23 Mayıs 2024 Perşembe

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesi doğrultusunda, personel alınacaktır.

A) ALINACAK SÖZLEŞMELİ PEBSONELİN

SIRA NO UNVANI ADEDİ ABANILAN NİTELİKLER

1 TEKNİKEB 1 -Yükseköğretim Kurumları suali önlisans programında mezun olmak, -1. Sınıf dalgıç olarak profesyonel suali adamı yeterlilik belgesine sahip olmak, . Basınç odası operatörü belgesine sahip olmak, . TSSF 2 yıldız dalış eğitmeni belgesine sahip olmak, – Sınırlı kaptan belgesine sahip olmak, – 40 metre üzeri dalış amiri-dalış öğretmeni belgesine sahip olmak.

1 MÜHENDİS 1 -Yükseköğretim kurumları inşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak, -Alanında en az 1 yıl deneyim (Tercihen Yükseköğretim kurumlarında çalışmış veya Yükseköğretim kumullarında iş yapan yüklenici firmalarda çalışmış olmak), -Elektrik tesisat ve pano montörlüğü ve piyasada mühendislik hesaplarında ve projesinde kullanılan ilgili programlardan herhangi birini kullandığını belgelendirmek.

1 BÜRO PERSONELİ 1 -Yükseköğretim Kurumlannın işletme bölümü lisans programından mezun olmak, -Muhasebe alanında en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak.

B) GENE ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

2. Adaylann bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 07 Temmuz 2012 ve 22 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na girmiş olmalan gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 ve KPSSP93 kullanılacaktır.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuaımundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. Başvuracak adaylann; 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

C) SINAV Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin (b) bendi gereğince “Yazılı veAreya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,” denildiğinden, sınav yapılmaksızın puan sırasına göre alım yapılacaktır

D) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu fhttpy/personel.comu.edu.tr/formlar.DhDl sayfasından temin edilebilir

2- Nüfus cüzdanı örneği

3- Öğrenim Belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya internet çıktısı

5- Başvuru yapılacak pozisyonunun şartlarını gösteren belgelerin aslı veya onaylı örneklen.

6- Genel iş tecrübesi şartı bulunan pozisyonlara başvuracak adaylar için kurum onaylı SGK Hizmet Dökümü.

E) BAŞVURU YÖNTEMİ

1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar; ilan tarihinden itibaren 15 gün süreyle, www.comu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) sahsenCanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

2- Eksik belge veya süresinde yapılmayan ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır

F) SONUÇ

Sonuçlar www.comu.edu.tr adresinde ilan edilecek, Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecek. Asil kazananlardan (belirtilen tarihlerde istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Baskanlığı’na başvuracaklar) başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine Yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, kazanan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.