27 Mayıs 2024 Pazartesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ^ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06 06 1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Ağız Diş ve Çene Sağlığı, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

 UNVANIADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Hemşire 35 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak. Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında (Üniversite Hastaneleri, Eğitim Hastaneleri, Eğitim Dal Hastaneleri) En az 3 ay çalışmış olmak (Sigorta Dökümü ve Çalışma Belgesiyle Belgelenmesi istenecektir.

Hemşire 10 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak.

Hemşire 12 Hemşirelik Lisans Mezunu olmak. Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında (Üniversite Hastaneleri, Eğitim Hastaneleri, Eğitim Dal Hastaneleri ) En az 3 ay çalışmış olmak (Sigorta Dökümü ve Çalışma Belgesiyle Belgelenmesi istenecektir)

Hemşire 45. Hemşirelik Lisans Mezunu olmak.

Lisans Mezunları için 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

Lise Mezunları için 2012 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

 Genel Şartlar:

1. TC. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı bulunmamak.

2) ilan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

3- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.

4- İlanımız yayınlandıktan sonra başvuru tarihi www.ogu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.Postayla yapılan müracaatların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmekte olup postadaki gecikmeler, eksik belgelerle gönderilen ve son başvuru tarihinden sonra Üniversite evrak kaydına giren belgeler dikkate alınmayacaktır

5- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www. ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 İstenilen Belgeler;

1- Başvuru formu

2- Diploma veya mezuniyet belge fotokopisi

3- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak)

6- SGK Hizmet Dökümü (Çalışma şartı arananlar tarafından eklenecektir

7- Çalışma Belgesi (Çalışma şartı arananlar tarafından eklenecektir.)

8- Sağlık Beyanı

9- Adlı Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı belge veya beyanı

 

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.