14 Nisan 2024 Pazar

KPSS Vatandaşlık 40 Soru 40 Cevap

1.Osmanlı Devletinin yönetim biçimi 1876 anayasası öncesinde nasıldır? Mutlak monarşi

2-Türk Hukuk sisteminde ilk anayasal girişimin adı nedir?Senedd-i ittifak

3-Osmanlı Devletinin ilk anayasası hangisidir? 1876 Kanun-i Esasi

4-Egemenliğin millete ait olduğu,ilk kez hangi anayasa ile kabul edilmiştir?1921 Anayasası.

5-Laiklik ilkesi anayasamıza ilk kez ne zaman girmiştir? 1937(1924 anayasasında yapılan değişiklikle)

6-Devletin dini İslam’dır ibaresi ne zaman çıkartılmıştır?1928(1924 anayasasında yapılan değişiklikle)

7Çok partili siyasi hayat ilk kez hangi anayasa döneminde başlamıştı?1924

8-Hangi hallerde ve kim tarafından seçimlerin ertelenmesine karar verilebilir? Savaş hali/TBMM

9-yerel yönetimler seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5

10-Süresi dolmadan meclis seçimlerine kim karar verir? TBMM

11-Meclis çalışmalarını hangi düzenlemeye bağlı olarak yürütür? Meclis iç tüzüğü

12-Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili nereye müracaat edebilir? Anayasa mahkemesi

13-Yasama sorumsuzluğunun kapsamı nelerden ibarettir? y,söz ve düşünce

14-Türkiye’de uygulanan genel seçim barajı yüzde kaçtır? 10

15-Türkiye’de yapılan seçimlerin denetimi ve gözetimini sağlayan kuruluş kimdir? Yüksek seçim kurulu

16-Ara seçimlere hangi hallerde gidilir? TBMM üyeliğinin %5’ini boşalması Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM hiç üyesinin kalmaması.

17-Yasama dokunulmazlığını kaldıran karar organının adı nedir? Anayasa mahkemesi

18-Genel seçimlere ne kadar süre kala/ süre geçmedikçe ara seçim yapılamaz? 1 yıl kala/30 ay geçmedikçe

19-Milletvekilinin seçimden önce veya sonra işlediği ileri süren bir suç nedeniyle tutuklanamamasına,sorguya çekilememesine,yargılanamamasına ne ad verilir? Yasama dokunulmazlığı

20-Millet vekilliğini düşüren halleri maddeleyiniz? İstifa,Ölüm ve gaiplik, Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyme, Mecliz çalışmalarına izinsiz ve özürsüz 5 birleşim günü katılmama, Milletvekilliği görevi ile bağdaşmayan bir işi sürdürmekte ısrar etme

21-TBMM’nin hükümeti denetleme yollarını yazynız? Soru,Gensoru,Meclis araştırması,Meclis soruşturması

22-Meclis denetim yollarından hangisi hükümetin siyasi sorumluluğunu doğurur? Gensoru

24-TMBB’yi doğrudan toplantıya çağırabilecek olan kişiler? Cumhurbaşkanı/Meclis başkanı

25-Cumhurbaşkanına kim vekalet eder? Meclis başkanı

26-Meclis başkanı kim tarafından seçilir? TBMM

27-TBMM toplantı ve karar yeter sayısı hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Meclisin 3/1 ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.Ancak karar yeter sayısı meclis üye sayısının 4/1 altında olamaz.

28-Yürütme işlevini üstlenen kuruluşları yazınız? Cumhurbaşkanı/Bakanlar kurulu

29-“Meclis hükümeti sisteminden vazgeçilerek parlementer sisteme geçilmiş ve iki başlı yürütme biçimi benimsenmiştir.”yukarıdaki değişiklik hangi anayasayla yapılmıştır? 1924 Anayasası.

30-Cumhurbaşkanı kim tarafından kaç yıl süreyle görevlendirilir? Halk tarafından (5+5)

31-Cumhurbaşkanı seçimlerinde 1.2.3.4’cü oylamalarda aranan çoğunlukları yazınız 3/2 3/2 salt çoğunluk salt çoğunluk

32-Cumhurbaşkanının istisnai ceza sorumluluğu dışındadır? Vatana ihanet

33-Genelkurmay Başkanlığı hangisine karşı sorumludur? Başbakan

34-TBMM genel seçimlerinden önce çekilen bakanlar hangileridir? Adalet,İçişleri,Ulaştırma bakanlıkları

35-Devlet denetleme kurumu kime bağlıdır.Hangi alanları denetleyemez? Cumhurbaşkanlığına,Askeri ve Adli kurumları

36-Ulusal güvenlik politikaların oluşturulmasında hükümete yardımcı olan kuruluş? MGK(Milli Güvenlik Kurulu)

37-Bakanlıkla ilgili önemli bilgiler oluşturunuz? Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınırlar. Bakanlar kurulu oy birliği ile karar alır.
Bir bakan en fazla bir bakana vekalet edebilir. Yüce divana giden bakanın görevi sona erer. Gensoru yoluyla bakanların siyasi sorumluluğuna gidilebilir.

38-Kanun hükmünde kararname çıkarma kim tarafından kime verilir? TBMM tarafından Bakanlar kuruluna verilir.

39-Kanun hükmünde kararnameler genel olarak ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayımlandıkları gün.

40-Kuvvetler birliğini oluşturan unsurlar nelerdir?Ve kimler trf. Kullanılır? Yasama—TBMM Yürütme–Cumhurbaşkanı/Bakanlar kurulu Yargı—Bağımsız Türk mahkemeleri

Sonraki Haber

2014 KPSS İçin Güncel Bilgiler

2014KpssGuncelBilgiler-1_1-1 2014KpssGuncelBilgiler-1_2-2 2014KpssGuncelBilgiler-1_3-3 2014KpssGuncelBilgiler-1_4-4 2014KpssGuncelBilgiler-1_5-5 2014KpssGuncelBilgiler-1_6-6 2014KpssGuncelBilgiler-1_7-7 2014KpssGuncelBilgiler-1_8-8 2014KpssGuncelBilgiler-1_9-9 2014KpssGuncelBilgiler-1_10-10 2014KpssGuncelBilgiler-1_11-11 2014KpssGuncelBilgiler-1_12-12 2014KpssGuncelBilgiler-1_13-13 2014KpssGuncelBilgiler-1_14-14 2014KpssGuncelBilgiler-1_15-15 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.