23 Temmuz 2024 Salı

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek-2.maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Fizyoterapist 1 a-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak, b-) Belgelemek kaydı ile alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak.
Röntgen Teknisyeni 1 a-) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, b-) Belgelemek kaydı ile Hastanelerin Girişimsel Kardiyoloji ve/veya Girişimsel Radyoloji birimlerinde en az 10 yıl tecrübeli olmak.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından hükümlü bulunmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

 

2- Herhangi bir Kurumda 4/b sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

 

3- 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,

 

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

 

1-Başvurular; 30.10.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

 

2-Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

Yerleştirmede Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSS93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/b fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 

1- Başvuru Formu (Ektedir)

2- Öğrenim belgesi fotokopisi

3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Hizmet belgesi

 

 

İlanımız:08.10.2013 tarihli Posta Gazetesinde yayımlanmıştır.

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Personel Daire Başkanlığı)

ELAZIĞ

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversiteniz hastanesine alınacak sözleşmeli personel pozisyonuna başvurmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim………/……../2013

 

………………….

İmza

 

Başvurduğu Kadro Pozisyonu
Adı Soyadı
TC Kimlik No
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Mezun Olduğu Okul/Bölüm
KPSS Puanı
Adresi
Ev Telefonu
Cep Telefonu

EKLER:

Başvuru Formu

Öğrenim belgesinin fotokopisi

KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Fotoğraf (1 adet)

Hizmet belgesi

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.