23 Temmuz 2024 Salı

Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü Test-5

1-Türkiye’de sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşan cephe yağışları,konveksiyonel ve orografik yağışlara göre daha yaygındır.

 

Cephesel yağışların Türkiye’de hakim yağış şekli olması,aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 

a-Batıdan doğuya doğru yükseltinin artmasıyla

 

b-Dağların uzanışıyla

 

c-Bir yarımada olmasıyla

 

d-Bir orta kuşak ülkesi olmasıyla

 

e-Greewich’in doğusunda bulunmasıyla

 

2-Türkiye’nin yıllık ortalama yağış miktarlarını gösteren bir harita incelendiğinde aşağıdaki alanlardan hangisinde yağış miktarının fazla olduğu görülmez?

 

a-Menteşe Yöresi’nde

 

b-Iğdır Ovası’nda

 

c-Antalya Körfezi çevresinde

 

d-Kuzey Anadolu kıyılarında

 

e-Istırancalar’ın Karadeniz’e bakan yamaçlarında

 

3-”Yazın Akdeniz’den Toroslar’a hareket eden hava kütleleri yağış bırakmazken,Karadeniz’den Doğu Karadeniz dağlarına hareket eden hava kütleleri yağış bırakır.

 

Toroslarda yazın yağış görülmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Yükseltisinin fazla olması

 

b-Sıcaklığın yüksek olması

 

c-Bitki örtüsü bakımından fakir olması

 

d-Dağların hareket yönüne dik olması

 

e-Akdeniz’in daha büyük olması

 

4-Akdeniz kıyılarında orman örtüsü 800 m yükseklikten sonra başlarken Doğu Karadeniz kıyılarında hemen kıyıdan itibaren başlar.

 

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 

a-Eğim fazlalığının

 

b-Yağış çokluğunun

 

c-Bakı faktörünün

 

d-Denize olan uzaklığın

 

e-Dağların uzanış yönünün

 

5-Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklık haritası incelendiğinde en kuzeydeki izoterm eğrileri ile en güneydeki izoterm eğrileri arasında 7-8 derece sıcaklık farkı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Denize yakınlık-uzaklık

 

b-Yer şekillerinin özelliği

 

c-Yağışların özelliği

 

d-Dağların uzanış yönü

 

e-Enlemin etkisi

 

6-İç Anadolu’da doğal bitki örtüsü bozkır,Kuzeydoğu Anadolu’da ise çayır ve otlaklardır.

 

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

 

a-Yaz yağışları

 

b-Tarımsal etkinlikler

 

c-Donlu gün sayısı

 

d-Toprak yapısı

 

e-Kışların uzunluğu

 

7-Orografik yağışlar,nemli ve serin hava kütlelerinin,dağların yamaçları boyunca yükselirken,soğuyarak yoğunlaşmaları sonucunda oluşur.

 

Buna göre,aşağıdaki illerin hangisinde bu tür yağışların oluşma olasılığı en azdır?

 

a-Muğla

 

b-Rize

 

c-Mersin

 

d-Antalya

 

e-Konya

 

8-İç bölgelerimizle kıyı bölgelerimiz arasında,aşağıdaki aylardan hangisinde sıcaklık farkı daha fazladır?

 

a-Nisan

 

b-Haziran

 

c-Temmuz

 

d-Ekim

 

e-Ocak

 

9-Aşağıdaki kent çiftlerinden hangisi aynı iklim bölgesinde yer almaz?

 

a-Erzurum-Kars

 

b-İzmir-Antalya

 

c-Niğde-Nevşehir

 

d-Aydın-Uşak

 

e-Batman-Siirt

 

10-Aşağıdaki hava hareketlerinden hangisinin yağış getirmesi beklenemez?

 

a-Yükselen havanın soğuması

 

b-Sıcak bir hava kütlesinin soğuk bir yere geçmesi

 

c-Sıcak bir hava kütlesinin alçalarak yere inmesi

 

d-Denizden gelen hava kütlesinin bir dağ yamacında yükselmesi

 

e-Sıcaklıkları farklı hava kütlelerinin karşılaşıp yükselmesi

 

11-Türkiye’de ormanların coğrafi dağılışında aşağıdaki faktörlerden hangisi en az etkili olmuştur?

 

a-Nemlilik

 

b-Dağların uzanış yönü

 

c-Karasallık

 

d-Tarımsal etkinlikler

 

e-Denizin etkisi

 

12-Ocak ayında Rize Van’dan,Temmuz ayında ise Van Rize’den daha sıcaktır.

 

Buna göre,iki ilin Ocak ve temmuz aylarındaki sıcaklığının farklı olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 

a-Bitki örtüsü

 

b-Karasallık

 

c-Denizellik

 

d-Yükselti

 

e-Nem oranı

 

13-Yıl içinde birden fazla ürün elde etmek aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

a-Yaz süresinin uzunluğuna

 

b-İlkbahar yağışlarına

 

c-Don olayının fazlalığına

 

d-Her mevsimin yağışlı olmamasına

 

e-İlkbahar ve son baharın kısa olmasına

 

14-Aşağıdakilerden hangisi iki komşu bölge arasındaki basınç farkının büyük olduğunu en iyi kanıtlar?

 

a-Mesafenin fazla olması

 

b-Rüzgarın şiddetli olması

 

c-Bitki örtüsünün farklı olması

 

d-Enlem farkının büyük olması

 

e-Bakı durumunun farklı olması

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI:1-D 2-B 3-B 4-B 5-E 6-A 7-E 8-E 9-D 10-C 11-D 12-A 13-A 14-B

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.