23 Mayıs 2024 Perşembe

2014 KPSS Soru Tarzı Nasıl Olacak

KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS PUAN TÜRLERİ

 

Sorular bilgi ağırlıklı gelmeye devam eder mi?

 

“ÖSYM son yıllarda KPSS yanında yaptığı diğer sınavlarda da yorumdan ziyade bilgiye dayalı sorulara ağırlık veriyor. Bu yapılan müfredat ve soru sayısı değişimine bakıldığında yeni konuların eklenmesi adayların bilgi düzeyini genişletmesi gerektiğini gösteriyor.”

 

Tarih soruları da ALES tarzında gelir mi?

 

“Matematik ve Türkçe sorularının ALES tarzına yönelik olacağı ele alındığında tarih için de aynısı geçerli olabileceği düşünülüyor. Tarihte zaten özellikle ilke ve inkılaplar ile ilgili gelen sorular zaten ALES gibi muhakeme tarzı sorulardı. Ancak bu soru tarzı kapsamını genişletirlerse bu soruları çözmek için de sadece yorum gücü değil, yine bilgi gerekecek. Yani adayların -ALES gibi yorum sorusu gelir biz de yorumlarız geçeriz- diye düşünmeleri büyük hata olacaktır.”

 

Kurtuluş savaşı, Kongreler ve Cemiyetlerden Soru gelmeyecek mi?

 

“Değişiklik öncesi müfredatta Kurtuluş Savaşı Dönemi açıkça yazmakta iken yeni müfredatta yok. Ancak ÖSYM tarihten ters köşe soru sormayı sevdiği için buralardan kesinlikle soru gelmez denilemez.”

 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sorularının kapsamı ne olur?

 

“Bu ders 12. Sınıfta görülen bir derstir. İİBF, tarih ve sosyal bilgiler mezunları bu derste pek zorlanmazlar ancak diğer bölüm mezunları için son dakikada böyle kapsamlı bir konunun eklenmesi hoş olmadı. Bunun için herhangi bir 12. Sınıf ders kitabı alınarak en az bir kere okunsa iyi olur.

 

Ayrıca Güncel sorular bölümünün soru sayısının artması ile Çağdaş tarih sorularının buraya yansıması durumu da olacaktır. Çünkü uluslar arası kuruluşlar ve son dönem önemli gelişmeleri her iki alan için ortak müfredattır. Dolayısıyla bu derse çalışmak 3 soru değil 9 soru yaptıracaktır.”

 

Geçmiş sınav analizlerini de dikkate aldığınızda 2013 KPSS’de tarih sorularından hangi konularda ağırlıklı soru gelir?

 

“ÖSYM soruları havuzdan geldiği için tarzını da uzun vadede değiştirdiği için bu sene soru tarzı olarak çok büyük bir sürpriz geleceği söylenemez. Değişiklik sonrası yeni müfredata göre soru ağırlığı şöyle olabilir: ( Hocamızın olası soru tahminlerini sizler için tablolaştırdık)

 

Selçuklu Devleti ve Öncesi Türk Tarihi (Toplam 3 soru)

 

Orta Asya Türk devletleri kültür ve uygarlık1 soru

 

İlk Türk Müslüman devletler1 soru

 

Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti1 soru

 

Osmanlı Tarihi (Toplam 9 soru)

 

Osmanlı Kültür ve uygarlık1 soru

 

Osmanlı 19 yy bestekarları, ressamları vb sanatçılar1 soru

 

17 ve 18 yy – II. Mahmut ıslahatlar1 soru

 

Tanzimat dönemi ıslahatlar1 soru

 

Meşrutiyet dönemleri 1 soru

 

Trablusgarp ve Balkan Savaşları1 soru

 

Gazeteler1 soru

 

I. Dünya Savaşı Cepheleri1 soru

 

I. Dünya Savaşı Sonrası kurulan cemiyetler1 soru

 

Atatürk İlke ve İnkılapları (Toplam 12 soru)

 

Medeni Kanun ve Siyasi Kadın Hakları1 soru

 

Tevhidi tedrisat 1 soru

 

Saat, ölçü, takvim1 soru

 

İlkeler 2 soru

 

Ekonomi Alanındaki inkılaplar ( tarım, ticaret, sanayi, İzmir iktisat kongresi)4 soru

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan bankalar ve üniversiteler1 soru

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrika ve ekonomik kuruluşlar2 soru

 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (3 soru) ve Güncel Sorular (6 soru)

 

Atatürk Dönemi Dış Politika2 soru

 

II. Dünya Savaşı1 soru

 

II: Dünya Savaşı sonunda ve günümüzde kurulan uluslar arası örgütler, Günümüz Türk Yunan ilişkileri, Ortadoğu meselesi1 soru

 

Ödüller ve konferans/toplantı/olimpıyat tarih ve yerleri1 soru

 

Antlaşmalar (Kyoto protokolü, AB ile yapılan antlaşmalar, Kopenhag kriterleri)2 soru

 

Rusya’nın dağılması, Kuzey Afrika Cumhuriyetlerindeki son dönem hareketlenmeleri, Kafka Türk Cumhuriyetlerindeki gelişmeler, 21.yy’da bağımsızlığını kazanan ülkeler1 soru

 

Ekonomik göstergeler1 soru

 

NOT: Kongreler, Kurtuluş savaşı cepheleri, Lozan Antlaşması ve TBMM dönemleri müfredatta yazılı değil. Ancak soru gelme ihtimali olduğu için bilinmesi gerekir.

 

Kaynak: www.memurlar.net

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.