20 Temmuz 2024 Cumartesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca Giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından (öz Gelirden) karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 2012 KPSS (B) grubu puan türü esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

SIRA NO UNVANI ADEDİ NİTELİKLER
1 MÜHENDİS 1 Üniversitelerin Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak. C sınıfı İş güvenliği ve Uzmanı Sertifikasına sahip olmak. En az 1 yıl Üniversitelerde Gıda Mühendisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. OHSAS 18001 belgesine sahip olmak, ingilizce Dil sertifakasına sahip olmak.
2 DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 1 Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinin Yapı Tasarımı veya Yapı Ressamlığı lisans programından mezun olmak. 3D StudioMax ve Photoshop sertifikalarına sahip olmak. En az 1 yıl proje yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek. Üniversite Yerleşke planı hazırlama konusunda deneyimli olmak ve bunu belgendirmek. Lumion 3D, V-Ray Render, Sketchüp, AutoCad, Corel Draw, İde Cad, Revit Architecture, Archicad programlarını iyi derece kullanabiliyor olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak

3- Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı çıkanlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasında bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

9- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre alınacak personel aynı kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

İSTENEN BELGELER:

1- öğrenim Belgesi

2- 2012 KPSS sınav sonuç belgesi

3- Başvuru Formu ve Dilekçe

4- SGK hizmet dökümü, belge, sertifika.

5- Fotoğraf (1 Adet)

BAŞVURU:

Adaylar bu ilanın gazetede yayımlandığı günü takip eden 15 gün içerisinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi web sayfası www.erdogan.edu.tr adresinden alacakları dilekçe ve başvuru formu ile yukarıda istenen belgelerle (Asılları Personel Daire Başkanlığınca görülerek) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır. Posta yolu ile yapılan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (www.erdogan.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayıp Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayıp teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedeceklerdir.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.