19 Haziran 2024 Çarşamba

İçişleri Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel idare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50 adet içişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3-Giriş (Sözlü) Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1978 tarihinden sonra «foğanlar),

4-ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP73” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (200 üncü adayjl^ aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Adaylar, Bakanlığımızın www.icisleri.qov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2013 yılı içişleri Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı iş Talep Formuna” www. turkiye.gov.tr internet adresinden e-Devlet şifresi ile 07-11 Ekim 2013 tarihleri arasında erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2- Başvurular www.turkiye gov.tr den e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Adaylar, iş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde iş talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, iş Talep formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

4- “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” bytonunu kullanarak iş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı.giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.qov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü işlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla IFaks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60-61-63-64-651 müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, iş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 11 Ekim 2013 Cuma günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir

5- ilgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara, 11 Ekim 2013 Cuma günü saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

6- KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 21 Ekim 2013 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

7- KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 21-23 Ekim 2013 tarihinde ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir 23 Ekim 2013 tarihi saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

8- Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.

9- KPSSP73 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı 1200) adaya ait kesin sonuç listesi, 30 Ekim 2013 tarihinde Bakanlığımız www. icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

10- Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.qov.tr internet sitesinde ilan edilerek istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 01-07 Kasım 2013 tarihleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir, istenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

11- istenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 11 Kasım 2013 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü sınava alınacak adayların iş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak da bildirilecektir

12- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar içişleri Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

13- Müracaatlar, elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 110) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır. Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi 10 Aralık 2013 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri!goyJr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar 10-12 Aralık 2013 tarihleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 12-Aralık 2013 saat: 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Kesin başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP73 puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek liste olmak üzere kesin başarı listesi 18 Aralık 2013 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.qov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarına asılarak duyurulacaktır.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.