23 Temmuz 2024 Salı

KPSS Türkçe yazım yanlışı tesleri

 

 

 

 

Gökbilimi ve coğrafyayla ilgili konuların anlatımında “Dünya” ile öteki gezegen adları, “Güneş” ve “Ay” sözcükleri büyük harfle başlar.

 

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

 

a) Nükleer silahlar, Dünya’yı tehdit ediyor.

 

b) Ay, Dünya’ya en yakın gökcismi ve Dünya’nın uydusudur.

 

c) Gezegenlerin yörüngesi, Güneş’ten uzaklaştıkça genişlemektedir.

 

d) Sanatçının dünyasında karamsarlığa yer yoktur.

 

e) Hava o kadar sıcaktı ki sanki güneş alçalmıştı.

 

 

 

2.

1. Solonda konsolos Vefik Bey’in arkadaşları oturuyordu.

 

2. 14 Aralık Salı günü yapılan toplantı çok verimli olmuştu.

 

3. Başkalarına kızıpta bize bağırmaya hakkın yok.

 

4. Göz göze geldiğimizde ne demek istediğini anlamıştım.

 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı vardır?

 

a) 1 – 2

 

b) 1 – 3

 

c) 2 – 3

 

d) 2 – 4

 

e) 3 – 4

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 

a) Kuzey Anadolu Fay hattı batılı uzmanlarca inceleniyor.

 

b) Bu yılki yarışma Güney Kore’de yapılacak.

 

c) Güneydoğuya bakan odalar yazın çok sıcaktır.

 

d) Karadeniz’in doğusuna doğru yol alıyorduk.

 

e) Hava tahminlerine göre İçbatı Ege’de yağış bekleniyor.

 

 

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde “– ki ” ekinin veya “ki” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?

 

a) Madem ki gelmeyecektin, niye bizi beklettin?

 

b) Masadaki kalemi alıp cebine koydu.

 

c) Desemki, vakitlerden bir nisan akşamıdır.

 

d) Kenarda ki yoldan gidersek iyi olur.

 

e) Soru sorduğu zaman, cevaplaki sussun.

 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 

a) Söyliyecek sözü olmasına rağmen hep sessiz kalırdı.

 

b) Samimi olmıyan bir hayatın güzel yanı olmaz, diyordu.

 

c) Dün kalabalık bir sokakta yanlızca seni gördüm.

 

d) Ona şu anda sürpriz bir doğumgünü hazırlıyoruz.

 

e) Küçük bir sokakda sebze satıyordu.

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 

a) Yarın bizimle Ankara’ya gelmiyormusun?

 

b) Ünlü şair, Tevfik Fikret lisesini başarıyla bitirmiş.

 

c) Büyük Menderes nehri, bu bölgeye dökülür.

 

d) Seninde saçına bir gün karlar yağacak.

 

e) Tarihi kale, yok olmak üzere.

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 

a) Mirastan herbirine eşit ölçüde pay verildi.

 

b) Bu olaya milletce tepkimizi göstermeliyiz.

 

c) Düşünki akrabaların seni arayıp sormadı.

 

d) Bahse girerim o da pişman olmuştur.

 

e) Pekçok edebiyatçı tarafından beğenilen biridir.

 

 

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

 

a) Tuz gölünde değişik balıklar yaşayamaz.

 

b) Cemil bey, toplantı için Ankara’ya gitti.

 

c) Bu yazıyı bir Edebiyat Dergisi’nden aldım.

 

d) İstanbul Üniversitesi’nde bir profesör konuşma yaptı.

 

e) H. Edip, Anılarını “Dağa Çıkan Kurt”ta yazdı.

 

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 

a) Cumhuriyetin 75’nci yılını kutladık.

 

b) Saat 16:15’de sizinle görüşelim.

 

c) Elindeki kalemlerin 10’nunu bana verdi.

 

d) Bizim çocuk 5’er 5’er saymayı öğrenmiş.

 

e) Sınıflarımız 25’şer kişiden oluşuyor.

 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 

a) Demin ki kavgada dört kişi yaralanmış.

 

b) Babasıda ölünce bir başına kalakalmış.

 

c) Elbisesin de çıkması zor yağ lekeleri vardı.

 

d) Bu konu da her türlü desteği vermeğe hazırız.

 

e) Mademki gelmeyecektin, niye aramadın?

 

CEVAPLAR: 1.a 2.b 3.a 4.b 5.d 6.e 7.d 8.d 9.d 10.e

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

a) Anlaşılan bura da rahat yok bize.

b) Aile’lerin bu konuda aykırı davranmaması gerekiyor.

c) Bu pikniğe Mehmet’siz gitmeyiz.

d) Demek ki bizim iyiliğimizi düşünüyormuş.

e) Bu acaip saç rengi bu yıl modaymış.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yoktur?

a) Böylemiydi benim insanlarım

b) Temiz şeyler düşündük ter temiz

c) Dünyayı dolu dizgin sevenler

d) Koklayasıgeldi bütün sevgileri

e) Terketmedi sevdan beni

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a) Ahmet ağa güvercinlerine gözü gibi bakıyor.

b) Elmanın eşkimsi bir tadı vardı.

c) Anlışanlı zaferlerle doludur tarihimiz.

d) Şehrin birçok yerinde parklar vardı.

e) Onu görmiyeli yıllar oldu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a) Sabahki adam, 2’inci odada sizi bekliyor.

b) Ondan haber almayalı yirmibir gün oldu.

c) Onlar da gidince evde yapayalnız kaldı.

d) Böyle davranmakla hiçte iyi yapmadığını anladı.

e) “Ben hata yapmadımki cezalandırılayım.” dedi.

5. Çamlıbelden Tokat’a doğru

Tozlu yolların aktığı ırmak

Ben seni çokdan unuttum

Sende unuttunmu, dön geri bak

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanan bir yazım yanlışı yoktur?

a) “de” ekinin yazımı

b) “mi”nin yazımı

c) kesme işaretinin kullanılmaması

d) “de” bağlacının yazımı

e) ünsüz benzeşmesine aykırılık.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

a) Artık anladım ki, sensizliğe dayanamam.

b) Şimdiki aklım olsaydı, öyle davranmazdım.

c) Bu durumda kim kime ne desinki!

d) Bak bizimki yine oyuncağını kırmış.

e) Bu yılki ürün, geçen yılkine göre çok az.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur?

a) Ucuzca bir otel arıyordu.

b) Ahbapca bir tutum takındı.

c) Kendisinden yaşca hayli küçüktü.

d) Başını hafifce öne eğdi.

e) Beğenmediğini açıkca söyledi.

8. Aşağıda verilenlerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

a) Onlarla bugün saat üçde buluşacağız.

b) Bu gece ki toplantıya gelmeyecekti.

c) O da bu kitabı oku muyordu.

d) Bir kaç kişi bu konuyla ilgileniyor.

e) Onlar da kaşık, çatal, bıçak almışlardı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a) Çamlıbel’den Tokad’a doğru.

b) Tozlu yolların aktığı ırmak!

c) Ben, seni çokdan unuttum.

d) Sen de unuttunmu, dön geri bak.

e) Hamutlar şakşak eder, dön geri bak.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a) Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, deyip okuyup yazmayı da bırakmıştı.

b) İkisi de yep yeni insanlar oluvereceklerdi.

c) Bir çift sözetmeme iznin var mı, dedi.

d) Bu dağların başında pınarlar varki suyun güzel anası pınarlar.

e) Oysa ki ne sanat, ne tarih bakımından hiç bir değeri yoktur.

CEVAPLAR: 1.d 2.c 3.d 4.c 5.a 6.c 7.a 8.e 9.b 10.a

 

1. Aşağıda verilen cümlelerin hangisi, noktalama yönünden doğrudur?

 

a) 1995, 1996 öğretim yılı başarı ve mutluluk yılı olsun.

 

b) Arkadaşım Ahmet’i, ne derseniz deyin, hem severim, hem sayarım.

 

c) Onu seviyorum; Fakat beni anlamıyor.

 

d) Görevimiz: Çalışmak, araştırmak ve başarmaktır…

 

e) Herşeyim var. Para, araba, ev.

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisinin yazımı doğrudur?

 

a) Hiçbirşey istemeden, çekip gitti.

 

b) Birtakımı başarıya götüren en önemli etken çalışmaktır.

 

c) Birşey söylemeden nereye gidiyorsun?

 

d) Herhangi bir tartışma olmadan toplantı sona erdi.

 

e) Birçift güvercin salıverdi, kafesten.

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yazım ve noktalama yönünden doğru cümledir?

 

a) Sabah ki olayı kısaca anlatabilirmisin?

 

b) Bunları yaparken banamı sordunuz?

 

c) O, şehir Osmanlıların başkenti olmuştur.

 

d) 160’ın yarısı 80’mi eder?

 

e) Bize: “Size, olanları anlatamam.” dedi.

 

 

 

4. (1) Cahit Sıtkının söylediği gibi, bu zamanlarda hiçbir şey insanı sarsmaz, kandıramaz. (2) Etrafındaki hiçbir şey insana zevk vermez olur. (3) Yaşamı sürükliyen makara kopmuştur içinde, heyecanın mumu sönmüştür. (4) Birşey , adını bilmediği birşey eksilmiştir yaşamından.

 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

 

 

 

5. Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde yardımcı fiil ayrı yazılır?

 

a) Kahrolmak

 

b) Emretmek

 

c) Varolmak

 

d) Hissetmek

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerde yer alan “ki”lerden hangisi, kelimeden ayrı yazılmalıdır?

 

a) Çoğu zaman, evdeki hesap çarşıya uymaz.

 

b) Çocuk, bahçedeki çiçekleri zevkle suluyordu.

 

c) Onu görünce öyle şaşırdımki anlatamam.

 

d) Emre, elindeki bayrağı coşkuyla sallıyordu.

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 

a) Bu penbe renkli gömleği hiç sevmedim.

 

b) Bize hergün aynı masalı anlatmasından hoşlanmıyorduk.

 

c) Madem ki beni dinlemeyecektiniz, niçin buraya çağırdınız?

 

d) Henüz onbeşime girmiştim ki asker olma çağrısı geçti elime.

 

e) Bizimki son günlerde büyük şehre gitme planı yapıyor.

 

 

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 

a) Bu bölgede zeytin yetişmez.

 

b) Bu okulda dört yıl okudum.

 

c) Bu sokakta geçti çocukluğum

 

d) Bu şehirde Ege kıyısında yer alır.

 

e) Bu evlerde neler yaşanıyor.

 

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 

a) Semiha Hanım’lar uzak bir semte taşınmıştı.

 

b) Artık Ziya’nın taşgınlıklarını önleyemiyorduk.

 

c) Gerçeği öğrenmek istiyenleri de azarlıyordu.

 

d) Virgül dergisinin son sayısını alamadım.

 

e) Ulusal Radyo’lar olayı anında duyurmuştu.

 

 

 

CEVAPLAR: 1.b 2.d 3.e 4.b 5.c 6.c 7.e 8.d 9.d

Sonraki Haber

KPSS İçin Türkçe Ders Notları

          turkce_1-1 turkce_2-2 turkce_3-3 turkce_4-4 turkce_5-5 turkce_6-6 turkce_7-7 turkce_8-8 turkce_9-9 turkce_10-10 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.