23 Mayıs 2024 Perşembe

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Test-6

1- -Karsallık

-Denizellik

-Yükselti

-Bakı

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özelliklerden biri ile açıklanamaz?

a-Kıyılarda bitki örtüsünün daha gür olması

b-İç Anadolu Bölgesi’nde yıllık sıcaklık farkının fazla olması

c-Toroslar’ın güney yamaçlarında tarım ürünlerinin daha kısa sürede olgunlaşması

d-Güneyden gelen rüzgarların sıcaklıkları arttırması

e-Bir dağ boyunca ormanların kuşaklar oluşturması

2-Aşağıdakilerden hangisi yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın değiştiğini kanıtlamaz?

a-Yükseldikçe bitkilerin kuşaklar oluşturması

b-Alçalan havanın bağıl neminin azalması

c-Doğu Anadolu da tarım ürünlerinin diğer bölgelere göre daha geç olgunlaşması

d-Türkiye’nin batısından doğusuna doğru gidildikçe sıcaklığın azalması

e-Yükseldikçe atmosfer basıncının düşmesi

3-15 derecedeki bir hava kütlesinin sıcaklığı 10 dereceye düştüğünde aşağıdaki sonuçlardan hangisi kesin olarak söylenebilir?

a-Mutlak nem azalır

b-Maksimum nem artar

c-Doyma noktasına ulaşılır

d-Doyma noktası aşılır

e-Bağıl nem artar

4-Bir bölge de esen rüzgarın şiddetini belirleyen temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

a-Basınç alanları arasındaki uzaklık

b-Sürtünme

c-Basınç alanları arasındaki basınç farkı

d-Rüzgarın yönü

e-Hava akımının sıcaklığı

5-Bir bölgede iklim özellikleri,o bölgedeki;

  1. Yer altı kaynakları
  2. Gelgit genliği
  3. Doğal bitki örtüsü
  4. Akarsu rejimleri
  5. Jeolojik yapısı

özelliklerinden hangilerini kesinlikle etkiler?

a-1 ve2

b-1 ve 5

c-2 ve 3

d-3 ve 4

e-4 ve 5

6-Karadeniz’in kıyı kesimi ile İç Anadolu’nun iç kesimlerş arasındaki sıcaklık farkı yaz mevsiminde azalırken,kış mevsiminde artmaktadır.

Bu farkın mevsimlere göre değişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-Enlem

b-Yer şekilleri

c-Nem miktarı

d-Yağış çeşidi

e-Bakı

7-İklimin kurak ve yarı kurak olduğu yerlerde mesken yapımında kerpiç malzeme kullanılır.

Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisinde mesken yapımında kerpiç malzeme kullanımından bahsedilmez?

a-Giresun

b-Batman

c-Konya

d-Karaman

e-Şanlıurfa

8-Türkiye’de ilkbahar ayları sonbahar aylarına göre daha serin geçer.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilişkilidir?

a-Kış aylarında gündüzlerin kısa olmasıyla

b-Atmosferin kış boyunca ısı kaybetmesiyle

c-Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olmasıyla

d-Türkiye’de nem oranının az olmasıyla

e-Yeryüzünün engebeli olmasıyla

9-800 m yüksekliğindeki bir yerde hava sıcaklığı 10 derece olarak ölçülmüştür.

Aynı anda diğer şartlar eşitse deniz seviyesinde hava sıcaklığı kaç derecedir?

a–3

b-0

c-1

d-14

e-19

10-Türkiye,genelde Akdeniz ikliminin etki alanına girer.Buna karşın,yurdumuzda birbirinden belirgin farklarla ayrılabilen iklim tipleri görülür.

Bu farklılaşmada aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

a-Yer şekilleri

b-Denize göre konum

c-Rüzgarların yönü

d-Yükselti

e-Bölgelerin genişliği

11-Türkiye’nin tüm topraklarının yükseltisinin deniz seviyesinde olduğu  kabul edilseydi aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi?

a-Kıyılar ve iç kesimler arasındaki sıcaklık farkı aynı kalırdı

b-Doğu Anadolu’da sıcaklıklar düşerdi

c-Sıcaklık Türkiye’nin her yerinde eşit olurdu

d-Karadeniz ile Akdeniz arasındaki sıcaklık farkı devam ederdi

e-Ege’de kıyı ile iç kesimler arasında ürün farklılığı olmazdı

12-Makinin üst sınırı;Akdeniz Bölgesi’nde 800 m,Ege’de 600 m,Marmara’da 400 m civarındadır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-Yükselti

b-Yer şekilleri

c-Hakim rüzgar yönü

d-Enlem

e-Yağış rejimi

13-Gaziantep-Kilis yörelerinde zeytin yetiştirilmesi bu yörelerin aşağıdaki hangi özelliği ile ilgilidir?

a-Yağış rejiminin düzenli olması

b-Kışların ılık geçmesi

c-Bitki örtüsünün bozkır olması

d-Halkın temel geçim kaynağı olması

e-Toprak yapısının uygun olması

14-Türkiye’nin kuzey ve güney kıyılarında orman alt sınırının farklılaşması;

  1. Nemlilik düzeyi
  2. Dağ doğrultusu
  3. Denize göre konum
  4. Sürekli rüzgarlar
  5. Yamaç eğimi

yukarıdaki etmenlerinden hangisi ile açıklanabilir?

a-1

b-2

c-3

d-4

e-5

15-Antalya’da temmuz ayı ortalama sıcaklık 28 derece iken hemen batısındaki Bey dağlarında karların bulunması aşağıdakilerden hangisi ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi belirtmektedir?

a-Enlem

b-Yükselti

c-Nemlilik

d-Denizellik

e-Güneş ışınlarının düşüş açısı

16-Hatay kıyılarına düşen kar yağışının Tekirdağ kıyılarına düşen kar yağışından daha az olması aşağıdakilerden en çok hangisine bağlıdır?

a-Yükselti farkına

b-Enleme

c-Rüzgarların esiş yönüne

d-Ovaların dağılış yönüne

e-Yürütülen tarım faaliyetlerine

17-Türkiye’nin iklimini incelemek isteyen bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini bilmesi gerekmez?

a-Deniz ve kara etkilerini

b-Boylamını

c-İzoterm özelliklerini

d-Enlemini

e-Yükselti özelliklerini

18-Ocak ayında aşağıdaki merkezlerin hangileri arasındaki sıcaklık farkı en azdır?

a-Sivaz-Erzurum

b-Adana-Hakkari

c-Çanakkale-Samsun

d-Ankara-Antalya

e-Malatya-İstanbul

19-İç Anadolu Bölgesi denizden uzak,etrafı dağlarla çevrili olduğu için yıllık yağış miktarı çok azdır.

Aşağıdakilerden hangisi,bu durumun sonuçları arasında yer almaz?

a-Topraklarda tuz ve kireç oranı fazladır

b-Doğal bitki örtüsü bozkırdır

c-Küçükbaş hayvan faaliyeti yaygındır

d-Yerleşmeler daha çok akarsu kenarlarında toplanmıştır

e-Tektonik deprem riski azdır

20-Orta Karadeniz Bölümü’nde orman alanları,Doğu Karadeniz Bölümü’ne göre daha azdır.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?

a-Yıllık yağış miktarının az olması

b-Toprak yapısının farklı olması

c-Kışların daha sert ve soğuk geçmesi

d-Tarıma ayrılan alanın fazla olması

e-Yerleşim alanlarının çokluğu

 

CEVAP ANAHTARI:1-D 2-E 3-E 4-C 5-D 6-C 7-A 8-B 9-D 10-E 11-D 12-D 13-B 14-A 15-B 16-B 17-B 18-A 19-E 20-A

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.