20 Temmuz 2024 Cumartesi

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzerel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 maddesinin (B| fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06 06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS (B| gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

POZİSYON ADET ARANILAN NİTELİKLER

 

LABORANT 1 -Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde Kimya Bölümünden mezun olmak -Hynic-TATE Liyofilize Radyofarmasötik ve Mebrofenin Kirleri Üretim ve Sentezi” eğitim sertifikasına sahip olmak -Radyofarması Laboratuvannda Hynic-TATE liyofilize radyofarmasötik KİT’ini ve mebrofenin KİT’ini manuel üreterek ve işaretlemek üzerine en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek

 

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48 maddesinde belirtilen genel şartlar aranır

 

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

 

.3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

 

4- 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavlarına girmiş olmak, Lisans Mezunlan için KPSSP3 puanı geçerlidir.

 

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a I 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

 

BAŞVURU ŞEKLİ:

 

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar] adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.istonbul.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER:

 

– Fotoğraflı Başvuru formu

 

– Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

 

– Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti

 

– 2012 KPSS (Bl grubu sınav sonuç belgesi

 

– Not: (İstenilen belgelerin fotokopileri aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

– Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir ilgililere yazılı yada sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

 

– Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.