27 Mayıs 2024 Pazartesi

Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel (hemşire) alınacaktır.

Unvanı Adet Aranan Nitelikler
Hemşire 20 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
Hemşire 7 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik,Sağlık Memurluğu Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Toplam 27

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın) Hemşire alınacaktır.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),

d) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3, ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanı bulunmak,

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,

1) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

Dilekçe Örneği

Ek-1 Sağlık beyanı

Ek-2 Askerlik beyanı

Ek-4 Adli Sicil Kaydı beyanı

Ek-5 iş Talep Formu isteklilerin;

İlanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içındefmesai sonuna kadar) http://www.beun.edu.tr adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir, işe alınmaya hak kazananların isimleri, en geç 5 iş günü içinde http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır ilan edilen hemşire kadrolanna başvuru yetersiz olduğu takdirde yedek adaylar arasından üst öğrenimi bitirmiş olanlar öncelikli olmak kaydıyla sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıda yazılı belgelerle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır. Sözleşme için gerekli belgeler:

1- 2 Adet Fotoğraf

2- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı… bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu

3- Akbank Zonguldak Şubesinden açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir, idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar;sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Detaylı Bilgi için:Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez/Zonguldak,

Tel:(0 372) 2574010 (Dahili: 1395-1207-1164), Fax:(0 372) 2573032

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.