27 Mayıs 2024 Pazartesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI)

Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Lise 2012 KPSS ve Lisans 2013 KPSS (B) grubu sınavı ile ilgili puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır

1- Başvuracak adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesin’de belirtilen şartlara haiz bulunmaları.

2- Mezuniyetine göre Lise 2012 KPSS-Önlisans 2012 KPSS-üsans 2013 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

4- Müracatların ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5- Sonuçlar KPSS Puan sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takıp eden 1 hafta İçinde pdb.ktu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

6- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Diploma örneği (Diploma aslı tarafımızca görülecek ve fotokopisi alınacaktır).

3- KPSS Sonuç Belgesi.

4- Büro personeli kadrolarına başvuranlar için MEB onaylı Bilgisayar işletmeni Sertifikasının aslı

5- Destek personeli kadrosuna başvuranlar için E sınıfı Ehliyet ve 5 yıl Uzun Yol Şoförü olarak çalıştığına dair belge

6- Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek başvuru dilekçesi

BİRİMİ UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ Hemşire 19 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak
FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ Hemşire 45 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü (Lisans) Mezunu Olmak
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Buro Personeli 3 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bolümü Önlisaııs Programından Mezun Olmak MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Destek Personeli 1 Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak Hizmetin özelliğine Göre E Sınıfı Ehliyet Sahibi Olmak Uzun Yol Şoförü olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.