağılışı haritasına baktığımızda yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu bölgenin Doğu Anadolu Bölgesi olduğu görülür. Bu durum üzerinde etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a-Enlem-Yükselti b-Yükselti-Karasallık c-Denizellik-Karasallık d-Yükselti-denizellik e-Bakı-yükselti 2- 1.Ege Bölgesi’nden İç Anadolu’ya gidildikçe sıcaklık azalmıştır 2.Karadeniz’in tuzluluk oranı Akdeniz’den azdır 3.Iğdır’da güneş …

Devamı »

Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü Test-5

1-Türkiye’de sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşan cephe yağışları,konveksiyonel ve orografik yağışlara göre daha yaygındır.   Cephesel yağışların Türkiye’de hakim yağış şekli olması,aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?   a-Batıdan doğuya doğru yükseltinin artmasıyla   b-Dağların uzanışıyla   c-Bir yarımada olmasıyla   d-Bir orta kuşak ülkesi olmasıyla   e-Greewich’in doğusunda bulunmasıyla   …

Devamı »