27 Mayıs 2024 Pazartesi

Strateji Geliştirme Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (4B) SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ, BİLGİSAYAR PROGRAMCISI VE MÜTERCİM/TERCÜMAN ALIMI SINAV DUYURUSU

 

Sağlık Bakanlığı Stratep Geliştirme Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların “Sınav Şartı” Başlıklı Ek 2 nci Maddesinin (C) bendinde belirtilen yönteme göre, 2012 veya 2013 KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 veya KPSSP6 puan türleri ile ingilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDSI, tabancı Dil Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanı esas alınarak her bir pozisyon için 10 (ojffatı aday arasından. Başkanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) Mütercim/Tercüman, 2 (iki) Çözümleyici ve 2 (iki) Bilgisayar Programcısı alınacaktır. I. BAŞVURU ŞARTLARI .

 

A. GENEL ŞARTLAR

 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

 

2) ÖSYM tarafından 2012 veya 2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) (B) grubu KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 ve KPSSP6 puan türünün herhangi birinden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak

 

3) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

 

5) Bilgisayar Programcı, Çözümleyici ve Mütercim/Tercüman için en az altı ay, mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli/MütercimTercüman olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim/mütercim-tercüman personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

 

B. ÖZEL ŞARTLAR

 

1- Bilgisayar Programcısı (2 Kişi – Tam Zamanlı)

 

1) Veritabanı üzerinde çalışan C# ile en az altı ay program geliştirmiş olmak,

 

2) HTML, CSS, Javascript ve Ajax konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 

3) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

 

4) Microsoft SQL Server veritabanı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 

5) Oracle veritabanı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 

6) Web Servisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

 

7) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

8) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak,

 

Tercihen; Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak

 

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),

 

Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS),

 

Microsoft Certified Application Developer (MCAD),

 

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD).

 

2- Çözümleyici (2 Kişi – Tam Zamanlı)

 

1) İstatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

2) Veritabanı uygulamaları (SQL, PL/SOi, Oracle, Access vb.) konusunda deneyim sahibi olmak,

 

3)Bağıntı, sınıflandırma, regresyon, zaman içinde sıralı örüntüler, benzer zaman sıraları, istisnalar (fark saptanması) ve benzeri konularda bilgi sahibi olmak,

 

4)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, marematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

5) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak,

 

Tercihen;

 

Veri madenciliği konusunda çalışmış olmak,

 

İş zekâsı ürünlerinde (Oracle Bl, Microsoft Bl vb.) bilgi sahibi olmak,

 

Veritabanında bilgi keşfi yapabilme ve bunu sunabilme konusunda deneyimli olmak

 

3-Mütercim/Tercüman (1 Kişi-Tam Zamanlı)

 

1) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren ingilizce Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri veya Eğitim Fakültelerinin ingilizce bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

2) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (B) veya ingiliz dilinde ‘Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 213 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan veya “International English Language Testing SysterrTdELTS) sınavından en az 7,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek (Belgelerin KPDS için son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

 

3) Akıcı bir ingilizceye sahip olmak,

 

4) Ardıl tercüme yapabiliyor olmak

 

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

 

Başvurular, 26/09/2013-10/10/2013 arasında www.sgb.saglikaov.tr adresinde bulunan başvuru formlarının doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, en geç 10/10/2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, idari ve Mali işler Daire Başkanlığı, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 102 06570 Balgat/ANKASA adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

 

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)

 

c) Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

 

ç) Bilgisayar Programcısı için C# programlama dilini bildiğini gösterir belge,

 

d) Bilgisayar Programcısı ve Çözümleyici için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek (Ancak, yurt içi veya yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL-CBT sınavından en az 198 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 4 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir

 

e) Mütercim/Tercüman için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına IKPDS) katılarak en az (B) veya ingiliz dilinde ‘Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 213 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 7,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek (Belgelerin KPDS için son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)

 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 veya KPSSP6 puan türlerinden en yüksek KPSS puanının, Programcı ve çözümleyici için %70’i (yetmişi ile yabancı dil puanının %30’unun (otuz), mütercim/tercüman için ise KPSS puanının %30’u ile yabancı dil puanının %70’inin (Yetmiş) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir pozisyon için en fazla 10 (on) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve yazılı sınav tarihi, yeri ve saati www.sgb.saglik.gov.tr sitesinde, 10/10/2013 tarihinden sonra ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

 

Sınav konuları, başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

 

V. YAZILI SINAV SONUÇLARININ İLANI

 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylar, www.sgb.saglik.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

VI. DEĞERLENDİRME

 

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabı tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday ile sözleşme yapılacaktır. Sonuçlar www.sgb.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR

 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

 

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

 

Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir.

 

SÖZLEŞME ÜCRETLERİ NET (YAKLAŞIK OLARAK)

 

UNVANLAR Maaş Eködeme Toplam (TL)

 

Mütercim/Tercüman 1400 620 2020

 

Programcı 1200 580 1780

 

Çözümleyici 1200 580 1780

 

İlan olunur.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.