27 Mayıs 2024 Pazartesi

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

 

 

 

 

 

 

 

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca 2012-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) alınan puan ya da bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 14 (on dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI;

A- GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’da belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B- ÖZEL ŞARTLAR;

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, V-ÜCRET kısmında belirtilmiştir.

1- Uygulama Sunucusu Uzmanı (C Grubu, 1 Kişi)

a) En az 30.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 300, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde uygulama sunucusu yöneticisi düzeyinde en az 1 yıl çalışmış olmak,

b) Tercihan JYTHON programlama dilini bilmek,

c) LINUX/UNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

ç) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

e) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Tercihan WebSphere Application Server yönetiminde en az 2 yıl çalışmış olmak,

2- İstatistik Uzmanı (C Grubu, 2 Kişi)

a) Veritabanı konusunda lisans veya tercihan lisansüstü düzeyde eğitim almış olmak,

b) Raporlama ve veri madenciliği konusunda en az 3.000 iç kullanıcısı olan bir sistemde 3 yıl çalışmış olmak,

c) OLAP Modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Standart SQL komutlarını kullanabilmek,

d) Veri analizi ve modelleme konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Tercihan “iş zekâsı” konusunda deneyim sahibi olmak,

f) Tercihan SAS, SPSS, Minitab, R, ETL ürünlerini kullanarak istatistik sonuçları oluşturabilmek,

3- Uygulama Sunucusu Uzmanı (A Grubu, 1 Kişi)

a) En az 30.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 300, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde uygulama sunucusu yöneticisi düzeyinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) J2EE alanında en az 5 yıl proje deneyimine sahip olmak,

c) Tercihan JYTHON programlama dilini bilmek,

ç) LINUX/UNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

d) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

f) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Tercihan IBM Certified System Administrator – WebSphere Application Server, Network Deployment sertifikasına sahip olmak,

ğ) Tercihan WebSphere Application Server yönetiminde en az 5 yıl çalışmış olmak,

4- Yazılım geliştirme uzmanı (A Grubu, 2 Kişi)

a) En az 30.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 300, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) J2EE mimarisinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

c) XML konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) UML tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

e) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

g) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ğ) Tercihan DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak,

h) Tercihan SCJP veya Oracle Certified Professional Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

ı) Tercihan STRUTS framework’de tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihan Annotation kullanılarak proje geliştirmiş olmak,

j) Tercihan SOA Mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

k) Tercihan XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

l) Tercihan SJDC sertifikasına sahip olmak,

m) Tercihan en az C seviyesinde İngilizce bilmek,

5- Yazılım Geliştirme Uzmanı (B Grubu, 2 Kişi)

a) En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 50, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) J2EE mimarisinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

c) XML konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) UML tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

e) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

g) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ğ) Tercihan DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak,

h) Tercihan SCJP veya Oracle Certified Professional Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

ı) Tercihan STRUTS framework’de tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihan Annotation kullanılarak proje geliştirmiş olmak,

j) Tercihan SOA Mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

k) Tercihan XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

l) Tercihan SJDC sertifikasına sahip olmak,

m) Tercihan en az C seviyesinde İngilizce bilmek,

6- Yazılım Geliştirme Uzmanı (C Grubu, 3 Kişi)

a) En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 50 eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,

b) J2EE mimarisinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

c) XML konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) UML tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

e) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

g) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ğ) Tercihan DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak,

h) Tercihan SOA Mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

ı) Tercihan en az C seviyesinde İngilizce bilmek,

7- Bilişim Ağları Uzmanı (B Grubu, 1 Kişi)

a) En az 500 birimde çalışan geniş alan ağına sahip olan ve Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde bilişim ağları ve sistem güvenliği yönetimi konularında yönetici (admin) olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) CCNP veya CCNP Security sertifikalarından birine sahip olmak,

c) Cisco 6500/7000 serisi switch, 7600 serisi router cihazları yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

ç) Cisco ASA, FWSM ve ACE servis modülleri yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

d) IPS teknolojileri ve cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) CheckPoint Firewall sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) En az 100 eş zamanlı kullanıcıya hizmet veren bir VPN sisteminde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

g) Tercihan CCIE, CCSP(Cisco) veya CCSE(Check Point) sertifikalarından en az birine sahip olmak.

 

8- UNIX İşletim Sistemleri, Veri Depolama Sistemleri ve SAN Uzmanı (B Grubu, 1 Kişi)

a) En az 30.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 50, eş zamanlı veri tabanı oturum sayısı en az 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde UNIX işletim sistemleri ile yüksek seviye harici disk yönetiminde en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) IBM Yedekleme Sistemleri (TSM)yönetiminde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda en az 2 yıl çalışmış olmak,

c) IBM AIX ve Redhat Ent. Linux Server işletim sistemleri yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

ç) Storage teknolojileri ve protokolleri konusunda yüksek seviye sınıfında en az bir ürün üzerinde çalışmış olmak,

d) Tercihan IBM Certified System Administrator-AIX, Advanced Level Linux Professional (LPIC2), Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikalarına sahip olmak.

 

9- LINUX İşletim Sistemi Uzmanı (C Grubu, 1 Kişi)

a) En az 30.000 iç kullanıcılı, en az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde LINUX işletim sistemleri yönetiminde en az 3 yıl tecrübeli olmak,

b) REDHAT işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,

c) REDHAT işletim sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,

ç) VMware ESX, Sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda en az 2 yıl çalışmış olmak,

d) Advanced Level Linux Professional (LPIC-2) veya Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak,

e) Tercihan yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage area network – SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,

f) Tercihan Acil Durum ve Yedek Merkezi’ni paralel olarak çalıştıran sistemlerde en az 1 yıl tecrübeli olmak.

 

II- İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ;

1) Başvuru formu, (Form için tıklayınız.)

2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bu formun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir.) (Form için tıklayınız),

3) 2012-KPSS sonuç belgesi,

4) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

5) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)

6) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,

7) Fotoğraflı özgeçmiş (Başvurulan pozisyonlar için istenilen niteliklere haiz olduğuna dair bilgi içermelidir. Örneğin Veritabanı Uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklerin karşılandığına ilişkin bilgi.)

İlanda yer alan diğer şartlar konusunda beyan yeterli olup, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

Sertifika istenen hallerde ilgili sertifikanın ibrazı zorunludur.

Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra ilanda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 30 Eylül 2013 tarihinden en geç 11 Ekim 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuranlardan sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

III- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ;

Sözlü sınav 05-08 Kasım 2013 tarihleri arasında Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 448/B Şaşmaz Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda saat 09:30’da yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

IV- SINAV KONULARI;

1. UNIX/LINUX işletim sistemleri,

2. IBM DB2 veritabanları,

3. IBM Websphere Application Server-WAS Uygulama Sunucusu,

4. IBM CM İçerik Sunucusu,

5. Disk Sistemleri ve SAN,

6. Java ile web tabanlı yazılım geliştirme,

7. Cisco ve network ürünleri,

8. Enerji sistemleri,

9. İstatistik yöntemleri ve ürünleri,

10. Microsoft Etki Alanı,

11. Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

V- ÜCRET;

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (3.572,69 TL.)’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ücret Cetveli:

A Grubu 4 kata kadar
B Grubu 3 kata kadar
C Grubu 2 kata kadar

Kamuoyuna duyurulur.

(*) Bu ilanda yer alan “kullanıcı sayısı” kavramına, iç kullanıcılar ile kullanıcı adı ve parolasıyla bilişim sistemine erişim yapan dış kullanıcılar dâhildir.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.