27 Mayıs 2024 Pazartesi

Tag Archives: akarsular ve göller soru cevap

Türkiye’nin Denizleri,Gölleri ve Akarsuları Test -1

Türkiye’nin Denizleri,Gölleri ve Akarsuları Test/1   1- Aşağıdakilerden hangisi akarsuların hem aşındırma hem de biriktirmeleri sonucu meydana gelen oluşumlardan biridir?   A- Vadiler B- Ovalar C- Menderesler D- Peribacaları E- Kırgıbayırlar   2- Çoruh ve Dicle nehirleri arasındaki benzer özellik aşağıdaki nehirlerin hangisinde vardır?   A- Kızılırmak B- Büyükmenderes C- …

Devamı »

Türkiye’nin Akarsu ve Gölleri Test-2

1-Ülkemizde bazı akarsular kaynağını sınırlarımız dışından alıp,ülkemiz sınırları içinde sularını denize boşaltmaktadır. Buna göre,yukarıda belirtilen akarsuya aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir? A)Aras                       B)Fırat                      C)Dicle             …

Devamı »

Türkiye’nin Akarsuları ve Gölleri-Test 3

1-Aşağıdakilerden hangisi akarsularımızın özelliklerinden değildir?   A)Mekanik aşındırma güçleri fazladır.   B)Çoğu denge profiline ulaşmıştır.   C)Genelde rejimleri düzensizdir.   D)Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir.   E)Çoğu açık havzadır.   2-Göllerin büyüklüğü göl sularının seviyesine göre değişir.Suların kabarma zamanında gölün yüz ölçümü büyürken,çekilme zamanında küçülür.   Bu durum aşağıdaki göllerimizden hangisinde daha …

Devamı »

Türkiye' de Akarsuları Ve Göller TEST -4

1-Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi ülkemiz sınırları içinden kaynağını alıp sınırlarımız dışında denize dökülmemektedir?   A)Fırat B)Dicle C)Aras D)Kura E)Meriç   2-Karadeniz Bölgesi’nde heyelan sonucunda aşağıdaki göllerden hangisi oluşmuştur?   A)Sera B)Hazar C)Eğirdir D)Gölcük E)Tuz Gölü   3-Yer altı veya yer üstü gideğeni olmayan,böylece fazla sularını dışa akıtamayan göllerin suları acı veya …

Devamı »

Türkiye'nin Akarsuları ve Gölleri TEST-5

1-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki akarsuların özelliklerinden değildir?   a-Uzunlukları fazla değildir.   b-En fazla suyu taşıdıkları dönem kıştır.   c-Enerji potansiyelleri fazladır   d-Ulaşım ve taşımacılıkta yararlınalamaz   e-Ağız ve kaynak arası yükselti farkı fazladır   2-Aras-Kura gibi akarsuların yukarı bölümleri kış mevsiminde donmaktadır.   Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden …

Devamı »

Türkiye'nin Akarsuları ve Gölleri TEST-6

1-Aşağıdakilerden hangisi kıyı birikim şekillerinden biri değildir? a-Falez b-Kumsal c-Tombolo d-Lagün e-Kıyı oku 2-Türkiye’nin akarsuları genelde yerşekillerine bağlı olarak doğu-batı yönünde akmaktadır. Aşağıdaki akarsulardan hangisi bu genellemeye uymaz? a-Fırat b-Bakıçay c-Gediz d-Büyük Menderes e-Küçük Menderes 3-Aşağıdakilerden hangisi Ege denizine döküldüğü halde kaynağını ülkemiz dışından alır? a-Bakırçay b-Küçük Menderes c-Gediz d-Büyük …

Devamı »