23 Mayıs 2024 Perşembe

2 bin vergi müfettiş yardımcısı alım ilanı

Maliye Bakanlığı 2000 vergi müfettiş yardımcısı alım ilanına çıktı. Sınava başvurular 12 Ağustos 2013 Pazartesi günü başlayıp 23 Ağustos 2013 Cuma günü saat 17.30’da sona erecek.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

– Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 2.000 adet.

– KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSS’de herhangi bir puan türünden 80 ve üzeri puan alanlar.

– KPSS Puanının Yılı: 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları

– Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulünde ÖSYM tarafından yapılır. ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ:

– Giriş Sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 28 Eylül 2013 (Cumartesi günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah 09:30’da başlayacaktır. Sınavın süresi ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

– Sınava başvuran adaylar için ÖSYM tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edinecektir.

– Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

– Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01 Ocak 1978 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.) olmak.

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

– Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

– 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden, herhangi bir puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

– Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

– Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

IV- SINAV BAŞVURUSU:

– Sınava başvurular 12 Ağustos 2013 Pazartesi günü başlayıp 23 Ağustos 2013 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

– Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde; Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve Internet bankacılığı yoluyla ve PTT İş Yerlerinden 150,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Sınav ücreti kredi kartı ile de yatırabilecektir. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile yapacaklardır.

– Adaylar başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi alanda sınava katılacaklarını belirteceklerdir.

– Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

– Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

– Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adayların şifrelerini yeniden edinebilmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmakladır.

V- SINAV KONULARI:

– Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanacaktır.

– Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler Alan Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve testte, Maliye (Maliye teorisi, maliye politikası, vergi teorisi, Türk vergi sistemi ve kamu maliyesi), İktisat (Mikro iktisat, makro iktisat, iktisadi düşünceler tarihi, para teorisi, para politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası iktisat ve uluslararası iktisadi kuruluşlar), Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları, idari yargı, ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, medeni hukuk -aile hukuku ve miras hukuku hariç-, borçlar hukuku -genel hükümler-ticaret hukuku -deniz ticaret ve sigorta hukuku hariç) ve Muhasebe (Genel muhasebe, şirketler muhasebesi, maliyet muhasebesi ve mali tablolar analizi) konularından sorular yer alacaktır.

– Hukuk Alan Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve testte anayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü, hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç) ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç) vergi hukuku ve vergi usul hukuku konularından sorular yer alacaktır.

– Mühendislik Alan Testi, 4 alt grup testten oluşacaktır.

1) Kimya-Malzeme Mühendislik Grubu Testi

2) Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislik Grubu Testi

3) Makine-imalat-Endüstri Mühendislik Grubu Testi

4) İnşaat ve Yer Bilimleri Mühendislik Grubu Testi

Her alt grup testi ayrı bir soru kitapçığı olacaktır. Adaylar başvuruda belirttikleri alt testten sınava alınacak ve kendilerine bu alt teste ait soru kitapçığı verilecektir.

-Mühendislik alanında yapılacak sınava katılacak adaylar, Mühendislik alanında 4 alt grupta yapılan sınavlardan kendi mezuniyet alanlarına uygun olan sınava başvurabileceklerdir.

-Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarının Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olan adaylar, Mühendislik alanında 4 alt grupta yapılacak sınavlardan istedikleri herhangi birine girebileceklerdir.

-Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun olan adaylar, talep etmeleri halinde Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler alanından yapılacak sınava katılabilirler.

VI- DEĞERLENDİRME:

– Yazılı sınav puanları, 100 tam puan üzerinden her bir alan için ayrı ayrı hesaplanıp, en yüksekten en düşüğe göre sıralandıktan sonra;

a) Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %55’inin,

b) Hukuk Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %20’sinin,

c) Mühendislik Programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %25’inin,

iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır.

– Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir.

– Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

– Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

– Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Yazılı sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, ayrıca adayların adresine belge gönderilmeyecektir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuracaklardır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaklardır. İtiraza ilişkin ayrıntılı bilgi https://osym.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR:

– Adaylar yazılı sınava, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir.

– Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

– Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler (www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

– Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

İLAN OLUNUR.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.