20 Temmuz 2024 Cumartesi

Türkiye'nin İklim Ve Bitki Örtüsü TEST- 7

 

 

1- 1.Yazın Güneydoğu Anadolu’da bağıl nem azdır

2.Yazın Erzurum-Kars bölümünde bağıl nem fazladır

3.Kışın Doğu Anadolu’da bağıl nem artar

Bağıl nem ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

a-Yalnız 1

b-Yalnız 2

c-Yalnız 3

d-1 ve 2

e-1,2,3

2-Türkiye’nin sıcaklık ve yağış haritaları incelendiğinde aşağıda verilen bölge özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

a-Doğu Anadolu Bölgesi’nde su havzası geniştir

b-Akdeniz Bölgesi’nde turizm mevsimi uzundur

c-İç Anadolu Bölgesi tahıl ambarıdır

d-Iğdır’da pamuk yetiştirilir

e-Karadeniz Bölgesi’nde bitki örtüsü gürdür

3-Karadeniz kıyılarımızda orografik(yamaç) yağışların görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

a-Dağ doğrultuları

b-Dağ yükseltileri

c-Denizden gelen nemli rüzgarlar

d-Karaların yazın fazla ısınması

e-Hakim rüzgar yönü

4-Yaz mevsiminde bağıl nem oranı aşağıdaki illerden hangisinde en azdır?

a-Mardin

b-Adana

c-Antalya

d-İstanbul

e-İzmir

5-Türkiye’de bozkırların yaygın olarak görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

a-Ortalama yükseltinin fazla olması

b-Karstik alanların geniş yer kaplaması

c-Platoların geniş yer kaplaması

d-Geniş alanlarda karasal iklimin görülmesi

e-Akarsu rejimlerinin farklılık göstermesi

6-Türkiye’de buğday hasadı çeşitli yörelerde sıcaklığın etkisi ile farklı zamanlarda yapılmaktadır.

Buna göre aşağıdaki illerin hangisinin buğday hasadının en erken yapılması beklenir?

a-Erzurum

b-Konya

c-Şanlıurfa

d-Bursa

e-Tokat

7-Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde doğal bitki örtüsü makidir.Bu iklim Akdeniz çevresinin dışında kalan Kaliforniya ve Güney Afrika’nın Kap Bölgesi’nde de görülür.

Maki türü ağaçların bu bölgelerde görülmesinin temel nedeni nedir?

a-Karasallık

b-Denizellik

c-Nem oranı

d-Yükselti

e-Enlem

8-Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisi en çok yağışı ilkbaharda alır?

a-Adana

b-Ankara

c-Rize

d-Kars

e-Gaziantep

9-Yıllık yağış miktarları birbirine çok yakın olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin,Doğu Anadolu Bölgesi’ne göre daha kurak olması,bu iki bölgenin hangi bakımdan farklı olmasının bir sonucudur?

a-Akarsu ağının sıklığı

b-Denize yakınlık

c-Matematik konum

d-Buharlaşma şiddeti

e-Toprak yapısı

10-İç Anadolu Bölgesi bitkilerinin yaprakları dikenli ve yüzeyleri kadife gibi tüylerle kaplıdır.Bu durum bitkilerin bölge koşullarına uyma çabasının bir sonucudur.

Buna göre,bölgenin hangi özelliği bitkilerin böyle bir yapıya sahip olmasında etkili olmuştur?

a-Toprak yapısı

b-Yer şekilleri

c-Kışların soğuk geçmesi

d-Yaz kuraklığı

e-Karasal olması

11-Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin doğrudan etkisi olduğu söylenebilir?

a-İç Anadolu’da tahıl tarımının yaygın olması

b-Mersin ve İskenderun gibi merkezlerin hızla gelişmesi

c-Kıl keçisinin ormanlık yörelerde beslenmesi

d-Balıkçılığın Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olması

e-Marmara Bölgesi’nin en yoğun nüfuslu bölge olması

12- 1.Sıcaklığın fazla olması

2.Nem açığının oluşması

3.Buharlaşma

4.Kuraklık

5.Cılız bitki örtüsü

Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinin oluşmasına neden olan temel sebeptir?

a-1

b-2

c-3

d-4

e-5

13-Kısa bir süre için havanın nasıl olabileceğinin kestirilmesine hava tahmini denir.

Aşağıdakilerden hangisi hava tahmininde yararlanılacak olan olaylardan biri değildir?

a-Basınç bölgelerinin yer değiştirmesi

b-Basıncın yükselmesi

c-Basıncın düşmesi

d-Sıcak veya soğuk cephelerin ilerlemesi

e-Yağış miktarı

14-Ülkemizdeki orman örtüsü tarihi süreç içinde büyük oranda tahribata uğramıştır.

Aşağıdaki bitki örtüsü türlerinden hangisinin ülkemizde görülmesi yukarıdaki olayın bir kanıtı olabilir?

a-Makiler

b-Alpin çayırlar

c-İğne yapraklı ormanlar

d-Antropojen bozkırlar

e-Endemik bitkiler

15-Aynı denize kıyısı olan Doğu Karadeniz’in yıllık sıcaklık ortalaması Trakya kıyılarında fazladır.

  1. Trakya’nın daha batıda olması
  2. Kafkas dağlarının etkisi
  3. Yükselti farkı
  4. Hakim hava hareketlerine göre konum
  5. Enlem

Yukarıdakilerden hangisi bu farkın nedeni olabilir?

a-1 ve 2

b-2 ve 3

c-3 ve 4

d-4 ve 5

e-2 ve 4

16-”Türkiye’de bu durum olmasaydı yaz ve kış,gece ve gündüz sıcaklık farkları daha az olacak,en soğuk ay ortalaması 4-8 derece,en sıcak ay ortalaması ise 22-25 derece civarında olacaktı.

Yukarıda”bu durum olmasaydı”ile aşağıdakilerden hangisi belirtilmek istenmektedir?

a-Anadolu’nun üç yanının denizlerle çevrili olması

b-Türkiye’nin yüksek bir ülke olmasına rağmen geniş düzlüklere sahip olması

c-Anadolu’nun kuzey ve güney kısımlarının kıyılarına paralel yüksek dağlarla çevrilmiş olması

d-Türkiye’de her bölge ve yörenin değişik doğal yapıda olması

e-Türkiye’de yüksekliğin batıdan doğuya doğru giderek artması

17-Akdeniz ikliminin bitki örtüsü olan makinin aşağıda verilen illerden hangisinde görülme ihtimali yoktur?

a-Burdur

b-Aydın

c-Kırşehir

d-Bursa

e-Muğla

 

CEVAP ANAHTARI:1-E 2-D 3-D 4-A 5-D 6-C 7-E 8-B 9-D 10-D 11-A 12-A13-E 14-D 15-E 16-C 17-C

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.