19 Haziran 2024 Çarşamba

KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı 2

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

 KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular

baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen rastlanabilecek hata ve

eksikliğinden doğabilecek zararlardan  hiçbir şekilde sorumluluk

kabul etmemektedir.

 

KPSS Genel Kültür – Vatandaşlık

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dallarından biri değildir?

 

A) Borçlar Hukuku

 

B) İş Hukuku

 

C) İdare Hukuku

 

D) Anayasa Hukuku

 

E) Vergi Hukuku

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar?

 

A) Din ve devlet işlerini ayıran devlet

 

B) Irk, din, dil ayrımı yapılmayan devlet

 

C) Hukuka dayalı devlet

 

D) Egemenliğin halkta olduğu devlet

 

E) Hiçbiri

 

3. Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir?

 

A) TBMM’nin

 

B) Bakanlar Kurulu’nun

 

C) Danıştay’ın

 

D) Mahkemelerin

 

E) Cumhurbaşkanı

 

4. Bakanlar, kim tarafından seçilir?

 

A) Milletvekilleri tarafından

 

B) Yargıtay tarafından

 

C) Cumhurbaşkanı tarafından

 

D) Bakanlar Kurulu tarafından

 

E) Başbakan tarafından

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukuku’nun ilkelerinden biridir?

 

A) İyi niyet ilkesi

 

B) Kusursuz sorumluluk ilkesi

 

C) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

 

D) İlliyet ilkesi

 

E) Hiçbiri

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır?

 

A) Ölüm

 

B) Bir meslek ve sanatın icrasının geçici olarak durdurulması

 

C) Ağır hapis cezası

 

D) Ağır para cezası

 

E) Hiçbiri

 

7. Suçun maddi unsuruna ne ad verilir?

 

A) Kusurluluk

 

B) Tipiklik

 

C) Zarar

 

D) Hareket

 

E) Netice

 

8. Aşağıdaki gruplardan hangisine ceza verilmez?

 

A) 0-11 yaş

 

B) 0-15 yaş

 

C) 0-8 yaş

 

D) 11 -15 yaş

 

E) Hiçbiri

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir?

 

A) Vergide eşitlik

 

B) Vergide genellik

 

C) Vergide nispilik

 

D) Vergide kanunilik

 

E) Vergide adaletlik

 

10. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alman vergilerden değildir?

 

A) Emlak vergisi

 

B) Kurumlar vergisi

 

C) Taşıt – alım vergisi

 

D) Motorlu taşıtlar vergisi

 

E) Veraset ve intikal vergisi

 

11. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?

 

A) Din kuralları

 

B) Görgü kuralları

 

C) iş hayatı kuralları

 

D) Hukuk kuralları

 

E) Ahlak kuralları

 

12. Hukuk niçin gereklidir?

 

A) Sosyal hayatı düzenlediği için

 

B) Devleti diğer devletlerden koruduğu için

 

C) Toplumda refahı sağlamak için

 

D) Kişileri korkutmak için

 

E) Hiçbiri

 

13. Şahısların kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?

 

A) Din kuralları

 

B) Sübjektif ahlak kuralları

 

C) Objektif ahlak kuralları

 

D) Hukuk kuralları

 

E) Görgü kuralları

 

14. Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?

 

A) Din kuralı

 

B) Hukuk kuralı

 

C) Görgü kuralı

 

D) Ahlak kuralı

 

E) Hiçbiri

 

15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Din kurallarına aykırı davranmanın müeyyidesi manevidir.

 

B) Maddi müeyyide, kuralın kamu kudreti ile desteklenmiş olmasıdır.

 

C) Din, ahlak ve görgü kurallarının maddi müeyyidesi yoktur.

 

D) Ahlak kuralları her zaman her yerde aynıdır.

 

E) Hukuk kuralları, maddi müeyyidelidir.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca hukuk kuralının bir özelliğidir?

 

A) Bir müeyyideye sahip olması

 

B) Kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri düzenlemesi

 

C) Kamu kudreti ile desteklenmiş olması

 

D) Bir takım emir ve yasaklar içermesi

 

E) Hiçbiri

 

17. Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakiler-den hangisine girer?

 

A) Mutlak ahlak kuralı

 

B) Sübjektif ahlak kuralı

 

C) Objektif ahlak kuralı

 

D) Özel ahlak kuralı

 

E) Yüksek ahlak kuralı

 

18. Görgü kuralları ne ile ilgilidir?

 

A) Şahısların kendi nefısleriyle

 

B) Toplumda azınlığın benimsediği davranışlarla

 

C) Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla

 

D) Toplumun ahlaki değerleriyle

 

E) Hiçbiri

 

19. Din kurallarının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki

 

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Günahkâr sayılma

 

B) Lanetleme

 

C) Ayıplanma

 

D) Küçük görülme

 

E) Hapsedilme

 

20. Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?

 

A) Din kuralları

 

B) Ahlak kuralları

 

C) Görgü kuralları

 

D) Eğitim kuralları

 

E) Hukuk kuralları

 

21. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının müeyyidelerinden değildir?

 

A) Ceza

 

B) Hükümsüzlük

 

C) İptal

 

D) Küçük görme

 

E) Tazminat

 

22. Aşağıdakilerden hangisi cezanın çeşitlerinden değildir?

 

A) Ağır ve hafif hapis

 

B) Sürgün

 

C) Kamu hizmetlerinden mahrumiyet

 

D) Ölüm cezası

 

E) Hukuka aykırı fiil ile verilen zararın karşılanması

 

23. Butlan aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi içinde yer alır?

 

A) Ceza

 

B) Cebri icra

 

C) Hükümsüzlük

 

D) İptal

 

E) Tazminat

 

24. Evlendirme akdinin resmi evlendirme memuru önünde yapılmamasının müeyyidesi nedir?

 

A) Yokluk

 

B) Nispi butlan

 

C) Mutlak butlan

 

D) İptal

 

E) Ceza

 

25. 15 yaşındaki mümeyyiz küçük, ana babasının izni olmadan bir alım – satım sözleşmesi yaparsa, bu

 

işlemin müeyyidesi ne olur?

 

A) İptal

 

B) Yokluk

 

C) Ceza

 

D) Hükümsüzlük

 

E) Tek taraflı bağlamazlık

 

26. Yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde ortaya çıkan hukuki yaptırım türü hangisidir?

 

A) Cebri icra

 

B) Ceza

 

C) İptal

 

D) Tazminat

 

E) Hükümsüzlük

 

27. Bir öğrencinin, hukuka aykırı biçimde, sınavlara girmesine engel olunursa bu öğrenci bu işlemi nasıl

 

ortadan kaldırabilir?

 

A) İptal

 

B) Ceza

 

C) Yokluk

 

D) Cebri icra

 

E) Hiçbiri

 

28. Hukukun sisteme bağlanmasının pratik yararı nedir?

 

 

 

A) Suç işlenmesini engellemek

 

B) Zayıfları korumak

 

C) Aranılan kuralın kolayca bulunmasını sağlamak

 

D) Azınlığı çoğunluğun baskısından korumak

 

E) Hiçbiri

 

29. Hukuk kaç ana gruba ayrılmıştır?

 

A) İki

 

B) Üç

 

C) Dört

 

D) Beş

 

E) Hiçbiri

 

30. Bir şahıs ile diğer bir şahıs arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne ad verilir?

 

A) Objektif hukuk

 

B) Sübjektif hukuk

 

C) Sosyal hukuk

 

D) Özel hukuk

 

E) Kamu hukuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A 7. D 13. B 19. A 25. E

 

2. E 8. A 14. C 20. E 26. E

 

3. A 9. C 15. D 21. D 27. A

 

4. E 10. B 16. C 22. E 28. C

 

5. C 11. C 17. C 23. C 29. A

 

6. B 12. A 18. C 24. A 30. D

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.