20 Temmuz 2024 Cumartesi

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Test -2

1- 1.Nüfus dağılışı

2.Yaşam tarzları

3.Coğrafi konum

4.Turizm

Yukarıda verilenlerden hangisinin üzerinde iklimin etkisi vardır?

a-1 ve 2

b- 2 ve 3

c-1,2 ve 3

d-1,2 ve 4

e-1,2,3 ve 4

2-Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkının temel nedeni yükseltidir?

a-Antalya-Rize

b-İstanbul-Antalya

c-Rize-Ankara

d-Ankara-Trabzon

e-Ankara-Erzurum

3-  -En çok yağış sonbaharda görülür.

-En az yağış ilkbaharda görülür.

Yukarıda karadeniz iklimi ile ilgili olarak verilen özelliklerin oluşmasında temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

a-Soğuk cephelerin etkisi

b-Denizin etkisi

c-Sıra dağların kıyıdan yükselmesi

d-Daha kuzeyde yer alması

e-Karadeniz’in neme doyması

4-Aşağıdaki platoların hangisinde görülen bitki örtüsü diğerlerinden farklıdır?

a-Haymana                b-Cihanbeyli                      c-Gaziantep                           d-Taşeli                          e-Bozok

5-Akdeniz ikliminin özellikleri ile ilgili olarak,aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

a-Yazları sıcak ve kuraktır

b-Yağış rejimi düzenlidir

c-Kışın sıcaklık 0 derecenin altına çok nadir düşer.

d-En fazla yağış kışın alır

e-Yıllık sıcaklık farkları azdır

6-Nem oranının yüksek olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a-Buharlaşma şiddeti azdır

b-Güneşten gelen enerjinin bir bölümü tutulduğundan sıcaklık fazla yükselmez

c-Geceleri yerin ısı kaybı önlendiğinden fazla soğuma olmaz

d-Basınç merkezleri arasındaki fark artacağından rüzgarın şiddeti de artar

e-Günlük ve yıllık sıcaklık farkları azdır

7-Doğu karadeniz kıyılarının yurdumuzun en çok yağış alan yerleri olmasında;

1.Dağların kıyıya paralel uzanması

2.Yağış rejiminin düzenli olması

3.Dağların yükseltisinin fazla olması

4.Bitki örtüsünün çeşitli olması

gibi etmenlerden hangisi ya da hangileri etkili olmamıştır?

a-Yalnız 2                  b-Yalnız 4                            c-1 ve 2                          d-2 ve 3                              e-2 ve 4

8-İklim,nüfuslanma üzerinde rol oynayan faktörlerden biridir.

Aşağıda verilen alanlardan hangisinde gözlenen nüfus miktarı üzerinde iklimin olumsuz etkisinden söz edilebilir?

a-Doğu karadeniz bölümü

b-Yıldız dağları bölümü

c-Teke töresi

d-Tuz gölü çevresi

e-Menteşe yöresi

9-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mevsimler arasında sıcaklık ve yağış bakımından belirgin farklar olmasının bir sonucudur?

a-Akarsu debilerinin yıl içinde farklılık göstermesi

b-Yerleşim merkezlerinin hızla büyümesi

c-Nüfus yoğunluğunun bölgeler arasında farklılık göstermesi

d-Yüzey şekillerinin bölgeden bölgeye farklılık göstermesi

e-Bölge yüz ölçümlerinin farklılık göstermesi

10-Güneydoğu Anadolu bölgesi yaz mevsiminde Türkiye’nin en sıcak bölgesidir.

Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

a-Enlem

b-Denize uzaklık

c-Güneyden gelen sıcak rüzgarlar

d-Bitki örtüsü

e-Nem azlığı

11-Günlük sıcaklık farkının az olduğu bir bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

a-Deniz etkisine açıktır

b-Doğal bitki örtüsü ormandır

c-Havadaki nem oranı fazladır

d-Mekanik çözülme fazladır

e-Ilıman iklim hakimdir

 

CEVAP ANAHTARI:1-D 2-E 3-A 4-D 5-B 6-D 7-E 8-D 9-A 10-D 11-D

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.