27 Mayıs 2024 Pazartesi

Adıyaman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

 

 

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslara eklenen 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda belirtilen Ek Madde 2 nin (b) fıkrasına göre Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların yerleştirilmesi 2012 KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3 puan başarı sırasına göre yapılacaktır.

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
Diğer Sağlık Personeli 1 1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Diş Protez Teknolojisi bölümünden mezun olmak.
Röntgen Teknisyeni 1 1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji bölümünden mezun olmak. 2) En az 7 yıl 3. Kademe Sağlık kuruluşlarında çalışmış olmak.
Röntgen Teknisyeni 1 1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji bölümünden mezun olmak.
Teknisyen 1 1) Meslek Liselerinin Elektrik veya Elektronik Teknolojisi bölümünden mezun olmak. 2) Elektrik alanında kalfalık ve ustalık belgesine sahip olmak. 3) Belgelendirmek kaydıyla ilgili alanda en az 4 yıl sigortalı çalışmış olmak. 4) Klima, Montaj Eğitimi ve Kombi Tesisat Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
Hemşire 1 1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullannın Hemşirelik veya Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 2) En az 10 yıl özel Hastaneler veya Kamu Hastanelerinde Hemşirelik mesleğini icra etmiş olmak.
Hemşire 1 1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Hemşirelik veya Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 2) En az 2 yıl Özel Hastaneler veya Kamu Hastanelerinde Hemşirelik mesleğini icra etmiş olmak.
Hemşire 1 1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullannın Hemşirelik veya Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 2) Belgelendirmek kaydıyla yeni doğan bebek bakım ünitesinde çalışmış olmak.
Hemşire 1 1) Fakültelerin veya Yüksekokullann Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 2) Belgelendirmek kaydıyla beyin cerrahi servisi deneyimine sahip olmak.
Hemşire 1 1) Fakültelerin veya Yüksekokullann Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 2) Belgelendirmek kaydıyla Psikiyatri servisi deneyimine sahip olmak.
Fizyoterapist 1 1) Yükseköğretim kurumlannın Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans bölümünden mezun olmak. 2) Manuel terapi ile ilgili sertifikaya sahip olmak. 3) En az 2 yıllık Mesleki (Kamu veya Özelde) bilgiye sahip olmak.
Fizyoterapist 1 1) Yükseköğretim kurumlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans bölümünden mezun olmak. 2) Kinezyolojik bantlama ve kuru iğneleme ile ilgili sertifikaya sahip olmak. 3) En az 2 yıllık Mesleki (Kamu veya Özelde) bilgiye sahip olmak.
Ebe 2 1) Sağlık Yüksekokulu Ebelik Lisans bölümünden mezun olmak. 2) Belgelendirmek kaydıyla en az 4 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak. 3) Belgelendirmek kaydıyla yeni doğan yoğun bakım tecrübesi olmak.

A) BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelemiş, hükümlerine ilişkin kayıtlı adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Adıyaman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Not: Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (fotoğraflı) www.adiyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2. 2012 KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3 puanını gösterir belge.

3. “Aranılan Nitelikler” kısmındaki şartları sağladığına dair ilgili belgeler.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.