19 Haziran 2024 Çarşamba

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alım İlanı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

Unvanı Aranılan Nitelikler Adedi
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak ve Temel ve İleri Yaşam Desteği (CPR), Diabet Eğitimi ve Kan Tranfüsyonu Eğitimi almış olmak. 4
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, en az 1 yıl Yenidoğan Ünitesinde çalışmış olmak. 1
Hemşire Dört yıllık Sağlık Yüksekokullannın / Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Ebelik Bölümü mezunu olmak, Neonatal Resusitasyon sertifikasına sahip olmak ve en az 6 ay Kadın Hastalıklan ve Doğum Servisinde Ebe/ Hemşire olarak çalışmış olmak. 1
TOPLAM: 6

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULUR

 

1- T.C. Vatandaşı olmak,

 

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

4- Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olması,

 

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

6- Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,

 

7- 2012 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

 

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

 

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

 

1- Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) ve ilgili (2012 yılı) KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

 

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

 

1- Başvuru dilekçesi (www.aku.edu.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.

 

2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili (2012 yılı) KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

 

3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti

 

4- 2 adet fotoğraf

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:

 

1- İlgili (2012 yılı) KPSS (B) grubu (lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, lise mezunları için KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.aku.edu. tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) – 444 03 03 dahili 11364 -11365

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.