23 Temmuz 2024 Salı

Et ve Süt Kurumu Personel Alım İlanı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1-GENEL:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına giriş sınavı ile 3 adet müfettiş yardımcısı alınacaktır.

2-SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde yazılı şartlara haiz olmak,

b) Sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) ÖSYM tarafından 2012 ve 2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının A Grubu KPSSP 39 ve 40 puan türlerinden herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış 30 aday içerisinde bulunmak. Sınava katılma şartını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 30 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 30 aday, yazılı sınavına alınacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puan alan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

ç) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi yâda yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d) Yapılacak soruşturma sonucunda müfettişlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere haiz olmak. Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden geçerli olacaktır.

3-SINAV BAŞVURULARI:

a) Et ve Süt Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular 01.10.2013 tarihinden itibaren 10.10.2013 günü mesai saati bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır.

Adaylar; Kurumun internet sayfasından veya Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edecekleri “Sınav Başvuru Formunu” ile birlikte;

*KPSS Puan Belgesi,

*Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı,

*Nüfus Cüzdanı,

*2 adet vesikalık fotoğraf ile şahsen veya istenen belgelerin aslını, yazılı sınava girmeden önce ibraz etmek kaydıyla fotokopileri ile birlikte posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak ESK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b) Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

4-SINAV ŞEKLİ:

a) Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada Genel Yetenek, Genel Kültür testi ile Alan Bilgisi testinden (İktisat, Hukuk, Maliye ve Muhasebe) yapılacaktır.

b) Test usulü ile yapılacak yazılı sınavda, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak müfettiş yardımcısı sayısının 3 katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır.

c) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, yazılı sınav testlerinden alınan notlardan her birinin 60’tan ve ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekmektedir.

ç) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, bu sınavda alınan notun 65’den aşağı olmaması gerekir.

d) Müfettiş yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için, giriş sınav notunun 65’den az olmaması şarttır. Giriş sınav notu; yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

5-YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Yazılı sınav, çoktan seçmeli ve test usulüne göre yapılacaktır.

A-Yazılı Sınav konuları:

1) Genel Yetenek-Genel Kültür,

2) Alan Soruları:

a) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku, (Genel Esasları)

b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat, İşletme İktisadı,

c) Maliye: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Türk Vergi Mevzuatının genel esasları,

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Ticari Hesap, Bilanço Analizi,

B-Sözlü Sınav Konuları:

Sözlü sınav, adayların,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,

b) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

c) Bir konuyu kavranıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

ç) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

6-SINAV YERİ VE TARİHİ:

a) Yazılı sınav 30.10.2013 tarihinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370 Sok. No.10 Balgat-Ankara) yemekhanesinde, test usulü ile tek oturumda yapılacak olup, saat 10:00’da başlayacaktır.

*Adaylar sınavın başlamasından 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunacaklardır. Sınavın başlama saatinden sonra hiç bir aday salona alınmayacaktır.

*Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, ESK Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilecektir. Sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların, sınavları da geçersiz sayılacaktır.

b) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihleri ve yeri ESK Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilecektir.

7-KİMLİK BELGESİ:

a) Süresinde usulüne uygun olarak müracaat eden adaylardan, sınav ilanının 2. maddesinin (c) bendine göre yapılacak sıralama sonucu yazılı sınava alınacak adayların listesi kurumun web sayfasında 11.10.2013 tarihinde ilan edilecektir. Yazılı sınava katılacak olan adayların, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulduracaklardır. Yazılı sınava iştirak edecek olan adaylara ESK Teftiş Kurulu Başkanlığı mühürlü giriş belgesi verilecek olup, sınava giriş belgelerini 24.10.2013 tarihine kadar ESK Teftiş Kurulu Başkanlığından alabilirler. Adaylara sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

b) Kurumun, belirtilen sınav konularında, soru sayılarında, sınav yerlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

c) Sınavlar ile ilgili olarak istenen diğer bilgi ve belgeler ile sınava katılma şartları ESK Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanmış, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kılavuzunda ayrıntılı şekilde açıklanmış olup, söz konusu kılavuz ile birlikte, “ESK Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ESK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edilebilir.

İrtibat Telefonları:

ESK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (0312) 287 45 98

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.