27 Mayıs 2024 Pazartesi

İLKSAN Büro Personeli Alım İlanı

 

 

 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AŞAĞIDA BELİRLENEN ŞARTLARDA 12 (ONİKİ) BÜRO PERSONELİ ALINACAKTIR.

A – BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :

1) Alınacak personelde aranacak Genel Şartlar;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1, 4 ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,

b) Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut noksanlığı bulunmamak,

c) Daha önce kamu veya özel sektör tarafından işten çıkarma cezası ile işine son verilmemiş olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından küçük, 29 yaşından büyük olmamak ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf sayılmış olmak.

2) Büro Personeli için aranan şartlar;

a) İktisat, İşletme, Maliye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) 2012 veya 2013 yılında düzenlenen KPSS sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSS P9, P26, P28, P29, P35, P98 ve P99 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

c) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

B – BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

a) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği,

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c) Özgeçmişi,

ç) Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

d) Askerlik terhis belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),

e) Adli Sicil Belgesi

f) İş tecrübesi varsa belgeleyen evrak,

C – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

a) Başvuruda bulunacak adayların, İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan. gov.tr adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen belgelerle birlikte 14.03.2014 günü saat 17:00’ye kadar Demirkapı Sokak No:24 06340 Demirlibahçe – MAMAK / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya İadeli-Taahhütlü olarak posta ile başvurmaları gerekmektedir.

b) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Genel Müdürlüğümüz tarafından teyit edilecektir.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulanan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

ç) Başvuru esnasında istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

D – DİĞER HUSUSLAR

a) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

E – YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra;

KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak mülakat komisyonunca belirlenecek kişi sayısı kadar aday mülakata çağrılacak, yapılan mülakat sonucunda ataması uygun bulunan adaylar ilan edilecektir.

b) Çağrı yapılan adaylardan verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır.

c) Personel alımı ile ilgili tüm ilanlar İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

Sandığımız özel kanunla kurulmuş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir. Alınacak personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

İlan olunur.

İŞ TALEP FORMU

KURUMU: ILKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.Kimlik No:
Soyadı Adı Cinsiyeti Erkek Kadın ? ?
Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Durumu Evli Bekar ? ?
Baba Adı Ana Adı Il İlçe
Mahalle/Köyü Cilt N o : Aile Sıra No: Sıra No:
Verildiği Nüfus İdaresi Veriliş Nedeni Veriliş Tarihi Cüzdan Kayıt No Cüzdan Seri No
Askerlik Hiz . Yapıldı mı? Evet O Hayır EH Yapıldıysa Şekli Yedek Subay HU Yedek Subay Öğretmen EH Er EH Yapılmadıysa Sebebi Tecilli ? Muaf ?
Daha Önce Kamu veya Özel Bir İşyerinde Çalıştınızmı ? Evet D Hayır D Çalıştığınız Kurum veya Firma ismi, işten ayrılma nedeniniz, ayrılma tarihiniz, son aldığınız maaş.
Sabıka Kaydı Var mı? Var ? Yok ? Varsa Yargılanma veya Hüküm Olma Sebebi Mahkumiyeti Varsa Süresi ve Sonucu
Yıl Ay Gün
Tecil Af Para Cez . İnfaz ? ? ? ?
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim Kademeleri Okul Adı Bölümü Mezuniyet Tarihi
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Görevle İlgili Özel Eğitim ve Nitelikler (Kurs, Belge vb.)
Yabancı Diliniz / Düzeyi Bildiğiniz Bilgisayar Programlama Dilleri, Programları ve Sistemleri.(Varsa)
REFERANSLARINIZ
Adı Soyadı Ünvanı Adresi Tel Adı Soyadı Ünvanı Adresi Tel
Yazışma Adresi ve Telefon: Bu iş talep formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. …. / ….. / …. İmza

 

AÇIKLAMALAR

1. Cevaplar iş talebinde bulunanın el yazısı ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır.

2. Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3. Cevaplar seçme kutularına (X) koymak suretiyle belirtilecektir.

4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5. İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

6. İş Talep Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) KPSS sonuç belgesi çıktısı,

b) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

c) Özgeçmişi,

ç) Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

d) Askerlik terhis belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),

e) Adli Sicil Belgesi

f) İş tecrübeniz varsa belgeleyen evrak

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.