23 Temmuz 2024 Salı

Tag Archives: bitki örtüsü soruları

Türkiye'nin İklim Ve Bitki Örtüsü TEST- 1

1-Aşağıda Türkiye’nin iklimi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir; -Güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır -Batıdan doğuya doğru sıcaklık azalır -Kıyıdan iç kesimlere doğru sıcaklık azalır -Denizlerin etki alanı dardır Bu bilgilere göre Türkiye’nin ikliminde etkili olan etmenlerden hangisi vurgulanmamıştır? a-Dağların uzanış yönü b-Enlem c-Yükselti d-Basınç e-Denizlerin etkisi 2-Bitki örtüsü iklimle doğrudan …

Devamı »

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Test -2

1- 1.Nüfus dağılışı 2.Yaşam tarzları 3.Coğrafi konum 4.Turizm Yukarıda verilenlerden hangisinin üzerinde iklimin etkisi vardır? a-1 ve 2 b- 2 ve 3 c-1,2 ve 3 d-1,2 ve 4 e-1,2,3 ve 4 2-Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkının temel nedeni yükseltidir? a-Antalya-Rize b-İstanbul-Antalya c-Rize-Ankara d-Ankara-Trabzon e-Ankara-Erzurum 3-  -En çok …

Devamı »

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Test-3

1- 1.Sera gazı miktarını azaltmaya çalışma 2.Nükleer enerjinin kullanımını azaltma 3.Daha az enerji tüketen teknoloji sistemlerinin endüstriye yerleştirilmesini sağlama 4.Bio-dizel yakıtların kullanımını sınırlandırma Yukarıdakilerden hangisi küresel ısınmayı önlemeye yönelik çalışmalardandır? a-1 ve 2                       b-2 ve 4       …

Devamı »

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Test-4

1-Türkiye’nin yıllık sıcaklık farkları dağılışı haritasına baktığımızda yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu bölgenin Doğu Anadolu Bölgesi olduğu görülür. Bu durum üzerinde etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a-Enlem-Yükselti b-Yükselti-Karasallık c-Denizellik-Karasallık d-Yükselti-denizellik e-Bakı-yükselti 2- 1.Ege Bölgesi’nden İç Anadolu’ya gidildikçe sıcaklık azalmıştır 2.Karadeniz’in tuzluluk oranı Akdeniz’den azdır 3.Iğdır’da güneş …

Devamı »

Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü Test-5

1-Türkiye’de sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşan cephe yağışları,konveksiyonel ve orografik yağışlara göre daha yaygındır.   Cephesel yağışların Türkiye’de hakim yağış şekli olması,aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?   a-Batıdan doğuya doğru yükseltinin artmasıyla   b-Dağların uzanışıyla   c-Bir yarımada olmasıyla   d-Bir orta kuşak ülkesi olmasıyla   e-Greewich’in doğusunda bulunmasıyla   …

Devamı »