23 Temmuz 2024 Salı

Anlatım Bozukluğu Test 3

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST – 3

 

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlam belirsizliği söz konusudur?

a. Çalıştığını nerden bileyim.ben falcı değilim ki.

b. Bugüne kadar birçok insanla görüştü ve tanıştı.

c. Senin niçin çalışmadığını kimseye söylemiyor.

d. Gelenlerin selamını alıyor, konuşmuyor.

e. Bu yazarın tüm eserlerini okudum ve inceledim.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Yarın akşam uçakla İstanbul’a gidiyoruz.

b. Ailesi on yıl önce buraya Selanik’ten göç etmiş.

c. Bugüne kadar kimseyi üzmemiş ve küsmemiş.

d. Gelenlere güler yüz gösteriyor, İkramda bulunuyordu.

e. Herkesin derdini dinliyor ve onlara çareler arıyor.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

a. Cesetleri çok denizde kaldığı için şişmişti.

b. Bu istek, hiç şüphesiz kulağına gitmiş olmalıdır.

c. Aşağıdaki tebliğin yayın ve ilanına karar verilmiştir.

d. Yazılanların hepsi bir iki günlük ömrü olan birer cılız eserlerdir.

e. Hür düşünce, kendi kararlarını kendi verebilmek demektir.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Olaylar İstanbul’da, bir kenar mahallede geçer.

b. Yazar; sokağın, mahallenin ve dekorların betimlemesinde başarılıdır.

c. Yazarın bütün ilgisinin bu noktalarda toplandığı söylenebilir.

d. O, bir kadın romancı olarak kadın kahramanlarının ruh tahlillerinde başarılıdır.

e. Buna rağmen romanın bir tezi savunduğunu karşı olduğunu söyleyemeyiz.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a. O kadar yorgundum kî neredeyse hemen uyuyacaktım.

b. Bu yaramazlara her zaman, uslu olmalarını söylüyorum.

c. Ne zaman doğru dürüst bir iş yapacaksın?

d. Annem ve ben bugün misafirleri karşılamaya gideceğiz.

e. Tek derdim annemi yalnız bırakmış olmaktı.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Torbanın içine bütün yiyecekleri koyduk, ağzını sıkıca bağladık.

b. Üniversiteyi yeni bitiren dayımın kızı, bu yaz evlenecek, Amerika’ya gidecek.

c. Her sabah kahvaltı yapmadan gazetesini alır ve okur.

d. Önümüzdeki yılın bütün sorularını hazırladık ve gönderdik.

e. Dilekçenin sağ alt köşesine adınızı yazın ve imzalayın.

 

YANITLAR : 1- A 2-C 3-E 4-E 5-A 6-E

 

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST – 4

 

 

1. Uzun zamandır, kendisine gelen pek çok kişinin derdine çare buluyor, bu gibi tehlikeli şeylerden uzak tutmanın yollarını arıyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

a. “Uzun zamandır” söz grubu atılarak.

b. “çare buluyor” yerine “derman oluyor” getirerek.

c. İkinci cümleye uygun özne getirerek.

d. “buluyor” sözcüğünden sonra “”onları” sözcüğü getirerek.

e. “bu gibi yerine böyle getirerek.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Vaktin bilginlerini toplar, düşüncelerini sorarmış.

b. Kapıya dayanmayın, dün boyandı.

c. Bir şey bilmeyen, bir şey unutmaz.

d. Yüksek yerlerde hem yılana, hem kuşa rastlanır.

e. Siz gidin, ben arkanızdan yetişirim.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla anlatım bozukluğu yapılmıştır?

a. Dün okulumuzu daha önceki Milli Eğitimden sorumlu bakan arkadaşlarıyla birlikte ziyarette bulundu.

b. Hepinizin burnu sürtülecek kurtuluş umudu olmayacak.

c. Aleyhimize dönen dolaplar entrikalar moralimizi kesinlikle bozmaz.

d. Sizinle aynı yaşta yaşıtınız olmayan insanlarla düşüp kalkmayın.

e. Cümledeki nesneleri bulun ve hata olup olmadığını söyleyin.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Bunlardan hiçbiri bu konuyu bilmiyor bu yüzden sınavı kazanamayacak.

b. Bir cümlede yüklem dışında bir sözcük, eylem veya hüküm vermişse o cümle birleşik cümledir.

c. Daha uzaklara gidebilmekti bütün çabaları.

d. Konunun uzunluğu dinleyicileri bunaltmıştı, dinleyiciler birer ikişer salonu terk etmeye başlamıştı.

e. Konuştuklarımız aramızda kalsın dışarıya karşı mahcup olmayalım.

 

5. Gereksiz sözcükten kaynaklanan bir anlatım bozukluğunun bulunduğu cümle aşağıdakilerden hangi şıkta vardır?

a. Sadece bir tek sen vardın dün düşümde.

b. Diğer bütün figürlerin gölgeleri kalmıştı.

c. Etkin, benliğimi kavramış, yeni bir şekil vermişti.

d. İrademden ortadan kalkmış, ne yapacağımı bilmez bir durumdaydım.

e. Bu düş yoğunluğundan kendime geldiğimde hala onun etkilerini duyuyordum.

 

6. ”Eleştirdiği romanların, hikayelerin ince ayrıntıları üzerinde uzun uzun çalışır ve yazarlara doğru yolu gösterirdi.”

Yukarıdaki cümlenin anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile giderilir?

a. “romanların” kelimesinden sonra “incelediği” sözcüğü getirerek.

b. “ve” bağlacından sonra “eserini incelediği” söz grubu getirerek.

c. Bağlaçtan önceki yüklem “çalışırdı” şekline getirilerek.

d. “Eleştirdiği” sözcüğü “eleştirilen” şekline getirilerek.

e. “ince” sözü cümleden çıkarılarak.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir öğe eksikliğinden kaynaklanmayan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Öznenin ne olduğunu çok iyi biliyor fakat cümlelerde bulamıyordu.

b. Derdini, bize anlattığın gibi gidip onu çözecek makama da anlatmasını söyledi.

c. Genellikle iyi geçinir, dost olurdu ama çok sıkı fıkı olmazdı asla.

d. Yorum gücü gün geçtikçe azalıyor artık dergilerde pek kabul görmüyordu.

e. Eserinin önsözünü çok özenerek yazmasına karşılık pek okunduğunu söyleyemeyiz.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

a. Herkesle bu konu hakkında görüş alış verişi yapmana gerek yok.

b. Yeter ki kendi görüşüne sahip olanları bul ve onların yaptıkları işleri sen de yap.

c. Eleştirmenlere ise hiç gitme çünkü görüşünü daima küçümserler.

d. Onlar değil bir düşünce üretmek herhangi bir düşünce sistemi bile kuramaz.

e. Sadece eksiklik bulur, bunları yerden yere vurarak tatmin olurlar.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

a. Şehirlerimiz gün geçtikçe her gün kalabalıklaşmaya devam ediyor.

b. Özellikle büyük şehirlerimize doğru bir göç patlaması yaşanmaktadır.

c. Bu konuda ne belediyelerin ne de valiliklerin yapabileceği bir şey vardır.

d. Kimse bu işin nasıl çözümleneceğini bilmiyor, sonucunu da öğrenmek istemiyor.

e. Göç edenler de: “Nasıl olsa bize de bir aş ve iş bulunur.” düşüncesiyle gelmeye devam ediyor.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Ülkemizde herkes ehliyet almak için başvurmuyor ama birçok kişi ehliyet alamıyor.

b. Bazı insanlar bisiklet sürmek şöyle dursun daha şoför koltuğuna bile oturmamışlardır.

c. İşi sadece araç sürmek olan bu insan hem yolcularla hem de araçla son derece düzgün hareket ediyor.

d. Yayalara saygılı olmayı bilmeyi bütün şoförlerin öğrenmesi gerekmiyor mu?

e. Bunun yanında yayaların da trafik işaretlerine uyması zorunluluğu gerekmektedir.

YANITLAR : 1-D 2-B 3-A 4-B 5-A 6-E 7-B 8-D 9-A 10-B

 

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST – 5

1. “Bize söylediklerinizde tam bir tezatlık sanatı vardır.” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
a. “Bize” sözcüğü “sîzin bize” şeklinde değiştirilerek.
b. “Söylediklerinizde” sözcüğü söylediğiniz şeylerle” şeklinde değiştirilerek.
c. “tezatlık” kelimesi “tezat” şekline getirilerek.
d. Yan cümlenin yüklemi kaldırılarak “her zaman” söz grubu yüklemden önce getirilerek.
e. Yüklem olumsuz yapılarak.

2. Birçok gidenin(I) her biri memnun(II) ki yerinden
Birçok(III) seneler(IV) geçti dönen yok seferinden(V).”
Yukarıdaki mısralarda numaralandırılmış sözcüklerden hangisi anlatım bozukluğunun sebebidir?

a. I b. II c. III d. IV e. V

3. I. Her şeyini bize emanet ederek onurlandıran bu insanlara şükranlarımızı iletin.
II. Bütün emanetlere gözümüz gibi koruyacağımızdan emin olabilirsiniz.
III. Bizim inancımıza göre emanet namus kavramıyla aynı eş değerdedir.
IV. Gerekirse her türlü fedakarlığı gösterir bize emanet edilen şeylerin kılma bile zarar gelmesine izin vermeyiz.
V. Bu sebepten dolayı içiniz rahat etsin, gözünüz arkada kalmasın.
Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesinde anlatım bozukluğu vardır?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
a. Ne sen duydun ne ben bizi çağıran bu sesi.
b. Anlaşılmazlık reçetesini alıp yeni ifadeler yaparak yazarlara sunmak mıdır edebiyat.
c. Eğer bu konuda yardım ve destek verilmeden bu işe girmenizi tavsiye etmiyorum.
d. Zaman aşımına uğrayarak geçerliliğini yitiren ve tedavülden kaldırılan paranız varsa değiştirebiliriz.
e. Sanat eseri zamanla etki gücünü yitiriyorsa bu esere gerçek sanat eseri dememiz mümkün değildir.

5. “Uzun uğraşlardan sonra aldığı bu zam onun rahatlamasına neden olmuştu.” cümlesinde anlatım bozukluğunu oluşturan sözcüğü değiştirdikten sonra ortaya çıkan yeni anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tümleç eksikliği
b. Yan cümle yüklemi eksikliği
c. Ek yanlışlığı
d. Yanlış anlamda kullanılan sözcük
e. Tamlama yanlışlığı

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne-yüklem uyumsuzluğu yoktur?
a. Her zaman bize geleceğini söyler ama hiçbir zaman gelmezdi.
b. Yerine git ve güzelce temizle.
c. Elinin kirini bize gösterdin, cebine bari sokma.
d. Onun yoluna çıkıp kesmeye kalkma.
e. Herkese dikkat et içeri alma.

 

YANITLAR : 1-C 2-D 3-D 4-E 5-C 6-A 

Sonraki Haber

KPSS İçin Türkçe Ders Notları

          turkce_1-1 turkce_2-2 turkce_3-3 turkce_4-4 turkce_5-5 turkce_6-6 turkce_7-7 turkce_8-8 turkce_9-9 turkce_10-10 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.