29 Eylül 2022 Perşembe

Tag Archives: personel alım ilanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat ve işletme mezunu 6 avrupa birliği uzman yardımcısı alacak. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI 1 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü’nde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek …

Devamı »

Garanti Bankası Personel Alım İlanları

          Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi-Sivas Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Gece Vardiyası Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi-İngilizce Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi-Almanca Sales Trainee Risk Yönetimi Yetkilisi Risk Yönetmeni Credit Analytics Supervisor Çağrı Merkezi Yönetmeni

Devamı »

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim …

Devamı »

PTT'de çalışacak personelle ilgili esaslar belirlendi

PTT’de görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, unvan, pozisyon sayısı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, izin, ödüllendirme, disiplin, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesi ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet …

Devamı »

Gelir Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Gelir İdaresi Başkanlığı 50 hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültesi, 25 bilgisayar, endüstri, elektrik elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, yazılım mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 75 gelir uzman yardımcısı alacak.   GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER …

Devamı »

Vaşington Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Vaşington Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu – 2013   T.C. Vaşington Büyükelçiliği’nde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.   I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Sınav tarihi itibariyle 41yaşından gün almamış olmak, 3. En az lise veya dengi okulları ile bu …

Devamı »

Et ve Süt Kurumu Personel Alım İlanı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 1-GENEL: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına giriş sınavı ile 3 adet müfettiş yardımcısı alınacaktır. 2-SINAVA KATILMA ŞARTLARI: a) Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde yazılı şartlara haiz olmak, b) Sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak, c) …

Devamı »

Ege Üniversitesi 55 sözleşmeli personel alacak

Ege Üniversitesi Hastanesine Sözleşmeli Personel Alınacaktır. Son Başvuru 04.10.2013 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar …

Devamı »

Adıyaman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

            ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslara eklenen 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair …

Devamı »

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

              T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi …

Devamı »