2 Ekim 2023 Pazartesi

Tag Archives: coğrafya çözümlü test

Türkiye'nin İklim Ve Bitki Örtüsü TEST- 1

1-Aşağıda Türkiye’nin iklimi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir; -Güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır -Batıdan doğuya doğru sıcaklık azalır -Kıyıdan iç kesimlere doğru sıcaklık azalır -Denizlerin etki alanı dardır Bu bilgilere göre Türkiye’nin ikliminde etkili olan etmenlerden hangisi vurgulanmamıştır? a-Dağların uzanış yönü b-Enlem c-Yükselti d-Basınç e-Denizlerin etkisi 2-Bitki örtüsü iklimle doğrudan …

Devamı »

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Test -2

1- 1.Nüfus dağılışı 2.Yaşam tarzları 3.Coğrafi konum 4.Turizm Yukarıda verilenlerden hangisinin üzerinde iklimin etkisi vardır? a-1 ve 2 b- 2 ve 3 c-1,2 ve 3 d-1,2 ve 4 e-1,2,3 ve 4 2-Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkının temel nedeni yükseltidir? a-Antalya-Rize b-İstanbul-Antalya c-Rize-Ankara d-Ankara-Trabzon e-Ankara-Erzurum 3-  -En çok …

Devamı »

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Test-3

1- 1.Sera gazı miktarını azaltmaya çalışma 2.Nükleer enerjinin kullanımını azaltma 3.Daha az enerji tüketen teknoloji sistemlerinin endüstriye yerleştirilmesini sağlama 4.Bio-dizel yakıtların kullanımını sınırlandırma Yukarıdakilerden hangisi küresel ısınmayı önlemeye yönelik çalışmalardandır? a-1 ve 2                       b-2 ve 4       …

Devamı »