27 Mayıs 2024 Pazartesi

Noktalama İşaretleri İle İlgili Test

logo

1-Aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışı vardır?

A) Eleştirmeni dikkate alan bir sanatçı biliyor musunuz?

B) İnsanlar, yetenekli bireyleri ne de çok kıskanıyorlar!

C) Bir yapıtın okunmasını sağlayan iki nitelik var: ilginç bir içerik ve akıcı bir dil.

D) Ahmet Haşim “geçen yüzyılın en başarılı şairi” topluma kapalı bir insandı.

E) Okuyucu-yazar ilişkisi her çağda gündemdeki yerini korumuştur.

 

2-Birbirine bağlı birkaç soru var( ) Yazar bir şey ister mi okuyucudan( ) Yazar, okuyucuda aradığını bulamadığında ne yapar( ) Edebiyatı bırakır mı( ) okuyucuyu küçümsemeye başlar mı( )

Bu parçada boş bırakılan yere getirilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) (:) (?) (?) (,) (?)

B) (.) (?) (?) (.) (?)

C) (:) (?) (?) (?) (?)

D) (:) (,) (,) (,) (?)

E) (.) (?) (?) (?) (?)

 

3-Bütün bildiklerimden şöyle bir sonuca varıyorum( ) Edebiyat değerlendirmelerinde sıkça kullanılan “biricik” nitelemesi, içi boş bir sözcüktür.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin han-gisine verilen noktalama işareti getirilmelidir?

A) (.) B) (!) C) (,) D) (:) E) (;)

 

4-Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?

A) Kitabın ikinci sayfasında “Mehmet H. Doğan, Tekrarın Tekrarı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999.” notu vardı.

B) Dedem (evimizin ayaklı masal kitabı) bana dil hakkında çok şey öğretti.

C) Yayınevinde çalışanlarla uzun uzun düşündük ve kitaba ad koyduk; Sensiz.

D) Adresimizi yine veriyorum: Menekşe Sokak, Nu: 20/14, Kızılay/Ankara

E) Coşkun Ertepanır’ın “Şiir İkliminde Bir Ömür” kitabı, çok bilinmeyen bir şiir kitabıdır.

 

5-Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmaz?

A) Ey, köyleri hududa bağlayan yaslı yollar

B) Şu dar vadideki ırmağa bak, ne de coşkulu akıyor

C) Bir annenin çocuğunu terk etmesine şaşırdım

D) Eyvah, yine arkadaşıma haber vermeyi unuttum

E) Gençler, geleceğin size ait olduğunu aklınızdan çıkarmayın

 

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) ötekilerden farklı bir görev üstlenmiştir?

A) Önce bir yutkundu: “Haklısınız, suçluyum.” dedi.

B) Montaigne şöyle diyor: “Gitmiyoruz, götürülüyoruz.”

C) Hırs, iki şeyle açıklanır: para ve güç.

D) Öğrencilere seslendi: “Geleceğe güvenmek, size güvenmektir.”

E) Babam, ağabeyime şunu dedi: “Kardeşine yardım et.”

 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Bir cümlede özellikle vurgulanmak istenen sözcük parantez içine alınır.

B) Arasözlerin başında ve sonunda virgül ya da kısa çizgi kullanılır.

C) Aynı görevli sözcüklerin arasında virgül kullanılır.

D) Özel adlara gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır.

E) Bilinmeyen tarihlerin yerine soru işareti konur.

 

8-Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi (-) kullanılmaz?

A) Dilbilgisinde eylemlerin kök ve gövdesini göstermek için

B) Birbiriyle ilgili tarihler ya da ülke adları arasında

C) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için

D) Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonunda

E) Farsça tamlamalarda tamlama ekini sözcükten ayırmak için

 

9-Türkiye’miz ( ) dünyanın en güzel ülkelerindendir ( ) yeter ki bu güzellik ( ) bu temizlik korunsun.

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) (…) (,) (,)

B) (!) (;) (;)

C) (,) (,) (,)

D) (,) (;) (,)

E) (;) (;) (;)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilemez?

A) Hele şu işleri hayırlısıyla bitirelim

B) Evde boş oturmak beni öyle bunalttı ki

C) Ne arayanım var bu şehirde, ne soranım

D) Şehrin her tarafında parklar, bahçeler, yollar

E) Karşıda karlı dağlar, elimde bir bardak çay

 

11- I. Tapuları A… adında bir avukat almış.

II. Devamlı sızlanmalar: Yorulmuş, uyuyamamış, üzülmüş…

III. Ben ne söylesem dinlemez ama…

IV. Öğretmenimiz… Dershanesi ile anlaşmış.

V. Bizi, yeni evinize çağırmadınız ki…

Yukarıdaki cümleleri üç noktanın kullanılış nedenlerine göre ikişerli gruplandırırsak, hangisi dışta kalır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) Saat 16.55’ten beri bu durakta seni bekliyorum.

B) Peyami Safa’nın Yalnızız’ını okuyunca çok etki-lendim.

C) Öğretmen 5’inci soruda çoğumuzun hata yaptığı-nı söyledi.

D) Dedem 1940’lı yıllarda askerlik yapmış, diyorlar.

E) Bu yatakhanede daha çok Afyonlu’lar kalıyordu.

 

13- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna konulan soru işareti doğrudur?

A) Bundan böyle, benden bir şey istemez ki?

B) Bu sözlerden sonra onunla konuşulur mu, diye düşünüyorum?

C) Sana olayları anlatmalı mıyım, bilemiyorum?

D) Benim bu kararımı onaylar mı, ne dersin?

E) Bana bunu niçin yaptılar, anlayamadım?

 

14- Öylesine heyecanlıyım ki ( ) Bunca yıl sonra, bahçeyi geçip okula giremeyeceğim sanki ( ) Garip bir tu-tukluk ( ) Ayaklarım tutuluyor ( )

Yukarıdaki parçada parantezle boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla konulmalıdır?

A) (:) (.) (…) (…) B) (…) (.) (!) (…) C) (;) (.) (…) (.) D) (.) (.) (…) (.) E) (…) (.) (…) (.)

 

15- (I) Hey Rabbim, ne aksi dünya (II) Zenginlere at vermişsin (III) kuşlara kanat vermişsin, bana bir merkep yok mu ya (IV) Yukarıdaki numaralanmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) (-) (,) (.) (!) B) (-) (!) (,) (?) C) (“) (.) (;) (…) D) (…) (,) (!) (.) E) (-) (.) (…) (?)

 

16-Aşağıdaki kullanımlardan hangisinde ayraçla belirtilen yere virgül (,) getirilemez?

A) Senden, en yakın arkadaşımdan( ) böyle bir davranışı beklemiyordum doğrusu.

B) Divan şiiri( ) Arap ve İran edebiyatlarının etkisinde gelişmiştir.

C) Huzur’u( ) İnce Memed’i hatta Beyaz Lale’yi bile okumayanlar var.

D) Bu tablo( ) sanatçının uzun çalışmalardan sonra ortaya koyduğu son eseridir.

E) “Bu şiir nasıl yazılmalıydı( )” eleştirmen bunu da cevaplamadan makalesini bitirmiş.

 

17-Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) Aynı görevdeki sözcükler arasına virgül konur.

B) Söylenmek istenmeyen yerler parantezle gösterilir.

C) Başkasından aktarılan sözler tırnak içinde verilir.

D) Kısaltmalara getirilen ekler kesme işaretiyle belirtilir.

E) Örneklerin devam edebileceğini göstermek için üç nokta kullanılır.

 

 

1-D 2-A 3-D 4-C 5-C 6-C 7-A 8-C 9-D 10-C 11-B 12-E 13-D 14-E 15-B 16-E 17-B

 

Sonraki Haber

KPSS İçin Türkçe Ders Notları

          turkce_1-1 turkce_2-2 turkce_3-3 turkce_4-4 turkce_5-5 turkce_6-6 turkce_7-7 turkce_8-8 turkce_9-9 turkce_10-10 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.