27 Mayıs 2024 Pazartesi

2014 KPSS Güncel Bilgiler

AVRUPA BİRLİĞİ

6 Avrupa ülkesi Brüksel’de 1951’de Paris antlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kurarak ilk somut adımı atmıştır. 1957’de Roma Antlaşması ile adı Avrupa ekonomik topluluğu olmuştur.

[6 kurucu ülke:]

Hollanda, Almanya, Lüksembourg, İtalya, Fransa, BElçika

 

Katılım yılı Sonradan katılan ülkeler

1973 ● İngiltere ● İrlanda ● Danimarka

1981 ● Yunanistan

1986 ● İspanya ● Portekiz

1995 ● Avusturya ●İsveç ●Finlandiya

2004 ● Polonya ● Macaristan ● Litvanya ● Letonya ● Estonya ● Slovakya ● Çek Cumhuriyeti ● Malta ● Slovenya ● Kıbrıs Rum Kesimi

2007 ● Romanya ● Bulgaristan (son üye olan 2 ülke)

2013 ● Hırvatistan (2013 Tem.da 28. üye. olacak)

Aday ülkeler ● Türkiye ● Makedonya

Grönland aday olduktan sonra birlikten ayrılmıştır.

Norveç AB’ye üye olmayı halkoylamasıyla reddetti.

Kopenhag kriterleri: Aday ülkelerin yerine getirmesi gereken ekonomik ve politik koşullardır.

ERASMUS: Birliğin Üniversiteler arası öğrenci değişim programının adı.

AB nüfusu:497 mil. Almanya(82 mil), Fransa(63 mil), İngiltere(60 mil)

AB’nin en büyük şehri: Londra(12,5 milyon), Paris (11,5 milyon)

Birliğin en çok konuşulan ana dili (1.dili): Almanca’dır(%18).

2012 yılı AB dönem başkanları:

Danimarka (1 Ocak-1 Tem.) / Kıbrıs Rum Kesimi (1 Tem- 31 Aralık)

Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi başkanı: Mevlüt Çavuşoğlu

TMMM’yi AKPM’de Deniz Baykal temsil ediyor.

 

 

Avrupa Birliği Organları

» Avrupa Zirvesi(Liderler Zirvesi)

AB konseyi başkanı ülkenin temsilcisi başkanlık eder.

2012 AB liderler zirvesi Brüksel’de yapıldı.

» Avrupa Parlamentosu (Yasama)

Yasaları ve içişlerini onaylar, komisyonu denetler. Başk: Martin Schulz

» AB Konseyi (Yasama)

Yasaları ve içişlerini düzenler, uluslar arası antlaşmaları imzalar.

Merkezi Strasbourg’tur.

» AB Komisyonu (Yürütme)

Yasa tasarısı sunar, bütçeyi hazırlar, yürütmeyi denetler.

» Adalet Divanı (Yargı)

Temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlar

Avrupa Birliğinin Finansman Kuruluşları

» Avrupa yatırım bankası » Ab bütçesi

» Avrupa parasal işbirliği fonu » Avrupa sosyal fonu

» Avrupa bölgesel kalkınma fonu » Avrupa kalkınma fonu

» Avrupa garanti ve yönlendirme fonu

 

1 Ocak 1993’te tek pazara geçmiştir.

1999’da Avrupa Birliği’nde Tek Para (Euro) uygulamasına geçildi. Fiili olarak dolaşıma 2002 yılında girdi. Daha önceki para birimi: ECU

Euro kullanmayan ülkeler  İngiltere, Danimarka, İsveç

Birliğin para politikasını Avrupa Merkez Bankası belirler.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı  Mario Draghi (Merkezi:Frankfurt)

Birliğin en büyük ortak harcaması %45 ile ‘ortak tarım politikasıdır’

 

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLLERİ

1959 Türkiye, AET’ye ortaklık için başvurdu.

1963 Türkiye ile AET’yi Gümrük Birliğine götürecek ve tam üyeliği sağ-layacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı.

1964 Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi.

1982 Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır.

1987 Türkiye, AT’ye, tam üye olmak üzere müracaat etti.

1996 Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği oluşturuldu.

1999 Türkiye’ye adaylık statüsü tanındı.

2001 AB Bakanlar Konseyi Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti.

2004 Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatıldı.

Türkiye’nin AB başmüzakerecisi Egemen Bağış’tır.

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

51 ülke tarafından 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi New York’tadır. 191 üyesi mevcut. Türkiye de üyedir.

Birleşmiş Milletlerin Amaçları:

● Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.

● Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.

● Ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak.

● İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştiril-mesinde birlikte çalışmak

 

Birleşmiş Milletlerin temel organları

1-Genel Kurul: Üye devletlerden oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

Görevleri :

● Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.

● Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda öneri-lerde bulunmak.

● Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışçıl yollarla çözümü için önerilerde bulunmak

2-Güvenlik Konseyi: Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi vardır. Bunlardan beşi daimi üyedir. Diğer 10 üye ülke Genel Kurul tarafından iki yıllık dönem için seçilir. Konseyin karar alabil-mesi için 9/15 çoğunluk gerekir.

Görevleri :

● Barış ve güvenliği korumak.

● Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak ve anlaşma koşullarını önermek.

● Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.

● Barışa karşı tehlike ve saldırıları araştırarak, izlenecek yolu önermek.

● Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.

3-Ekonomik ve Sosyal Konsey: Genel kurulca seçilen 54 üyeden oluşur. Görevi BM’nin ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütür ve rapor hazırlar.

Konseyin kendi gözetimi altında çalışan komisyon ve komiteler: ●İnsan hakları komisyonu ●İnsan hakları yüksek komiserliği

4-Uluslararası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletler’in yargı orga-nıdır. Ülkeler istedikleri davayı Adalet Divanı’na götürür. 15 yargıçtan oluşur. Merkezi Lahey’dir.

5-Genel Sekreterlik: Ortaya konan program ve politikaları uy-gular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi’ne sunar.

6- Vesayet Konseyi

 

● BM genel sekreterleri : 1997-2006: Gana (Kofi Annan)

2006-2011-….: Kore Cumhuriyeti (Ban Ki-moon) (5+5)

● Birleşmiş milletlerde veto yetkisi olanlar (Kurucu üye)

(FİRÇA) Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Abd,

● BM’nin resmi dilleri :

Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAĞLI KURULUŞLAR

UNESCO : Birleşmiş milletler eğitim, bilim kültür örgütü

FAO : Gıda ve tarım örgütü

UNICEF : Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu

IMF : Uluslararası para fonu.

ILO : Uluslararası çalışma örgütü

UNDP : Kalkınma Programı

WHO : Dünya sağlık teşkilatı

WB : Dünya Bankası

 

IMF (Uluslar arası Para Fonu)

●1945 yılında kurulmuştur. Merkezi Washington’dur.

●IMF’nin en yetkili organı Guvernörler Kuruludur.

●IMF’nin para birimi SDR, Başkanı: Christine Lagarde

●Türkiye IMF’ye 1947 yılında üye olmuştur.

●Türkiyeyi IMF ile ilişiklerde Hazine Müsteşarlığı temsil eder.

DÜNYA BANKASI (WB)

●1945 yılında kurulmuştur. Türkiye 1947 yılında üye olmuştur.

●Temel amacı; gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere mali im-kânları yönlendirerek, gelişmekte olan ülkelerin yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak.

● Başkanı: Jim Yong Kim (Nisan 2014 de değişecek)

● 2012 IMF-Dünya Bankası Tokyo’da toplanacak. (3 yılda 1)

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

● Avrupa’nın SSCB’ye karşı güvenliği için ABD ile II. Dünya savaşı sonrasında kurduğu savunma amaçlı birliktir.

● Nato’nun 5. maddesi : Üye ülkelere yapılan saldırı tamamına yapılmış sayılır.

● 4 Nisan 1949’da Washington’da 12 devletin imzalamış oldukları ittifak anlaşmasıdır.

• Kurucular: Hollanda, Belçika, Portekiz, ABD, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya, Lüksembourg, Norveç, Kanada, Danimarka

● 1952 yılında Türkiye ve Yunanistan’la aynı anda üye olmuştur.

● Merkezi Brüksel’dedir. Toplam 28 üyesi vardır.

● Genel sekreteri: Eski Danimarka başkanı Rasmussen’dir.

● Genel sekreter yardımcısı: Hüseyin Diriöz (2010 Tem.)

● Türkiye’deki TSK kontrolündeki İncirlik hava üssü Nato’nun bölgesel depo üssüdür.

● İzmir Hava Üssü ABD hava kuvvetlerine bağlı en eski Nato üssüdür.

● Kıbrıs’ın Nato üyeliğini Türkiye veto etmiştir.

● 2009’da Nato’ya katılan son 2 ülke:Hırvatistan, Arnavutluk.

2012 Mayısta ABD’de(Chicago) toplanmıştır. [KPSS_2012_Lisans Çıkmış soru] Tasarruf amaçlı “Akıllı Savunma” modeli görüşülmüştür. Abdullah Gül katıldı.

G-8 ÜLKELERİ (FAKİRAJİ)

Dünyanın en zengin 8 ülkesi tarafından kurulmuştur. Fransa, Abd, Kanada, İngiltere, Rusya, Almanya, Japonya, İtalya

2012 yılında ABD’de toplandı. Dünya ekonomisini elinde tutan ülke-lerin sıralaması: ABD(%28), Japonya(%10), Almanya (%6), İn-giltere(%5). (ABD, İngiltere ve Almanya aynı zamanda dış borcu en fazla olan ülkelerdir.

G-20 ÜLKELERİ (Group of 20)

Dünyanın en gelişmiş 19 ekonomisini ve AB’yi kapsayan grubun toplantılarına merkez bankaları Müdürleri ve ekonomi bakanları katılır. Türkiye, ABD, Hindistan, Japonya, Brezilya, Rusya, Almanya, Arjantin, Fransa, Suudi Arabistan, Meksika, Güney Afrika, Birleşik Krallık, Güney Kore, İtalya, Çin, Kanada, Avustralya, Endonezya ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı.

G-20 Dışişleri bakanları 2012 de Meksikada toplandı.

Dönem başkanlığı Rusya’dadır. 2015’te Türkiye olacaktır.

 

D-8 ÜLKELERİ (Gelişmekte Olan Ülkeler Birl.)

Türkiye İran Pakistan Bangladeş

Malezya Endonezya Mısır Nijerya

Bu ülkeler aynı zamanda İKÖ üyesidir. Dönem başkanlığı Pakistandadır. 2013’ten itibaren genel sekreter Seyyid Ali Mu-sevi’dir.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı(Örgütü) (EİT))

Türkiye, İran, Afganistan gibi ülkeler tarafından kurulan ve Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla diğer Türk Devletleri’nin de dahil olduğu ekonomik örgüttür.

EİT’nin 10 üyesi : Afganistan, Pakistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye. Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler, aynı zamanda İslam Konferansı Örgütü’nün de (İKÖ) üyesidirler.

AGIT (Avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı-OSCE)

Merkezi: Viyana. 2012 dönem başkanı Eamon Gilmore (İrlanda)

Amaç: Soğuk savaş sonrası ortaya çıkan tehlikelere karşı Avrupayı bölünmüşlükten korumak, işbirliği sağlamak. 35 ku-rucu ülke arasında Türkiye de vardır.

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)

1969’da Fas’ın başkenti Rabat’ta kurulmuştur. İslam ülkelerini tek çatı altında toplamak üzere 57 üyeye sahiptir. BM’de daimi olarak temsil edilir. KKTC, Rusya, Bosna üye değil gözlemcidir.

Genel sekreteri: Prof. Dr. Eklemeddin İslamoğlu.

Daimi sekreteryası 2005 yılından beri Türkiyededir.

Arap Birliği

1945’te Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, S.Arabistan ve Suriye kur-muştur. Şu an 22 üyesi vardır. Genel sekreter:Amr Musa’dır. Dönem başkanlığı Katar’dadır. Mart 2012’de Bağdatta ‘Arap Zirvesi konferansı’ düzenlenmiştir.

ŞANGHAY İşbirliği Örgütü

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan.

Sınır bölgelerinde askeri güven yürütmeyi amaçlasa da ABD’ye karşı farklı bir kutup oluşturmak için kurulmuştur. Türkiye Hazi-ran 2012’de ‘diyalog ortağı’ olarak kabul edildi.

 

BRIC Ülkeleri (Dünya ekonomisinde yükselen ülkeler)

Brezilya, Rusya, Hindistan(İndia), Çin.

 

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu)

Petrol rezervlerinin 2/3’ünü elinde bulunduran 13 ülke.

Kurucu ülkeler: S.Arabistan, İran, Kuveyt, Irak, Venezuela.

2012 dönem başkanlığı Irak’tadır.

 

OECD

(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği veya İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı)

1960’da Paris Sözleşmesiyle kuruldu, Merkezi Paristedir.

Ekonomik ağırlıklı çalışmaların yanı sıra, eğitim, çevre, enerji ve sosyal politikalar da üretmektedir. Avrupa ekonomik işbirliği Örgütünün (OEEC) yerini almıştır. Türkiye kurucu ülkelerdendir.

Türk İşbirliği Konseyi (Türkçe konuşan Ülkeler Zirvesi)

2010 Eylülde İstanbulda örgütlendi. Türkiye, Azerbaycan, Ka-zakistan ve Kırgızistan Konsey üyesi. Türkmenistan sadece Devlet başkanı düzeyinde katıldı üye değil.

Karadeniz Ekonomik işbirliği (KEİ)

1992’de kurulmuştur. 2012 Haziranda İstanbulda Dışişleri se-viyesinde toplantı yapıldı. Dönem başkanı Türkiye.

CICA (Asyada İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı)

Kazakistan’dan sonra 2012 dönem başkanlığı Türkiye’dedir.

Nabucco Projesi : Tem.2009 da Türkiye üzeriden (Rusyaya alternatif olarak) batı ülkelerine doğalgaz taşınması için imza-lanan anlaşmadır.

Türkiye | Avusturya | Macaristan | Bulgaristan | Almanya | Romanya

Güney Akım Projesi : Kafkas doğalgazının Karadeniz altından balkanlara ve Avrupaya sevki için yapılan Rus projesidir.

İmzalayanlar: Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, İtalya.

Ottowa Sözleşmesi 1999’da mayınların imhası üretiminin ya-saklanması için 146 ülke(Türkiye dahil) tarafından imzalanmış.

Schengen Anlaşması 1985’te AB ülkelerinde pasaportsuz ula-şım imkanı tanınması için imzalandı. İngiltere ve İrlanda an-laşmaya taraf olmadı.

Demir İpek Yolu projesi (Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı)

Avrupa’dan Çin’e demiryoluyla kesintisiz yük taşıması için Bakü’den Kars’a kadar 180 km. demiryolu yapım projesidir. Kasım 2007’de başladı Eylül 2012’de tamamlanacak.

Nükleer Güvenlik Zirvesi Mart 2012’de R.T.Erdoğan’ın da ka-tılımıyla 2. zirve G.Kore’de(Seulde)yapılmıştır.

Kyoto Protokolü Sera etkisine yol açan gazların önlenmesi için petrol kullanımını azaltmayı amaçlar. Türkiye 2009’da katıldı. AB’den sadece Malta ve G.Kıbrıs imzalamadı. 2012’de süresi dolunca yerini BM’nin karbon salınımını önlemek için düzenle-diği Bali konferansına devredecek.

 

 

EKONOMİ TANIMLARI

Enflasyon: Fiyatların sürekli ve hissedilir şekilde yükselmesi ve paranın değer kaybetmesidir.

Deflâsyon: Enflasyonun tersi durumudur. Fiyatlar düşeceğinden kimse parasını harcamak istemez. Herkes parasını elinde tutacağından mal ve hizmetlere talep azalacak, üretim azalacak, işsizlik ortaya çıkacaktır. Ekonominin küçülmesini be-raberinde getirir.

Devalüasyon: Ulusal para biriminin değerinin düşürülmesi.

Revalüasyon: Ulusal para biriminin değerlerinin arttırılması.

Resesyon: Ekonomik durgunluk (2009)

Moratoryum: Borçları erteleme, öteleme.

Manipülasyon: Ekonomik göstergeleri yanlış göstererek yasa dışı kazanç elde etmek.

Sübvansiyon : Hükümetin üreticileri korumak ve onları teşvik etmek amacıyla para veya parasal değere sahip şeylerle karşılıksız olarak yaptığı yardımdır

TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Mali yapıları zayıflayan bankaların devredildiği ve mevduat sahiplerinin haklarını koruyan kurumdur. 2002 yılından itibaren özerk bir kurumdur, daha önce BDDK’ya bağlıydı.

(Yeni banka kurulmasına Bakanlar Kurulu karar verir.)

TC. Merkez Bankası: Para politikasını ayarlar, fiyat istikrarını sağlar. Bağımsız bir kurumdur. Başkanı Erdem Başçı’dır. 2001’de benimsenen Serbest döviz kuru rejimine aşırı müdahale etmemiştir.

Hazine Müsteşarlığı: Dış borç yönetimi yapar. IMF ile görüşmeleri yürütür. Başabakanlığa bağlıdır.

 

• 2011 büyüme rakamları: 1.Çin(%9,3), 2.Türkiye(8,5), 3.Hindistan(7,7)

• 2011 sonu en fazla döviz rezervine sahip ülke Çin’dir.

• 2011 sonu en fazla petrol rezervine sahip ülke S.Arabistandır.

• BM, Norveç’i insani gelişmişlik endeksi en yüksek ülkeyi seçti.

• Türkiyenin ihracatı en fazla sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere.

• Türkiyenin ithalatı en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, Çin.

• 2011 ihracatı (rekor kırarak) 134.9, ithalat 240.8 milyar dolar oldu.

• 2011 sonu yıllık enflasyon : Tüfe: %10,45, Üfe: 13,33

• 2012 Mayıs yıllık enflasyon : Tüfe: % 8,28, Üfe: 8,06

• 2012 Mart sonu işsizlik oranı: %9,9

 

GÜNCEL KONULAR NOTLARI

2011 GÜNCEL

• Krizden dolayı hükümetlerin değiştiği AB ülkeleri: Yunanistan, İspanya(öfkeliler hareketi), İtalya, İrlanda, Portekiz, Güney Kıbrıs.

• Sudan Referandumla Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldı. Güney Sudan BM’nin 193. üyesi kabul edildi. (2012 Ocak)

• Arap baharından etkilenen ülkeler. Tunus, Cezayir, Mısır, Libya, Bahreyn, Ürdün ve Yemen

• Unesco Filistini resmen tanıyıp üye yaptı.

• KKTC’yi Libya Ulusal Geçiş Konseyi Resmi olmasa da fiilen tanıdı. (Resmi olarka sadece Türkiye tanıyor.)

• Ermeni soykırımı iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul eden ülke FRANSA’dır.

Nüfusa göre iller: (İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa-Adana). İl sayısı:81

 

2012 GÜNCEL

• Türkiye-Rusya arasındaki vize muafiyeti başladı.

• MB. Türk Lirasının yeni simgesini belirlemiştir. (Tülay Lale’nin tasarımı)

• Pakistanda uçak kazasında 120 kişi öldü.

• Sloveya R.T.Erdoğana “son 10 yılın devlet adamı” ödülü verdi.

• Rize ve Karadeniz’i Anadolu, Asya ve İrana bağlayacak olan (Türkiyenin en büyük tüneli) Ovit Tünelinin temeli atıldı.

• Uluslar arası derecelendirme kuruluşu S&P (Standart and Poor’s) Türkiyenin notunu Pozitiften durağana düşürdüğü için tepki almıştır. [KPSS_2012_Lisans Çıkmış soru]

• AYM. Mersin-Akkuyu’da Türkiye-Rusya ortak Nükleer Santrali yapımını onayladı (itirazı reddetti).

• Dünya Ekonomik Forumu ilk defa Türkiyede(İstanbulda) dü-zenlendi. [KPSS_2012_Lisans Çıkmış soru]

• Mihriban türküsünün yazarı Şair Abdurrahim Karakoç vefat etti.

 

KÜLTÜR SANAT

Unesco’nun Türkiyedeki 10 ‘Dünya Mirasları’ listesi.

Kapadokya-Göreme milli parkı Divriği Ulucami ve Darüşşifası

İstanbulun tarihi yerleri Hattuşaş

Nemrut Dağı Pamukkale

Ksantoss-Letoon (Fethiye) Safranbolu

Troya(Truba) Antik kent Edirne Selimiye Camii ve Külliye-si(2011)

Adaylar(geçici liste) : Hasankeyf, Sümela, Efes, İshak Paşa Sarayı, Afrodisias antik kenti, Antalya Perge Antik kenti, Antalya Karain mağarası, Diyarbakır Kalesi, Mardin Kültürel Peyzajı, Harran, Urfa, Alanya, Selçuklu Başkenti(Konya)

2012’deki son aday: Zeugma Antik Kenti ve Yesemek Açıkhava Heykel Müzesi

• Azerbaycan’da yapılan 2012 Eurovisionda Türkiye Can Bonomo ile 7. oldu. 1. İsveç.

• 2012 Cumhurbaşkalığı ödülleri: Selim ileri(edebiyat), Zeugma müzesi, Ahmet Hatipoğlu(tasavvuf), Prof.Dr.Şükrü Hanioğlu(tarih)

• 2012 Nobel Ödülleri: Fizik(Serge Haroche; David J. Wineland), Kimya(Robert Lefkowitz;Brian Kobilka), Tıp(John B. Gurdon;Shinya Yamanaka), Edebiyat(Çinli yazar Mo Yan), Barış(Avrupa Birliği) ve Ekonomi(Alvin Roth;Lloyd Shaple) dalında İsveç tarafından verildi.

• 2012’de Jameson Dublin Uluslararası Film Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ı “en iyi yönetmen” seçti

• 2012 Altın küre ödülü: en iyi film Argo.

• 2012 Oscar ödülleri

En iyi film : The Artist

En iyi yönetmen : Michel Hazanavicius(The Artist)

En iyi erkek oyuncu : Jean Dujardin(The Artist)

En iyi kadın oyuncu : Meryl Streep(Demir Leydi)

• 2012 62. uluslar arası Berlin film festivalinde Kristal ayı ödülü:Lâl gece (Reis Çelik). Caligari ödülü:Tepenin ardı(Emin Alper)

• 2012 Uluslararası İzmir Film festivalin de En iyi film ödülünü “Nar” aldı.

• 2012 18.Kral müzik ödüllerinde en iyi kadın sanatçı, şarkı ve albüm dalında Ajda Pekkan ödül aldı.

• 2012 Altın Kelebek ödülleri: en iyi şarkı: Yakar geçerim(Tarkan), en iyi erkek oyuncu: Kıvanç Tatlıtuğ, en iyi kadın oyuncu: Meryem Uzerli.

• Unesco, 2013 Piri Reisi anma yılı ilan etti.

• 2012 Türkiyede Çin yılı, 2013 Çinde Türk yılı olarak kutlanacak.

• 2012 Avrupa Kültür Başkenti Portekiz (Guimarães) ve Slovenya(Maribor)

• Expo 2015 Uluslararası Fuarcılık, İtalya’nın Milano şehrinde yapılacaktır.

• İzmir, EXPO-2020’ye resmen aday gösterildi.

• Bursa, Avrupa Birliği Turizm Teşkilatı tarafından “2013 Arap turizm başkenti” olarak seçildi.

• 2013 Türk dünyası kültür başkenti Eskişehir olmuştur.

 

SPOR

• Futbol : 2011-2012 GS şampiyon oldu.

• Basket : 2011-2012 Beşiktaş şampiyon oldu.

• Voleybol : 2011-2012 Bayanlar Eczacıbaşı şampiyon oldu

• Voleybol : 2011-2012 Erkekler Fenerbahçe şampiyon oldu

 

• 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul’da yapıldı.

• 2012 Avrupa Spor başkenti İstanbul oldu.

• 2013 Akdeniz oyunları Mersinde yapılacak. (Yunanistan iptal edildi)

 

• 2011 Dünya Halter şamp. Pariste oldu. Mete Binay dünya şampiyonu oldu.

 

• 2011 Üniversiteler arası kış olimp. Erzurum Palandöken’de yapıldı.

• 2013 Üniversiteler arası kış olimp. Slovenya(Maribor) da yapılacak.

 

• 2011 Avrupa basketbol şamp.(Eurobasket) Litvanyada yapıldı.

• 2013 Avrupa basketbol şamp. (Eurobasket) Slovenyada yapılacak.

• 2010 FIBA Basketbol dünya şampiyonası Türkiyede yapıldı.

• 2014 FIBA Basketbol dünya şampiyonası İspanyada yapılacak.

 

• 2012 Avrupa Futbol şampiyonası(Euro 2012) Polonya ve Ukrayna’da yapıldı. 16 ta-kım katıldı. Cüneyt Çakır tek Türk hakemdir. Finalde İspanya İtalyayı yendi.

• 2016 Avrupa Futbol şampiyonası Fransa’da yapılacak.

• 2020 Avrupa Futbol Şampiyanasına Türkiye aday.

 

• 2014 Dünya Futbol Şampiyanası Brezilyada yapılacak.

• 2018 Dünya Futbol Şampiyanası Rusyada yapılacak.

 

• 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları Londra’da yapıldı. Tekvando’da Servet Tazegül altın aldı.

• 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları Brezilya’nın Rio de Janeiro da yapılacak

• 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarına aday şehirler: İstanbul, Madrid, Tokyo.

 

 

DİĞER

• İlk yerli savaş helikopteri ATAK T-129 2013’te seri üretime geçecek.

• İlk yerli insansız hava aracı ANKA Haziranda uçuşa geçecek.

• İlk yerli eğitim uçağı Hürkuş, TAİ tarafında 2012 Haziranda uçtu.

• İlk yerli eğitim uçağını THK Üniversitesi 2014’te tamamlayacak..

• NATO Füze Kalkanı Radar üssü Malatya’nın Kürecik Köyü’ne kurulacak.

• Her öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı projesinin adı “Fatih” tir.

 

2012 TEMMUZ

• Samsundaki sel felaketinde 12 kişi öldü. Rusyadaki selde 171 kişi öldü.

• Deli Dumrul’un yazarı tiyatrocu Güngör Dilmen vefat etti.

• Myanmar ülkesinin Arakan bölgesinde Budistler tarafından Müslümanlara katliam düzenlenmiştir.

• Yeni Türk Ticaret Kanunu 2012 Temmuzda yürürlüğe girdi.

• Londra’daki 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında:

Taekwondo’da Servet Tazegül altın madalya aldı.

1500 mt. bayanlar koşuda: Aslı Çakır Alptekin Altın, Gamze Bulut Gümüş aldı.

Güreşte Rıza Kayaalp Bronz aldı.

Taekwoando’da Nur Tatar Gümüş madalya aldı.

• Londra’daki 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında:

Erkekler 100 ve 200 mt.de Usain Bolt kazandı.

• Londra’daki 2012 Paralimpik Oyunlarında: Halterde Nazmiye Muslu Altın aldı.

 

 

2012 AĞUSTOS

• Suriye konusunda BM ve Arap Birliği’nin Özel Temsilcisi Kofi Annan, görevinden istifa etti, yerine Cezayir eski Dışişleri Bakanı Lahdar İbrahimi getirildi.

• Yerel seçimler 27 Ekim 2013’te yapılacak. (5 yılda bir, öne çekildi, önceki 2009)

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2014’te yapılacak. (7 yılda bir seçiliyor. Önceki 2007) Genel(mv.)seçimler 2015’te yapılacak. (4 yılda bir yapılır, önceki 2011)

2014 sonrasında yeni düzenlemeyle 5 yılda seçilecek.

 

2012 EYLÜL-ARALIK

• 2012 Kasım: Moldova ile vizeler kaldırıldı.

 

2013 OCAK-TEMMUZ

• 2013 Ocak: TBMM, kamu başdenetçiliğine Mehmet Nihat Ömeroğlu’nu seçti.

• 2013 Ocak: Gazeteci M.Ali Birand öldü.

• 2013 Şubat: Notanun Patriot füzeleri Adana, Maraş ve Antep’e konuşlandırıldı.

• 2013 Mart: Sanatçı Müslüm Gürses öldü.

• 2013 Mart: Venezuela’nın 14 yıllık devlet başkanı Hugo Chavez öldü.

• 2013 Mart: Uluslar arası su konferansı İstanbulda toplandı.

• 2013 Mart: Kırizdeki Güney Kıbrıs AB’den yardım paketi aldı.

• 2013 Mart: ABD-Güney Koreyle birlikte Kuzey Kore tehdidine karşı tatbikat yaptı.

• 2013 Mart: Standard&Poor’s(S&P) Türkiyenin notunu BB’den BB+ ya yükseltti.

• 2013 Mart: Suriyede şark çıbanı hastalığı ilerliyor.

• 2013 Mart: Kırizdeki Güney Kıbrıs’a AB ve IMF 10 milyar euroluk kredi verdi.

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.