27 Mayıs 2024 Pazartesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, 2012 veya 2013 KPSSP3 puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (oniki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Uygulamalı sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar davet edilecektir

 

I-BAŞVURU ŞARTLARI

 

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

 

a) Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda birinci fıkraya göre ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde: bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

 

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

 

B-ÖZEL ŞARTLAR;

 

1- Network Uzmanı 2 kişi (1 kişi-Tam Zamanlı 2 kat, 1 kişi- Proje Bazlı Tam Zamanlı 2 Kat)

 

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, antivirüs, IPS/IDS, içerik filtreleme, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Netvvork veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

 

b) CCNP sertifikasına sahip olmak,

 

c) CCSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

 

d) CEH sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

 

e) Veri Merkezi Netvvork alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

 

f) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

g) işletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak.

 

2- Sunucu yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)

 

a) En az 1000 kullanıcı ve en az 2 etki alanı sunucusu olan Active-directory sisteminde en az 3 yıl çalışmış olmak,

 

b) Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 disk (üstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN sistemlerinde 3 yıl çalışmış olmak,

 

c) VVİndovvs Server 2008 Server Administrator, VVİndovvs Server 2008 Netvvork infrastructure, Configuring, Windows Server 2008 Active Directory, Configuring MCITP Server Administrator on VVİndovvs Server 2008 sertifikalarından en az birisine (üstü tercih nedenidir) sahip olmak.

 

d) MCSA, Microsoft SOL Server 2008, Business intelligence Development and Maintenance, Microsoft SOL Server 2008, Database Development, Microsoft SOL Server 2008, Implementation and Maintenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir,

 

e) VB, WMI, POVVERSHELL SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak,

 

f) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.

 

3- Sanallaştırma uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)

 

a) Sanallaştırma uygulamalarında en az 3 yıl tecrübeli olmak.

 

b) En az 15 soketli sanallaştırma uygulamasının tek bir yönetim sunucusu tarafından yönetimini ve uygulamanın En az 100 disk kapasiteli SAN Disk sitemi ile çalışmasını sağlamış olmak.

 

c) VCP 4 (VMvvare Certified Professional on vSphere4) sertifikasına sahip olmak, (üstü tercih nedenidir)

 

d) Windows Server 2008 R2, Server Virtualization sertifikasına sahip olmak.

 

e) MCITP Virtualization Administrator on VVİndovvs Server 2008 R2 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

 

f) VCAP4 – Datacenter Administration, VCAP4- Datacenter Design, MCITP: Server Administrator on Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,

 

g) SRM (Site Recovery Manager) hakkında bilgi sahibi olmak,

 

h) Genel svvitch ve ağ yapılandırması hakkında bilgi sahibi olmak,

 

i) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.

 

4- Veritabanı yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Katına Kadar)

 

a) En az 5000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 5 yıl, bu sürenin 3 yılını veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,

 

b) .NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

 

c) MCITP Database Administrator 2008, MCITP Database Developer 2008, MCITP Bussiness İntelligence Developer 2008 sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

 

d) XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

 

e) UML tecrübesine sahip olmak,

 

f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

 

g) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,

 

h) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

 

i) Uygulama güvenliği (.NET web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak tercih nedenidir,

 

j) MCTS .NET Framework 4 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,

 

k) MCTS VVİndovvs Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,

 

I) Oracle 10g/11g veritabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak tercih nedenidir.

 

5- Güvenlik uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Katına Kadar)

 

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firevvall. antivirüs, IDS, içerik filtreleme, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, IPS gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 2000 kullanıcılı bir Bilgi işlem Merkezinde Netvvork veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

 

b) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

c) işletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

 

d) ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almış almak,

 

e) CISSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

 

f) CCNP sertifikasına sahip olmak,

 

g) CEH sertifikasına sahip olmak,

 

h) CCSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

 

6- Yazılım Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 4 katına Kadar)

 

a) En az 10.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 350, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 200 olan kendi sistem merkezine ) sahip bir sistemde sistem yöneticisi veya proje yöneticisi düzeyinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

 

b) .NET platformunda en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

 

c) MCPD VVİndovvs Developer 4 sertifikasına sahip olmak,

 

d) MCPD VVEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak,

 

e) UML tecrübesine sahip olmak,

 

f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

 

g) MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL ve Oracle 10g/11g bilgisine sahip olmak,

 

h) T-SQL bilgisine sahip olmak,

 

i) VVEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

 

j) VVEB FRAMEVVORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

k) Uygulama güvenliği (.NET web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

I) Microsoft SQL Server 2008 Business İntelligence Development and Maintenance, Microsoft SOL Server 2008 Database Development, Microsoft SOL Server 2008 Implementation and Maintenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir.

 

7- Yazılım Uzmanı 3 kişi (1 kişr-Tam Zamanlı 2 kat, 2 kişi- kısmi Zamanlı 2 Kat)

 

a) .NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

 

b) Microsoft .NET Framevrork 4 Wİndows Applications Development, Microsoft .NET Framevvork 4 Web Applications Development, Microsoft .NET Framevvork 4 Wİndows Communication Foundation Development, Microsoft .NET Framevvork 4 Data Access sertifikalarından en az iki tanesine sahip olmak,

 

c) Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,

 

d) Microsoft SOL Server 2008 Business İntelligence Development and Maintenance, Microsoft SOL Server 2008 Database Development, Microsoft SOL Server 2008 Implementation and Maintenance sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir,

 

e) MCPD VVEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

 

f) UML tecrübesine sahip olmak,

 

g) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

 

h) MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SOL ve T-SOL bilgisine sahip olmak,

 

i) VVEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

 

j) VVEB FRAMEVVORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

k) Uygulama güvenliği (.NET web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak.

 

8-Yazılım Uzmanı (1 kişi- Proje Bazlı Tam Zamanlı 2 Katı)

 

a) .NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

 

b) Microsoft .NET Framevvork 4 Wİndows Applications Development, Microsoft .NET Framevvork 4 VVeb Applications Development, Microsoft .NET Framevrark 4 Windows Communication Foundation Development, Microsoft .NET Framevrork 4 Data Access sertifikalarından en az iki tanesine sahip olmak,

 

c) Windows Server 2008 sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih nedenidir,

 

d) MCPD WEB Developer 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

 

e) ASP HTML, DHTML, XHTML, CSS, JAVA, PHP ve .NET entegrasyonlarında çözümlere açık olmak, bu çözümleri temel kavramları uygulamada bilgi sahibi olmak,

 

f) UML tecrübesine sahip olmak,

 

g) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

 

h) VVEB servis ve entegrasyon, konularında tecrübeli olmak,

 

i) WEB FRAMEVVORK tasarım ve bu tasarımı hayata getirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

j) Uygulama güvenliği (.NET web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak.

 

9- VVeb Sitesi Uzmanı (1 kişF Tam Zamanlı 2 kat)

 

a) Web uygulamaları konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak,

 

b) Microsoft sharepoint 2007/2010 development projelerinde geliştirme yapmış ve bu konuda en az iki yıl deneyimli ve Microsoft SharePoint 2007/2010 Application Development sertifikasına sahip olmak,

 

c) Photoshop ve flash konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

d) Grafik tasarımı, fotomontaj ve yeni kompozisyonlar oluşturmak konusunda bilgi sahibi olmak,

 

e) ASP HTML, DHTML, XHTML, CSS, JAVA, PHP ve .NET entegrasyonlarında çözümlere açık olmak, bu çözümleri temel kavramları uygulamada bilgi sahibi olmak,

 

f) ihtiyaç analizini gerçekleştirebilecek ve dokümante edebilecek bilgiye sahip olmak,

 

II-SINAV KONULARI Uzmanlık konularına uygun olarak;

 

1) Windovvs Server İşletim Sistemleri (2003, 2008 ve 2012) ve Uygulamaları (DC, DNS, DHCP, IIS, VVSUS, BACKUP SECURITY)

 

2) Veri tabanı sunucusu kurulum, konfigürasyon ve güvenlik

 

3) Disk Sistemleri ve SAN

 

4) Sanallaştırma kurulum, konfigürasyon, yönetim ve sorun giderme

 

5) .NET Windows uygulamaları

 

6) .NET Web uygulamaları

 

7) PHP VVeb uygulamaları

 

8) .NET Mobile uygulamaları

 

9) Veritabanı Tasarımı

 

10) AJAX, DHTML, HTML uygulamaları

 

11)SecureCode

 

12) Java Script, VB Script

 

13) IPV4MPV6 Protokolleri ve OSI Katmanları

 

14) Layer 2, Layer 3 svvitch konfigürasyonu

 

15) Access Point konfigürasyonu

 

16) Genel Netvvork ürünleri ve güvenlik katmanları

 

17) Arayüz tasarım

 

18) Ayrıca, yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar. İş Tanımı Netvvork Uzmanı Sunucu Yöneticisi Sanallaştırma Uzmanı Veritabanı Yöneticisi Güvenlik Uzmanı Yazılım Uzmanı Yazılım Uzmanı-Proje Bazlı VVeb Sitesi Uzmanı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konulan 13,14,15,16,18 sırasında belirtilenler 1,2,3,18 sırasında belirtilenler 1,2, 3,4,18 sırasında belirtilenler 2, 9,12,18 sırasında belirtilenler 1,13,14,15,16,18 sırasında belirtilenler 5, 6,8,9,10,11,12,18 sırasında belirtilenler 5, 6,7,8, 9,10,11,12,18 sırasında belirtilenler 10,11,12,17,18 sırasında belirtilenler

 

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

 

Başvurular; 13/09/2013 – 27/09/2013 tarihleri arasında www.tarim.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli iş Talep Formu”nun doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 27/09/2013 tarihi akşam mesai bitimine kadar (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

IV- İSTENİLEN BELGELER

 

a) iş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı) ve 1 fotoğraf,

 

b) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir),

 

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

 

d) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

 

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge

 

f) Her bir pozisyon için

 

ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

 

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV,GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

 

a) a) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak pozisyon sayısının 10 katı kadar aday 120 (yüz yirmi) kişi, en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göre yazılı sınava çağırılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, adayların tamamı sınava katılabilecektir.

 

b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.tarim.gov.tr sitesinde 04/10/2013 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

c)) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir. d) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

e) Sınava girmeye hak kazanan adaylara Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Giriş Belgesi olmayanlar sınava alınmaz. f) Sınav Giriş Belgeleri, 08/10/2013 tarihinden itibaren yukarıda adresi verilen Bilgi işlem Dairesi Başkanlığından alınabilecektir.

 

VI- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

 

a) Yazılı sınav, 22/10/2013 tarihinde (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu Çankaya/ANKARA) da yapılacaktır.

 

b) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 

c) Yazılı sınav sonuçlarına göre, uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların listesi ile uygulamalı sınav tarihi ve yeri 24/10/2013tarihinde www.tarim.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

 

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 12 (oniki)’dir.

 

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte? işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

 

c) Kendilerine tebligat yapıldığı halde, tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) iş günü içermeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

 

VIII-ÜCRET

 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Temmuz-Aralık 2013 tarihleri arası için belirtilen brüt tutar 3.572,69 TL)

 

ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Bakanlık Santral: 0 312 287 33 60

 

Web: www.tarim.gov.tr

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı : 03125879453

 

Ayrıntılı Bilgi : 0312 287 33 60/1288-1268

 

Özel Şartlar İçin E-posta adresi : sinavtarim@tarim.gov.tr

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.