25 Nisan 2024 Perşembe

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Test-3

1- 1.Sera gazı miktarını azaltmaya çalışma

2.Nükleer enerjinin kullanımını azaltma

3.Daha az enerji tüketen teknoloji sistemlerinin endüstriye yerleştirilmesini sağlama

4.Bio-dizel yakıtların kullanımını sınırlandırma

Yukarıdakilerden hangisi küresel ısınmayı önlemeye yönelik çalışmalardandır?

a-1 ve 2                       b-2 ve 4                      c-1 ve 3                                          d-1,3 ve 4                                                 e-1,2 ve 3

2-Türkiye yıllık indirgenmiş ortalama sıcaklık haritası incelendiğinde en düşük sıcaklıkların Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum-Kars Bölümü’nde görüldüğü tespit edilmiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-Enlem                            b-Yükselti                                      c-Karasallık                                      d-Denizellik                        e-Bakı

3-Aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde iklimin etkisi en fazladır?

a-Gel-git olayı

b-Ulaşım

c-Bitki örtüsü

d-Jeolojik yapı

e-Ekonomik faaliyetler

4-Ülkemiz iklim çeşitliliği fazla olan bir ülkedir.Ülkemizde üç ana iklim tipi görülmektedir:

1.Akdeniz

2.Karasal

3.Karadeniz

Buna göre ülkemizde yukarıda verilen iklim tiplerinin görüldüğü alanların en fazla olanından en aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a-1,2,3                                    b-2,1,3                                  c-3,2,1                                            d-1,3,2                                     e-2,3,1

5- 1.Sinop’tan Antalya’ya doğru gidildikçe sıcaklık artar

2.İzmir’den Van’a doğru gidildikçe sıcaklık azalmaktadır.

Buna göre yukarıda verilen durumların nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

1                                        2

a-    Enlem                           Yükselti

b- Karasallık                     Denizellik

c- Yükselti                          Enlem

d- Enlem                             Karasallık

e-Yükselti                           Denizellik

6-İç Anadolu’da bazı yerleşim merkezleri çevresindeki korunmuş alanlarda orman ağaçlarının yetişebilmesi,bu bölgeyle ilgili olarak neyi düşündürür?

a-Doğal bitki örtüsünün tümüyle gerçek bozkır olmadığı

b-Yıllık yağışların düzenli olduğu

c-Bulunduğu enlemlere göre daha sıcak olduğu

d-İklimin karasal olmadığı

e-Ormanın kolayca yetiştirilebileceğini

7-Karadeniz kıyılarındaki bir merkezin yıllık sıcaklık ortalamasının Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki merkezlerin yıllık sıcaklık ortalamasından daha yüksek olması

1.Denizellik

2.Enlem

3.Nemlilik

gibi faktörlerden hangileri ile çelişir?

a-Yalnız 1                                    b-Yalnız 2                                            c-1 ve 2                                          d-2 ve 3                                        e-1 ve 3

8-Aşağıdaki bölgelerden hangi ikisinin sıcaklık değerlerinin farklı olmasında enlemin etkisi hiç yoktur?

a-Ege-İç Anadolu

b-İç Anadolu-Akdeniz

c-Akdeniz-Karadeniz

d-Ege-Marmara

e-Güneydoğu Anadolu-Karadeniz

9-Bir bölgede beş yıl içinde yapılan gözlemin sonucunda hazırlanan rüzgar frekans gülü incelendiğinde,rüzgarın esme sayısında yıldan yıla değişiklik olmasına rağmen,rüzgarın esiş yönünde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a-Okyanus akıntılarıyla

b-Enlem ve boylam farkıyla

c-Kara ve deniz dağılımıyla

d-Dünyanın yıllık hareketiyle

e-Yer şekillerinin uzanış yönüyle

10-Bir gözlemci ulaştığı yerde;

1.Havanın çabuk ısınıp soğuduğunu

2.Sıcaklık farkının arttığını,gözlemlemiştir.

Buna göre,gözlemcinin ulaştığı yer,aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a-Sivas

b-Trabzon

c-Ankara

d-Gaziantep

e-Edirne

11-Bir kıyı kenti olmasına rağmen İzmir’in diğer kıyı kentleri kadar yağış almamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-Enlem derecesi

b-Bitki örtüsü

c-Dağların doğrultusu

d-Ortalama yükselti

e-Deniz suyu sıcaklığı

12-Marmara bölgesi’ne uyum sağlayan bir bitki Ege bölgesi’nde de yetiştiriliyorsa;

1.Tarımın intansif olması

2.İklim benzerliğinin olması

3.Bitki örtüsünün aynı olması

bu duruma yol açan etkenlerden biri yukarıdakilerden hangisidir?

a-Yalnız 1

b-Yalnız 2

c-Yalnız 3

d-1 ve 3

e-2 ve 3

13-Türkiye’de buğday hasadının çeşitli yörelerde farklı zamanlarda başlaması,aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

a-Toprak çeşidinden

b-Bakım yönteminden

c-Sıcaklık farkından

d-Ekim yönteminden

e-Ekim zamanından

14-Urfa yaz mevsiminde Alanya’dan daha sıcaktır.Kış mevsiminde ise Alanya’dan daha soğuktur.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilidir?

a-Enlem dereceleri

b-Yüzey şekilleri

c-Bitki örtüsü

d-Deniz etkisi

e-Güneşlenme süresi

15-Aşağıdakilerden hangisi karasallık ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi gösterir?

a-Hakkari’nin Mardin’den soğuk olması

b-Antalya’nın İzmir’den sıcak olması

c-Akdeniz sularının Karadeniz sularından tuzlu olması

d-Samsun’un kışın Çorum’dan sıcak olması

e-Erzurum’un Ankara’dan soğuk olması

16-Diyarbakır ile Hatay arasındaki temmuz ayı sıcaklık ilişkisi Antalya ile hangi il arasında görülebilir?

a-Kars

b-Urfa

c-Ağrı

d-Rize

e-Erzincan

17-Aşağıdaki bölümlerden hangisinde yıllık yağış miktarı ile yıllık buharlaşma miktarı arasındaki fark en azdır?

a-Aşağı Fırat Bölümü

b-Konya Bölümü

c-Doğu Karadeniz Bölümü

d-Ergene Bölümü

e-Antalya Bölümü

 

CEVAP ANAHTARI:1-C 2-C 3-C 4-B 5-A  6-A 7-B 8-A 9-E 10-B 11-C 12-B 13-C 14-D 15-D 16-B 17-C

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.