8 Haziran 2023 Perşembe

Tag Archives: Kpss coğrafya soru ve cevapları

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 1

I.Muş ovası II.Elazığ ovası III.Çarşamba ovası   1-Yukarıdaki ovalardan hangisi tektonik ovalardandır?   A-Yanlız I   B-Yanlız II   C-Ive II   D-IIveIII   E-I,IIveIII   2-Karadenizde;   I.Kıyı ile iç kesim arasındaki iklim farkı.   II.Önemli limanların bulunması.   III.Zigana ve kop geçitlerinin bulunması   IV.715kmlik karadeniz sahil yolu …

Devamı »

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 2

1-Türkiyenin yer şekilleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi doğrudur.?- A) Erezyon en fazla karadeniz bölgesinde görülür. B) Matematik konumundan dolayı türkiyede  buzullara pek rastlanmamaktadır. C)Lapya,dolin,polye gibi şekiller güneydoğu anadoluda yaygındır D)Ülkemizin batısında akarsuların aşındırma güçleri daha fazladır. E)Falazlere daha çok dağların denize dik uzandığı kıyılarda rastlanmaktadır. 2-Herhangi bir yerde …

Devamı »

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 3

1-Ülkemizde dağlar doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu durumun aşağıda verilenlerin hangisi üzerinde etkisi azdır? A)Ülkemizin ulaşımının doğu batı yönünde gelişmesinde B)Kuzey-Güney yönlü ulaşımın zorlaşmasında C)Yetiştirilen tarım ürünlerinin farklı olmasında D)Karadeniz bölgesinde boyuna kıyı tipi görülmesinde E)Ege bölgesinde enine kıyı tipi görülmesinde 2- 1.Antalya bölümünde kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın …

Devamı »